ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

การปกป้องสิ่งแวดล้อมมีความสำคัญมากต่อคาร์เชอร์ ในฐานะที่เป็นบริษัทซึ่งดำเนินงานอย่างยั่งยืน คาร์เชอร์ตระหนักดีถึงความรับผิดชอบอันยิ่งใหญ่ต่อสิ่งแวดล้อม ดังนั้น จุดมุ่งหมายของเราคือพยายามทำให้กิจกรรมต่างๆ ของเรามีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุดเสมอ มุมมองด้านสิ่งแวดล้อมจึงมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ การเลือกใช้เทคโนโลยีการผลิต การร่วมมือกับซัพพลายเออร์ และการทำงานประจำวันของพนักงานทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เราประสงค์ที่จะลดรอยเท้านิเวศน์ของเราเพิ่มขึ้น และทำให้มั่นใจว่าทรัพยากรที่เราใช้นั้นได้ใช้ไปอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

ธรรมเนียมปฏิบัติในการปกป้องสิ่งแวดล้อม

การจัดการสิ่งแวดล้อมช่วยให้ด้านการปรับปรุงผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัทอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ในฐานะบริษัทที่ดำเนินงานทั่วโลก เราตระหนักถึงความรับผิดชอบระดับโลกสำหรับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติพื้นฐานและสิ่งแวดล้อมดั้งเดิม คาร์เชอร์ทราบตั้งแต่แรกเริ่มว่าการปกป้องสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องจำเป็นและเป็นเสาหลักที่สามของการพัฒนาบริษัทสู่อนาคตที่ยั่งยืน การเชื่อมโยงนวัตกรรม การผลิต ความปลอดภัยในการทำงาน และการปกป้องสิ่งแวดล้อมคือหัวใจในปรัชญาของบริษัท มีการตรวจสอบอย่างเข้มงวดว่าโรงงานผลิตของเราทุกแห่งปฏิบัติตามมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม

ตั้งแต่ปี 1996 มีการใช้ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมที่สำนักงานในวินเน็นเดนเป็นครั้งแรกในแวดวงอุตสาหกรรมนี้ เพื่อขอใบรับรองมาตรฐานที่ยอมรับระดับโลกคือ ISO 14001 เมื่อใดก็ตามที่เราทำงาน เราต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมเสมอ

การปกป้องสิ่งแวดล้อมตามหน่วยงานของคาร์เชอร์มีหลายอย่างที่ต้องนำมาพิจารณา ตัวอย่างเช่น ด้วยความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ด้านสิ่งแวดล้อมประจำหน่วยงาน เรามั่นใจที่จะนำมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมที่จำเป็นมาใช้และการปฏิบัติตามประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมในการทำงานประจำวัน (การแยกขยะ การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด) รวมทั้งส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในสำนักงานคาร์เชอร์ทั่วโลกด้วย


ISO 14001

ISO 14001 เป็นมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก จากการปฏิบัติตามมาตรฐานนี้ เป้าหมายเกี่ยวกับผลการดำเนินงานด้านสิ่่งแวดล้อมของบริษัทที่กำหนดไว้ควรบรรลุผลด้วยกระบวนการที่มีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

ISO 14001 Certification by SGS

การรับรองมาตรฐาน ISO 14001 ของคาร์เชอร์

ISO 14001 map INT (numbers)

[1] สหรัฐอเมริกา

 • Camas
 • Chandler
 • Englewood

 [2] เม็กซิโก

 • Monterrey

[3] บราซิล

 • Vinhedo

[4] ประเทศเยอรมัน

 • Winnenden
 • Schwaikheim
 • Illingen
 • Gissigheim
 • Obersontheim
 • LZ Obersontheim
 • Bühlertal
 • Duisburg

 

[5] อิตาลี

 • Quistello
 • Montereale Valcellina
 • Volpiano
 • Reggio Emilia


[6] ประเทศจีน

 • Changshu

การควบคุมและตรวจติดตามจากส่วนกลาง

เพื่อรับรองการปรับปรุง มาตรการด้านสิ่งแวดล้อมของหน่วยงานทุกแห่งต้องถูกจัดการและประเมินจากส่วนกลาง นอกจากนี้ คาร์เชอร์ยังใช้ระบบซอฟต์แวร์สำหรับการควบคุมส่วนกลางของการจัดการสิ่งแวดล้อม ทำให้บริษัทสามารถประเมินประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมได้อย่างครบถ้วนและชอบด้วยกฎหมาย ตลอดจนสามารถบันทึกการใช้ทรัพยากรและของเสีย และตรวจติดตามระเบียบกฎหมายได้อย่างครอบคลุม จึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่เราจะมีภาพรวมของผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมอยู่เสมอ


ความสำเร็จถึงปัจจุบัน

จากการใช้มาตรการปกป้องสิ่งแวดล้อมหลายอย่างของหน่วยงาน ทำให้คาร์เชอร์สามารถหลีกเลี่ยงทั้ง CO2 และค่าใช้จ่ายต่างๆ ตลอดจนสามารถประหยัดทรัพยากรได้อย่างเห็นผล บริษัทสามารถคงปริมาณการปล่อยก๊าซ CO2 การใช้น้ำและปริมาณขยะในสำนักงานที่เยอรมนีไว้ได้ในขณะที่จำนวนหน่วยการผลิตก็เพิ่มจำนวนสูงยิ่งขึ้น คุณสามารถดูตัวอย่างของมาตรการที่ประสบความสำเร็จได้ด้านล่าง

ระบบผลิตความร้อนและไฟฟ้า

ระบบผลิตความร้อนและไฟฟ้าที่สำนักงานใหญ่ในวินเน็นเดน

ที่สำนักงานในวินเน็นเดน ระบบผลิตความร้อนและไฟฟ้าเป็นตัวให้ความร้อนที่สำคัญ เครื่องยนต์เบนซิน 4 จังหวะทำงานร่วมกับก๊าซธรรมชาติ ผลิตกระแสไฟฟ้าโดยใช้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่เชื่อมต่อ ความร้อนที่เกิดขึ้นจากการทำงานของมอเตอร์ถูกป้อนเข้าสู่ระบบน้ำและถูกนำไปใช้สร้างความร้อนให้กับอาคาร และด้วยการทำงานร่วมกันระหว่างเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและน้ำ ทำให้โรงไฟฟ้ามีประสิทธิภาพสูงถึง 87%

ประหยัด:

 • CO2 ปีละ 700 ตัน
 • CO2 ลดลง 56% เมื่อเทียบกับการทำความร้อนด้วยก๊าซ
ระบบทำความร้อนถังน้ำแข็ง

ระบบทำความร้อนถังน้ำแข็งในศูนย์บริการในวินเน็นเดน

ในอาคารใหม่ของศูนย์บริการในวินเน็นเดนมีเทคโนโลยีการทำความร้อนที่เป็นนวัตกรรมใหม่ด้วย นั่นคือระบบทำความร้อนถังน้ำแข็ง แม้ในแวบแรก คำว่าถังน้ำแข็งกับความร้อนอาจดูเหมือนว่าจะขัดกัน แต่ระบบนี้พัฒนาขึ้นอย่างเป็นเหตุเป็นผล กล่าวคือจะมีสร้างถังคอนกรีตใต้ดินสำหรับเก็บน้ำขนาด 250,000 ลิตรที่ผสมกับไกลคอล และในระหว่างช่วงทำความร้อน ความร้อนจะถูกดึงจากน้ำผ่านไกลคอลที่เป็นตัวกลางพาหะ จากนั้นก็จะเริ่มกระบวนการแช่เยือกแข็งและสร้างน้ำแข็งขึ้นมา ในฤดูร้อนถังน้ำแข็งนี้จะถูกใช้ทำความเย็นให้กับอาคาร โดยจะดึงความร้อนจากห้องมาใช้ละลายน้ำแข็งภายในถังน้ำแข็ง ซึ่งจะทำให้อาคารเย็นลง

ประหยัด:

 • น้ำมันให้ความร้อนปีละ 12,500 ลิตร
 • CO2 ปีละ 40 ตัน
เศษไม้

โรงต้มน้ำด้วยเศษไม้ในโอเบอร์ซอนท์ไฮม์

ในโอเบอร์ซอนท์ไฮม์จะใช้โรงต้มน้ำด้วยเศษไม้เพื่อสร้างระบบทำความร้อนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ในโรงต้มน้ำนี้ เศษไม้ธรรมชาติจากป่าในภูมิภาคจะถูกเผา ระหว่างการเผาไหม้จะเกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เป็นกลาง (CO2-neutral) และน้ำจากวงจรทำความร้อนในหม้อต้มของระบบทำความร้อนด้วยเศษไม้จะร้อนจากความร้อนที่เกิดขึ้นดังกล่าว น้ำอุ่นจะถูกเก็บไว้ในถังเก็บน้ำอุ่นที่มีค่าความสูญเสียต่ำจนกว่าจะใช้น้ำ เมื่อเปรียบเทียบกับระบบทำความร้อนด้วยน้ำมันทั่วไป ระบบทำความร้อนด้วยเศษไม้สามารถช่วยลดปริมาณ CO2 ลงได้อย่างมาก การปล่อยก๊าซ CO2 ของระบบทำความร้อนด้วยเศษไม้จะอยู่ที่ 35 กรัมต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง ในขณะที่ค่าของน้ำมันให้ความร้อนเท่ากับ 303 กรัม

ประหยัด:

 • น้ำมันให้ความร้อนปีละ 340,000 ลิตร
 • CO2 ปีละ 1,000 ตัน
สำนักงานวินเน็นเดน

เทคโนโลยีอาคารอัจฉริยะที่สำนักงานวินเน็นเดน

ในปี 2010 อาคาร 35 ที่สำนักงานวินเน็นเดนถูกปรับปรุงใหม่ให้ทันสมัย โดยได้ติดตั้งระบบทำงานอัตโนมัติหลายอย่างให้กับห้องต่างๆ ได้แก่ การจดจำตำแหน่งที่อยู่ การควบคุมแสงสว่างให้คงที่ การควบคุมระบบติดตามดวงอาทิตย์ การปรับเงา ระบบควบคุมความร้อน และการควบคุมอุณหภูมิ โดยระบบควบคุมแต่ละห้องจะดำเนินการผ่านทางเว็บทั้งหมด การดำเนินการดังกล่าวส่งผลให้อาคารได้รับมาตรฐานความมีประสิทธิภาพระดับสูงสุดของระบบอาคารอัตโนมัติตาม DIN EN 15232 จะเห็นได้ว่าระบบทำงานอัจฉริยะช่วยลดความต้องการใช้พลังงานเบื้องต้นของอาคารลงได้ถึง 40%

ประหยัด:

การทำความร้อน:

 • น้ำมันให้ความร้อนปีละ 6,300 ลิตร
 • CO2 ปีละ 16 ตัน

การทำความเย็น:

 • กำลังไฟฟ้าปีละ 4,500 กิโลวัตต์-ชม.
 • CO2 ปีละ 2.8 ตัน

แสงสว่าง:

 • พลังงาน 50%
 • กำลังไฟฟ้าปีละ 45,000 กิโลวัตต์-ชม.
การติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในวินเน็นเดน

ถือเป็นเรื่องดีที่โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในวินเน็นเดนสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ปกติปีละประมาณ 28,000 กิโลวัตต์-ชม. เทียบเท่ากับกระแสไฟฟ้าที่ครอบครัวเดี่ยว 6 หลังใช้ได้หนึ่งปี ผู้ประกอบการโรงงานไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์นี้คือ S.A.G. Solarstrom AG ในเฟรย์เบิร์ก ขณะที่คาร์เชอร์เป็นผู้จัดหาพื้นที่หลังคาให้ฟรีเป็นเวลา 20 ปีและร่วมรับผิดชอบต้นทุนของระบบด้วย

ประหยัด:

 • CO2 ปีละ 17.6 ตัน

การเดินทางที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

โครงการบริหารจัดการการเดินทางของคาร์เชอร์เปิดตัวในปี 1994 ภายใต้คำขวัญ "การไปทำงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม" เป้าหมายของโครงการทั้งในอดีตและปัจจุบันคือทำให้พนักงานทราบรูปแบบของการเดินทางไปทำงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมให้ใช้วิธีเดินทางดังกล่าว ซึ่งสิ่งนี้ได้แสดงให้เห็นว่าการปกป้องสิ่งแวดล้อมของคาร์เชอร์ไม่ได้หยุดอยู่ที่รั้วโรงงานเท่านั้น จากการใช้วิธีเดินทางที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น รถประจำทาง รถไฟ หรือจักรยาน สามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่อวันได้อย่างมาก และแม้แต่เมื่อขับขี่รถยนต์ ก็สามารถช่วยลดรอยเท้านิเวศน์ได้ด้วยการปฏิบัติตามคำแนะนำเพียงไม่กี่ข้อ


E-car

การเดินทางด้วยรถยนต์

บางครั้งอาจไม่สามารถหลีกเลี่ยงการเดินทางด้วยรถยนต์ได้ แต่มีหลายวิธีที่จะช่วยให้การเดินทางด้วยวิธีนี้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

 • "ทางเดียวกัน ไปด้วยกัน"
  ไม่กี่ปีมานี้ การขับรถไปทำงานไม่เพียงแต่แพงขึ้นเท่านั้น แต่ค่าใช้จ่ายต่อสิ่งแวดล้อมก็เพิ่มมากขึ้นด้วยเนื่องจากทำให้เกิดมลพิษจากการจราจรที่คับคั่งสูงขึ้น รูปแบบของการร่วมโดยสารกันไปในเส้นทางเดียวกันเป็นหนึ่งในหลายวิธีที่ใช้แก้ปัญหานี้ได้ นอกจากนี้ยังช่วยให้เกิดการใช้น้ำมันลดลงเนื่องจากมีการเดินทางส่วนบุคคลน้อยลง การหาที่จอดรถก็ง่าย และการร่วมโดยสารยังทำให้ได้พูดคุยกันมากขึ้นด้วย

 • "เส้นทางประหยัดน้ำมันกับการแข่งขัน"
  นอกจากรูปแบบของการร่วมโดยสารไปในเส้นทางเดียวกันแล้ว ยังคุ้มค่าที่จะใช้เส้นทางประหยัดน้ำมัน เพื่อสิ่งแวดล้อม เพื่อคาร์เชอร์ และเพื่อกระเป๋าสตางค์ของพนักงานเอง นี่คือเหตุผลที่คาร์เชอร์แนะนำเส้นทางดังกล่าวเป็นประจำ

 • "พาหนะที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม"
  กลุ่มยานพาหนะของคาร์เชอร์ประกอบด้วยพาหนะที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากที่สุด สำหรับการเดินทางเส้นทางสั้นๆ ปัจจุบันคาร์เชอร์กำลังทดสอบการใช้รถไฟฟ้า โดยจะมีการคำนึงถึงการใช้น้ำมันเมื่อเลือกใช้รถในรูปแบบอื่นๆ ด้วย


การขนส่งสาธารณะในท้องถิ่น

การใช้บริการขนส่งสาธารณะ

พนักงานที่เดินทางไปทำงานโดยใช้รถโดยสารรถประจำทางหรือรถรางไฟฟ้าช่วยปกป้องสิ่งแวดล้อม นี่คือเหตุผลที่คาร์เชอร์จัดงานเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับหัวข้อนี้เป็นครั้งคราว โดยภายในงานดังกล่าว พนักงานสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อดีของบริการขนส่งสาธารณะได้ นอกจากนี้ คาร์เชอร์ยังส่งเสริมการใช้บริการขนส่งสาธารณะด้วยการให้เบี้ยเลี้ยงอีกด้วย

 • "การประหยัดด้วยบริการขนส่งสาธารณะในพื้นที่"
  คาร์เชอร์รับผิดชอบค่าตั๋วโดยสารบริการขนส่งสาธารณะรายสัปดาห์ รายเดือน หรือรายปีให้ 50% สำหรับพนักงานฝึกงานจะได้รับ 75% และบริษัทยังเข้าร่วมโครงการ "ตั๋วงาน" ของ VVS Stuttgart ด้วย

บริษัทที่เป็นมิตรกับจักรยาน

การเดินทางด้วยจักรยาน

จักรยานเป็นวิธีเดินทางที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากที่สุด นี่คือเหตุผลที่คาร์เชอร์ใส่ใจมากเกี่ยวกับการจูงใจให้พนักงานขี่จักรยานและจัดหาโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นให้

 • "บริษัทที่เป็นมิตรกับจักรยาน"
  ในเดือนพฤษภาคม 2011 คาร์เชอร์ได้รับการยกย่องจาก ADFC (ชมรมจักรยานบุคคลทั่วไปแห่งเยอรมัน) ว่าเป็นบริษัทที่เป็นมิตรกับจักรยาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ลานจอดรถจักรยานแห่งใหม่ ห้องอาบน้ำและเปลี่ยนเสื้อผ้าอย่างดี รวมทั้งอุปกรณ์ในการปะยางรั่ว ล้วนสร้างผลลัพธ์ในทางบวกทั้งสิ้น
 • โครงการ "การไปทำงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม"
  มีมาตรการสร้างแรงจูงใจและส่งเสริมหลายอย่าง เช่น แผนที่ขี่จักรยานของคาร์เชอร์ซึ่งมีคำขวัญว่า "ขี่จักรยานเพื่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ" สำหรับการเดินทางไปทำงานทุกวัน เจ้าหน้าที่เฝ้าประตูจะประทับตราบนบัตรของพนักงานที่ขี่จักรยาน เป้าหมายคือสะสมตราประทับ 20 ดวง หลังจากนั้นส่งบัตรประทับตราไปที่คณะกรรมการทำงาน เมื่อถึงสิ้นปีจะมีการนำบัตรทั้งหมดมาจับสลากให้รางวัล ผู้โชคดีจะได้รับรางวัลที่มีทั้งรางวัลเงินสดและที่ไม่ใช่เงินสด ยิ่งพนักงานได้รับการประทับตราและส่งชิงรางวัลมากเท่าใด ก็ยิ่งมีโอกาสได้รับรางวัลมากขึ้น
 • "จักรยานบริษัท"
  กลุ่มยานพาหนะในวินเน็นเดนประกอบด้วยจักรยานของบริษัทสองคนที่มีอุปกรณ์ความปลอดภัยอันทันสมัยสูงสุด ใช้สำหรับการเดินทางอย่างรวดเร็วระหว่างสำนักงาน การใช้จักรยานสำหรับการเดินทางระยะสั้นสามารถป้องกันสภาพคอขวดจากการใช้รถยนต์ เป็นการปกป้องสิ่งแวดล้อม ประหยัดค่าใช้จ่าย และดีต่อสุขภาพและเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับผู้ขี่ได้