Rubber lip set natural rubber 1030mm/40i, มาตรฐาน, ร่องเล็ก, 1030 mm

ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลทางเทคนิค

ความยาว (มม.) 1030
ปริมาณ 2
สี สีฟ้า
ประเภทของปากดูด มาตรฐาน, ร่องเล็ก
น้ำหนักบรรจุภัณฑ์ (กิโลกรัม) (กก) 1.322