เป้าหมายความยั่งยืน 2025

เป้าหมายของเราคือเพื่อให้เกิดการผลิตสินค้าของ Karcher เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมได้มากที่สุด และวัสดุรวมถึงบรรจุภัณฑ์จะต้องนำกลับมาใช้ใหม่ได้ ความยั่งยืนนั้นฝังลึกอยู่ในSupply Chain ทั่วโลก และเราจะมุ่งเน้นในการรักษาค่านิยมทางสังคมเอาไว้ให้ได้มากที่สุด

Sustainability Goals 2025 - be the difference

ภาพรวมเป้าหมายในปี 2025

การเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและการปกป้องภูมิอากาศเป็นพื้นฐานของการดำเนินธุรกิจของ Karcher มาเป็นเวลายาวนาน และยังคงสร้างเป้าหมายใหม่อย่างต่อเนื่องเพื่อทำให้องค์กรของเรามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและอนุรักษ์ทรัพยากรเพื่อเติมเต็มบทบาทของเราในฐานะผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทางสังคม เรากำลังก้าวไปสู่อนาคต ด้วยเป้าหมายของเราในปี 2025

ด้วยเป้าหมายเหล่านี้ที่กำหนดไว้ในปี 2020 เรายังมีเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนอีก 17 ประการของสหประชาชาติ (UN) เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) เหล่านี้แสดงถึงมาตรฐานระดับโลกเพื่อสร้างเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนจนถึงปี 2030 ในระดับเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

สำหรับเราในฐานะบริษัท SDGs มีกรอบการทำงานที่ดีในการกำหนดเป้าหมายด้านความยั่งยืนกับธุรกิจหลักของเรา เรามีบทบาทในการเอาชนะความท้าทายที่เกี่ยวข้องกับทั่วโลก เราได้รวบรวมเป้าหมายของเราไว้ในสามโครงการคือ  "Zero Emissions", "Reduce, Reuse, Recycle" และ "Social Hero"

 

การปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ (Zero Emissions)

ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2021 โรงงานของ Karcher ทั่วโลกนั้นเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะทำให้ Karcher เป็นองค์กรชั้นนำที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในตลาดการทำความสะอาดด้วยการผลิตทั่วโลกที่ปราศจากมลพิษ เราให้ทุนสนับสนุนโครงการปกป้องสิ่งแวดล้อม โรงงานหลายแห่งของเราติดตั้งไฟ LED และระบบไฟฟ้าโซลาร์เซลล์แล้ว โรงงานที่ใหญ่ที่สุดของเราในเมือง Quistello ประเทศอิตาลี ผลิตไฟฟ้าได้ 360,000 kWh ต่อปี บนพื้นที่ 11,500 ตร.ม. ในเมืองแบนเบอรี สหราชอาณาจักร เราประสบความสำเร็จในการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ได้ไม่เกิน 1,000 แผงในคราวเดียว ดังนั้นจึงสร้างการใช้พลังงานต่อปีของบริษัทย่อยได้ถึง 44% โดยใช้ระบบสุริยะ ที่สำนักงานใหญ่ของเราในเมืองวินเนนเดน เรายังใช้ระบบไฟฟ้าโซลาร์เซลล์และปิดวงจรการใช้วัสดุโดยการนำพาเลทแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งในระบบทำความร้อนสำหรับอาคารกลับมาใช้ใหม่

ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2021 การเดินทางเพื่อธุรกิจในเยอรมนี และจากเยอรมนีไปยังจุดหมายปลายทางในต่างประเทศจะปราศจากมลพิษ เรากำลังลดการเดินทางเพื่อธุรกิจและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากการเดินทางเพื่อธุรกิจโดยรถไฟ รถยนต์ และเครื่องบิน เราลดการปล่อยมลพิษที่เราไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ในรูปแบบต่างๆ เช่น การประชุมทางดิจิทัล ซึ่งกำลังเป็นที่ยอมรับมากขึ้นในองค์กรของเรา

 

Zero Emissions

ลด ใช้ซ้ำ นำกลับมาใช้ใหม่

ภายในปี 2025 เราจะเพิ่มประสิทธิภาพความยั่งยืนของบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์สินค้าทั้งหมด เรากำลังปรับปรุงความเสถียรของผลิตภัณฑ์และพื้นผิวผลิตภัณฑ์ของเราเพื่อให้ได้บรรจุภัณฑ์ที่ปลอดพลาสติก เราประสบความสำเร็จในการเลิกใช้พอลิสไตรีนโดยสิ้นเชิงและเปลี่ยนไปใช้กระดาษแข็งสำหรับน้ำยาทำความสะอาดของเรา วิธีนี้ทำให้เราสามารถลดขนาดโดยรวมของบรรจุภัณฑ์ได้

ภายในปี 2025 เครื่องฉีดน้ำแรงดันของเราในกลุ่มผลิตภัณฑ์สำหรับบ้านและสวนจะมีปริมาณพลาสติกรีไซเคิลสูงถึง 50%เรากำลังลดและแทนที่ปริมาณพลาสติกในผลิตภัณฑ์ของเรา ตั้งแต่ปี 2012 เราได้เพิ่มปริมาณพลาสติกรีไซเคิลในเครื่องจักรของเราเป็นสี่เท่า สำหรับการผลิตท่อพ่นสำหรับเครื่องฉีดน้ำแรงดันของเรา เราได้เปลี่ยนไปใช้พลาสติกรีไซเคิลและใช้ไนลอน 66 วัสดุรีไซเคิลที่ใช้นั้นสกัดจากผ้าในถุงลมนิรภัยที่ส่งคืนและวัสดุที่เหลือจากกระบวนการผลิต เมื่อใช้สิ่งนี้ในการผลิต เราลดปริมาณพลาสติกได้ครบวงจร

ตั้งแต่ปี 2020 เราจะสนับสนุนการลดและนำพลาสติกจากทะเลมาใช้ซ้ำ เราร่วมมือกับองค์กรด้านสิ่งแวดล้อม One Earth One Ocean (OEOO) เพื่อลดมลพิษที่เกิดจากพลาสติกในทะเล ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือนี้ เราสนับสนุนการรณรงค์ทำความสะอาดชายหาดและนวัตกรรมทางเทคนิคจาก OEOO เช่น การเก็บพลาสติกในแม่น้ำ และนำพลาสติกนั้นมาสู่ขั้นตอนการแปลงรูปเพื่อนำมาเป็นวัสดุที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้ เราประสบความสำเร็จในโครงการร่วมแรกกับ OEOO ในปี 2019

ภายในปี 2025 เราตั้งเป้าหมายในการนำร่องการผลิตสินค้าให้เกิดขยะจากพลาสติกให้เป็นศูนย์ เราต้องการลดขยะบรรจุภัณฑ์จากพลาสติกให้เหลือศูนย์ และทำให้สำนักงานใหญ่ของเราเป็นแบบอย่างสำหรับสถานที่ผลิตต่อไป เรากำลังดำเนินการตามแนวทางนี้ในการขนส่งสินค้า เช่น ในเมืองวินเนนเดน ประเทศเยอรมนี ส่วนประกอบบางอย่างถูกบรรจุในกล่องเอนกประสงค์แทนการใช้ฟอยล์เพื่อการขนส่ง ซึ่งช่วยประหยัดฟอยล์ได้ถึง 3,000 กิโลกรัมต่อปี

ภายในปี 2025 ความยั่งยืนจะเป็นส่วนสำคัญของธุรกิจใหม่ เราดำเนินรูปแบบธุรกิจสำหรับKarcher เช่น การแบ่งปัน การบริการ และการรีไซเคิล Kärcher Used Equipment GmbH เชี่ยวชาญด้านการเตรียมการและการขายเครื่องจักรที่ใช้แล้วทั่วยุโรป ด้วยเหตุนี้จึงทำให้มั่นใจได้ว่าเครื่องจักรจะยังคงใช้งานต่อไปได้ยาวนานขึ้น แทนที่จะต้องทิ้ง เรากำลังสำรวจแนวทางใหม่ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างยั่งยืนด้วยเครื่องทำปุ๋ยหมักในครัว Kalea อุปกรณ์นี้พัฒนาขึ้นภายในKarcher เปลี่ยนขยะในครัวให้เป็นปุ๋ยหมักที่อุดมด้วยสารอาหารภายในเวลาเพียง 48 ชั่วโมง ด้วยเทคโนโลยีที่ซับซ้อน

 

Reduce, Reuse, Recycle

โซเชียลฮีโร่

ภายในปี 2025 เรามุ่งเน้นการรักษาค่านิยมในสังคม จุดประสงค์ทั้งสามด้าน คือ การบริจาคและการอุปถัมภ์, ความร่วมมือระยะยาวและความมุ่งมั่นของพนักงาน  บทบาทของเราในฐานะผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทางสังคม ด้วยเหตุนี้เราจึงอุทิศตนเพื่อรักษาค่านิยม โดยสิ่งเหล่านี้อาจเป็นค่านิยมทางวัฒนธรรม เช่น ความร่วมมือของเรากับหมู่บ้านเด็กโสสะ คาร์เชอร์ได้ให้การสนับสนุนหมู่บ้านเด็ก SOS ใน 35 ประเทศ เราให้เริ่มความร่วมมือตั้งแต่ปี 2554

ภายในปี 2025 เราจะสร้างระบบการจัดการความเสี่ยงของซัพพลายเออร์เชิงรุกเพื่อความยั่งยืน เราวิเคราะห์และปรับปรุงผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบของซัพพลายเออร์ของเราโดยตรง เพื่อให้บรรลุสิ่งนี้ เรากำหนดความยั่งยืนเป็นหนึ่งในปัจจัยการตัดสินใจที่สำคัญที่สุดในการเลือกซัพพลายเออร์รายใหม่และประเมินซัพพลายเออร์ปัจจุบันด้วย ส่วนหนึ่งของกลยุทธ์นี้ เราใช้การตรวจสอบทั่วโลก เนื่องจากความยั่งยืนและการส่งมอบตรงเวลาเป็นสิ่งที่ Karcher ให้ความสำคัญ

 

Social Hero

ขอบเขตของดำเนินการในกลยุทธ์ความยั่งยืนของเรา