ฟิลเตอร์หลักรูปทรงตะกร้า, T 8/1, T 14/1

Filter basket ไนลอนซักได้ถึงอุณหภูมิ 40 องศาC

Filter basket ไนลอนซักได้ถึงอุณหภูมิ 40 องศาC

ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลทางเทคนิค

ปริมาณ 1
น้ำหนักบรรจุภัณฑ์ (กิโลกรัม) 0.144
อุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันได้