BRUSH, EXTRACTOR 16" NATURAL, 450 mm

ต้องการความนุ่มระดับ 2 สำหรับพรมเนื้อแข็งเช่นสักหลาดเข็มหรือพรมขนสั้น

ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลทางเทคนิค

ความยาว (มม.) 450
ปริมาณ (ชิ้นส่วน) 1
น้ำหนักบรรจุภัณฑ์ (กิโลกรัม) (กก) 0.7
อุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันได้