ความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์

การปฏิบัติตามประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นส่วนสำคัญของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของคาร์เชอร์มานานหลายปี ฉะนั้น การป้องกันด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์จึงเป็นส่วนสำคัญของการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบของเรา ไม่ได้มีเพียงการผลิตและการใช้ผลิตภัณฑ์ของเราที่ควรเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม แต่ตัวผลิตภัณฑ์ของเราเองก็ควรเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วย นี่คือเหตุผลที่คาร์เชอร์กำหนดความต้องการไว้สูงต่องานออกแบบ ระบบ และบริการที่เข้ากับสิ่งแวดล้อม และบริษัทเองก็วางความต้องการต่อผลิตภัณฑ์ของตนเองไว้ในระดับที่สูงอย่างมาก แม้แต่ลูกค้าและรัฐบาลก็ยังกำหนดความต้องการที่สูงขึ้นที่มีต่อเราและผลิตภัณฑ์ของเราด้วย

ความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์

เป้าหมายของเรา: การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องในความเข้ากันได้ทางสิ่งแวดล้อม

อุปกรณ์ทำความสะอาดของคาร์เชอร์ทุกรุ่นควรมีประสิทธิภาพมากขึ้นและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมยิ่งขึ้น จุดมุ่งหมายนี้อยู่บนเหตุผลที่สำคัญสองข้อ ได้แก่ ประการแรก เรามีโอกาสดีที่สุดในการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมของกิจกรรมผ่านผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ส่วนอีกประการหนึ่ง อุปกรณ์ที่เข้ากันได้ทางสิ่งแวดล้อมมักประหยัดด้วย


การปกป้องสิ่งแวดล้อมในกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์

ในการตั้งโจทย์ของความยั่งยืน เส้นทางคือจุดหมาย คาร์เชอร์ปฏิบัติตามเส้นทางนี้เพื่อก้าวสู่อนาคตมายาวนานหลายทศวรรษด้วยความมั่นคงอย่างน่ายกย่อง ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ คาร์เชอร์มีคำว่า "คิดถึงวงจรชีวิต" เป็นตัวนำ หมายความว่าต้องคำนึงถึงวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ทั้งหมดตั้งแต่ขั้นตอนวางแผน ในกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ มีการวิเคราะห์ช่วงอายุผลิตภัณฑ์ทุกช่วงในแง่ของประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมและปรับเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเท่าที่ทำได้ให้มากที่สุด

การผลิตวัตถุดิบ

ผลิตภัณฑ์ของเราทำจากวัตถุดิบคุณภาพสูง วัสดุที่ดีช่วยยืดอายุบริการของอุปกรณ์ทำความสะอาดของคาร์เชอร์อย่างมีนัยสำคัญ และช่วยปกป้องสิ่งแวดล้อมด้วย

การผลิตชิ้นส่วน

เมื่อเป็นเรื่องสิ่งแวดล้อม เราทำงานกับซัพพลายเออร์อย่างใกล้ชิด การปลอดสารที่เป็นอันตรายและการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพมีความสำคัญลำดับต้นๆ สำหรับเรา

การผลิต

กระบวนการผลิตของเรามีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่ำ แต่เราก็ตั้งใจที่จะปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและพยายามที่จะลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยใช้กรรมวิธีที่เป็นนวัตกรรม ตัวอย่างกรรมวิธีดังกล่าว ได้แก่ การนำความร้อนกลับมาใช้ ระบบบำบัดน้ำเสีย ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นต้น

การจำหน่าย

เมื่อทำได้ เราจะใช้วิธีการขนส่งที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น รถไฟ ในการขนส่งผลิตภัณฑ์ของเรา แต่ด้วยเหตุผลทางโลจิสติกส์ การจัดจำหน่ายส่วนใหญ่ยังคงต้องดำเนินการโดยใช้พาหนะขนส่งสินค้าหนักเป็นหลัก

การใช้งาน

มีการปรับปรุงคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์คาร์เชอร์อย่างต่อเนื่อง โซลูชั่นที่เป็นนวัตกรรมช่วยลดการใช้น้ำและพลังงานไฟฟ้า รวมทั้งลดการปล่อยฝุ่นละอองและการก่อให้เกิดเสียงรบกวน

การซ่อม

ความง่ายในการซ่อมแซมได้รับการคำนึงถึงตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบ ศูนย์บริการของเราในกิซสิคไฮม์ให้บริการงานซ่อมที่มีศักยภาพทั่วโลก

การรีไซเคิลและการกำจัด

ตั้งแต่ปี 2005 คาร์เชอร์เปิดรับคืนผลิตภัณฑ์เก่าของเราฟรีตามกฎหมายที่บังคับใช้ทั่วยุโรป การถอดแยกประกอบได้ง่ายและการเลือกวัสดุที่เหมาะสมทำให้การรีไซเคิลเครื่องเก่าสามารถทำได้ดี โดยทั่วไปแล้ว เครื่องทำความสะอาดของคาร์เชอร์สามารถนำกลับมารีไซเคิลได้ถึง 90%

ความสอดคล้องของผลิตภัณฑ์

ข้อกำหนดเฉพาะทางกฎหมายและความต้องการเฉพาะของลูกค้าต่อผลิตภัณฑ์ของคาร์เชอร์กำลังเพิ่มขึ้นทั่วโลกอย่างมีนัยสำคัญ นี่คือเหตุผลที่เราติดตามข้อกำหนดเฉพาะทางกฎหมายและความต้องการเฉพาะของลูกค้าทั่วโลกอย่างเป็นระบบระหว่างที่พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่

  • ข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมในเอกสารข้อกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ: สำหรับเราแล้ว ข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมเป็นส่วนประกอบสำคัญของเอกสารข้อกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ เราทดสอบกับรายการตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อมว่าจะทำให้ผลิตภัณฑ์ของเราเป็นมิตรเป็นสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้นอีกได้อย่างไร
  • ข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมในซัพพลายเชน: ข้อกำหนดทางกฎหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของคาร์เชอร์กำลังเพิ่มขึ้นทั่วโลกอย่างมีนัยสำคัญ เพื่อส่งผ่านข้อกำหนดเหล่าไปยังซัพพลายเออร์ของเราอย่างเป็นระบบ เรามีมาตรฐานของคาร์เชอร์เองสำหรับการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ตัวอย่างของแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการป้องกันด้านสิ่งแวดล้อมในผลิตภัณฑ์ของคาร์เชอร์

สำหรับคาร์เชอร์ การหลอมรวมการป้องกันด้านสิ่งแวดล้อมไว้กับผลิตภัณฑ์เป็นเรื่องที่มีความสำคัญยิ่ง ด้านหนึ่งคือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียคาดหวังกับผลิตภัณฑ์ของเรามาก ซึ่งเราก็ต้องการทำได้เช่นนั้น แต่ในอีกด้านหนึ่ง เรามานะพากเพียรเพื่อความเป็นเลิศในสาขานิเวศวิทยา รวมถึงต้องการมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ของเราประหยัดพลังงานและทรัพยากร และผลิตภัณฑ์ของเรามีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด เหตุผลสองข้อนี้กระตุ้นให้เราพัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ของเราเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

กลุ่มผลิตภัณฑ์ eco!

กลุ่มผลิตภัณฑ์ eco!ogic และ eco!efficiency เป็นตัวอย่างที่ดีเลิศที่ผลิตภัณฑ์ของเราสามารถให้การป้องกันด้านสิ่งแวดล้อมแบบองค์รวมที่ประสบความสำเร็จ จะเห็นได้ว่าผลิตภัณฑ์ของเรามีคุณสมบัติที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหลายอย่าง

ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม

ระเบียบ REACH

เราปฏิบัติตามการพัฒนาข้อกำหนดในการให้ข้อมูลตาม §33 อย่างระมัดระวังมาก หลังจากที่มีการประกาศบัญชีรายชื่อสารที่ต้องควบคุม (Candidate List) ชุดแรกเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2008 เราได้ติดต่อซัพพลายเออร์ของเราเพื่อขอข้อมูลที่ต้องการ เราให้การตอบสนองต่อการเลือกใช้สารที่ถูกเพิ่มไว้ในบัญชีรายชื่อสารที่ต้องควบคุมโดยทันที

สารเคมีบางตัวที่เป็นสารที่ควรระมัดระวังอย่างสูง (SVHC) ในบัญชีรายชื่อสารที่ต้องควบคุมถูกใช้เพื่อจุดประสงค์หลายอย่าง โดยหลักแล้ว DEHP เป็นสารเสริมสภาพพลาสติกสำหรับผลิตภัณฑ์พลาสติก สารเสริมสภาพพลาสติกเหล่านี้อาจยังคงมีอยู่ในผลิตภัณฑ์ที่เราจำหน่าย เช่น สายไฟฟ้า สายฉีด ล้อ ด้ามจับและชิ้นส่วนต่างๆ แต่สารเหล่านี้จะไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยงใดๆ ต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมเมื่อใช้อย่างถูกต้อง การใช้สารดังกล่าวเป็นไปตามระเบียบกฎหมาย อย่างไรก็ตามเพื่อเตรียมป้องกันการสั่งห้ามจำหน่ายที่อาจเกิดขึ้น ปัจจุบันเราจึงอยู่ในกระบวนการเปลี่ยนสารเหล่านี้เท่าที่จะทำได้ในทางเทคนิค

เราสามารถยืนยันได้แล้วว่าสารและน้ำยาทำความสะอาดของคาร์เชอร์ไม่มีสารที่ระบุในบัญชีรายชื่อสารที่ต้องควบคุมฉบับปัจจุบัน

ถ้าคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อเรา

REACH

คำสั่งเรื่องการออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจ ErP

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับระเบียบของอียูฉบับที่ EU Regulation 666/2013 ว่าด้วยข้อกำหนดในการออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจสำหรับเครื่องดูดฝุ่น เอกสารแนบท้าย 1 ข้อ 2(b) เรื่องข้อมูลที่ผู้ผลิตต้องชี้แจง โปรดติดต่อฝ่ายบริการที่รับผิดชอบของบริษัทคาร์เชอร์

คุณสามารถติดต่อพันธมิตรด้านบริการของคาร์เชอร์ได้ที่นี่

ฉลากประหยัดพลังงานของอียูสำหรับเครื่องดูดฝุ่น

สิ่งที่คาร์เชอร์แสดงให้เห็นมาโดยตลอดกับเครื่องดูดฝุ่นของบริษัท ปัจจุบันได้กลายเป็นกฎหมายของสหภาพยุโรปแล้ว นั่นคือการทำความสะอาดอย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้ไฟน้อยลง ฉลากประหยัดพลังงานของอียูมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน ปี 2014 จำกัดกำลังไฟฟ้าระบุสูงสุดของเครื่องดูดฝุ่นที่ต่อกับกำลังไฟหลักที่ 1,600 วัตต์ เครื่องดูดฝุ่นทุกเครื่องที่จำหน่ายในยุโรปต้องมีฉลากประหยัดพลังงานของอียู

> คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่