เขื่อนชุงจู

โครงการริเริ่มทำความสะอาดเขื่อนชุงจูในเกาหลีใต้

ในเดือนตุลาคม 2012 โครงการศิลปะนานาชาติแสดงให้ผู้ชมจำนวนมากเห็นว่าเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงของคาร์เชอร์สามารถนำไปใช้อย่างสร้างสรรค์ได้อย่างไร ทีมทำงานเยอรมันกับเกาหลีซึ่งประกอบด้วยพนักงานของคาร์เชอร์ นักปีนอาคาร นักสำรวจ และศิลปินนามว่า คลอส โดเวน ผู้สร้างงานศิลปะชื่อ "Horang-ee" (เสือ) ร่วมทำงานด้วยกันที่เขื่อนชุงจู

เขื่อนชุงจูอยู่ห่างจากกรุงโซลไปทางใต้ประมาณ 100 กิโลเมตร เป็นเขื่อนที่ใหญ่ที่สุดของเกาหลีใต้ เขื่อนนี้รับน้ำได้มากกว่า 2.7 พันล้านลูกบาศก์เมตร ป้อนน้ำดื่มให้กับเมืองหลวงและภูมิภาคมาตั้งแต่ปี 1985 นอกจากนี้ยังผลิตพลังงานไฟฟ้ากับป้องกันน้ำท่วมด้วย

ปัจจุบันเขื่อนมีอีกบทบาทคือเป็นผืนผ้าใบมหึมา งานศิลปะชิ้นเอกชื่อ "Horang-ee" เป็นรูปเสือที่ถูกวาดลงบนสิ่งสกปรกที่มีความยาว 447 เมตรและสูง 98 เมตร โดยใช้เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงของคาร์เชอร์ เพื่อถ่ายทอดผลงานออกแบบของศิลปินจากรูปแบบพื้นที่ขนาด A3 สู่ผนังเขื่อน ภาพถูกทำเป็นดิจิทัลและฉายลงบนผนังโดยใช้เทคโนโลยีเลเซอร์ มีการคำนวณจุดวาดรวมมากกว่า 1,300 จุด และได้ทำเครื่องหมายตำแหน่งจุดทั้งหมดไว้บนผนังเขื่อนด้วยดินปั้นสีเหลือง จากนั้นจึงลากจุดต่อกันโดยคลอส โดเวน เป็นเส้นโครงภาพวาดที่สร้างขึ้นโดยใช้หลัก "ระบายสีตามตัวเลข"

ความท้าทายมาจากสิ่งสกปรกที่ยึดบนผนังจำนวนมากเนื่องจากทำให้ต้องทำงานกับพื้นผิวที่ไม่สม่ำเสมอ หลายส่วนของผนังมีสิ่งสกปรกหลายระดับ จึงต้องกำหนดตำแหน่งงานศิลปะอย่างแม่นยำมาก และเพื่อให้สามารถเข้าถึงส่วนต่างๆ ได้ทั้งหมด ศิลปินและนักปีนอาคารที่ทำหน้าที่ช่วยศิลปินต้องโรยตัวจากสันผนัง ส่วนใหญ่เป็นสิ่งสกปรกอินทรีย์ เช่น ตะไคร่น้ำ ไลเคน และมอส ซึ่งจำเป็นต้องกำจัดออกจากเขื่อน เป็นงานที่ต้องทำโดยไม่ใช้สารเคมีใดๆ

เขื่อนชุงจู
เขื่อนชุงจู
เขื่อนชุงจู