Loading

แปรงลูกกลิ้ง, แข็ง, สีเขียว, 550 mm

หมายเลขสั่งซื้อ: 4.762-411.0
ค้นหาตัวแทนจำหน่าย:
คุณต้องการความช่วยเหลือหรือไม่

สายด่วน: +66 2 021 2838

ติดต่อจาก

ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลทางเทคนิค

สี สีเขียว
ความยาว 550
ปริมาณ 1
น้ำหนักบรรจุภัณฑ์ 1.5
อุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันได้