ระบบจ่ายน้ำภายในครัวเรือน

บริการระบบจ่ายน้ำในครัวเรือน_ส่วนหัว
บริการระบบจ่ายน้ำในครัวเรือน_เนื้อหา

ปั๊มสำหรับระบบจ่ายน้ำในครัวเรือน

สำหรับจ่ายน้ำภายในครัวเรือนอัตโนมัติเต็มรูปแบบ เช่น เครื่องซักผ้า สุขภัณฑ์ และจ่ายน้ำออกสู่ภายนอกสำหรับระบบรดน้ำในสวน ปั๊มจะเปิดและปิดโดยอัตโนมัติตามความต้องการของการใช้น้ำ ฟังก์ชั่นสแตนบายด์แบบกินไฟ 0 วัตต์ในรุ่น eco!ogic ช่วยลดอัตราสิ้นเปลืองไฟฟ้าได้อย่างมาก สบายกระเป๋าและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ประหยัดน้ำ

ปั๊มสำหรับบ้านและสวนในกลุ่ม BP Home & Garden จากคาร์เชอร์โดดเด่นในด้านการใช้ทรัพยากรน้ำอย่างรู้คุณค่า ปั๊มสำหรับบ้านและสวนของคาร์เชอร์จะช่วยจ่ายน้ำไปยังเครื่องซักผ้า สุขภัณฑ์ และจ่ายน้ำออกสู่ภายนอกสำหรับระบบรดน้ำในสวนอย่างประหยัดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม