ผลิตภัณฑ์ ลดการเกิดฟอง

ผลิตภัณฑ์ ลดการเกิดฟอง จะทำปฏิกิริยาทันทีเพื่อให้ฟองแตกตัวอย่างรวดเร็วในทันที

ผลิตภัณฑ์ ลดการเกิดฟอง จะทำปฏิกิริยาทันทีเพื่อให้ฟองแตกตัวอย่างรวดเร็วในทันที

ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลทางเทคนิค

น้ำหนักรวม บรรจุภัณฑ์ (กก) 0.14
ผลิตภัณฑ์
  • กลิ่นสะอาดสดชื่น
อุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันได้