เป้าหมายความยั่งยืน 2025

เป้าหมายของเราคือเพื่อให้เกิดการผลิตสินค้าของ Karcher เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมได้มากที่สุด และวัสดุรวมถึงบรรจุภัณฑ์จะต้องนำกลับมาใช้ใหม่ได้ ความยั่งยืนนั้นฝังลึกอยู่ในSupply Chain ทั่วโลก และเราจะมุ่งเน้นในการรักษาค่านิยมทางสังคมเอาไว้ให้ได้มากที่สุด

Sustainability Goals 2025 - be the difference

ภาพรวมเป้าหมายในปี 2025

การเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและการปกป้องภูมิอากาศเป็นพื้นฐานของการดำเนินธุรกิจของ Karcher มาเป็นเวลายาวนาน และยังคงสร้างเป้าหมายใหม่อย่างต่อเนื่องเพื่อทำให้องค์กรของเรามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและอนุรักษ์ทรัพยากรเพื่อเติมเต็มบทบาทของเราในฐานะผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทางสังคม เรากำลังก้าวไปสู่อนาคต ด้วยเป้าหมายของเราในปี 2025

ด้วยเป้าหมายเหล่านี้ที่กำหนดไว้ในปี 2020 เรายังมีเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนอีก 17 ประการของสหประชาชาติ (UN) เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) เหล่านี้แสดงถึงมาตรฐานระดับโลกเพื่อสร้างเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนจนถึงปี 2030 ในระดับเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

สำหรับเราในฐานะบริษัท SDGs มีกรอบการทำงานที่ดีในการกำหนดเป้าหมายด้านความยั่งยืนกับธุรกิจหลักของเรา เรามีบทบาทในการเอาชนะความท้าทายที่เกี่ยวข้องกับทั่วโลก เราได้รวบรวมเป้าหมายของเราไว้ในสามโครงการคือ  "Zero Emissions", "Reduce, Reuse, Recycle" และ "Social Hero"

 

การปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ (Zero Emissions)

ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2021 โรงงานของ Karcher ทั่วโลกนั้นเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะทำให้ Karcher เป็นองค์กรชั้นนำที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในตลาดการทำความสะอาดด้วยการผลิตทั่วโลกที่ปราศจากมลพิษ เราให้ทุนสนับสนุนโครงการปกป้องสิ่งแวดล้อม โรงงานหลายแห่งของเราติดตั้งไฟ LED และระบบไฟฟ้าโซลาร์เซลล์แล้ว โรงงานที่ใหญ่ที่สุดของเราในเมือง Quistello ประเทศอิตาลี ผลิตไฟฟ้าได้ 360,000 kWh ต่อปี บนพื้นที่ 11,500 ตร.ม. ในเมืองแบนเบอรี สหราชอาณาจักร เราประสบความสำเร็จในการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ได้ไม่เกิน 1,000 แผงในคราวเดียว ดังนั้นจึงสร้างการใช้พลังงานต่อปีของบริษัทย่อยได้ถึง 44% โดยใช้ระบบสุริยะ ที่สำนักงานใหญ่ของเราในเมืองวินเนนเดน เรายังใช้ระบบไฟฟ้าโซลาร์เซลล์และปิดวงจรการใช้วัสดุโดยการนำพาเลทแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งในระบบทำความร้อนสำหรับอาคารกลับมาใช้ใหม่

ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2021 การเดินทางเพื่อธุรกิจในเยอรมนี และจากเยอรมนีไปยังจุดหมายปลายทางในต่างประเทศจะปราศจากมลพิษ เรากำลังลดการเดินทางเพื่อธุรกิจและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากการเดินทางเพื่อธุรกิจโดยรถไฟ รถยนต์ และเครื่องบิน เราลดการปล่อยมลพิษที่เราไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ในรูปแบบต่างๆ เช่น การประชุมทางดิจิทัล ซึ่งกำลังเป็นที่ยอมรับมากขึ้นในองค์กรของเรา

 

Zero Emissions
Numbers Zero Emissions

ลด ใช้ซ้ำ นำกลับมาใช้ใหม่

ภายในปี 2025 เราจะเพิ่มประสิทธิภาพความยั่งยืนของบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์สินค้าทั้งหมด เรากำลังปรับปรุงความเสถียรของผลิตภัณฑ์และพื้นผิวผลิตภัณฑ์ของเราเพื่อให้ได้บรรจุภัณฑ์ที่ปลอดพลาสติก เราประสบความสำเร็จในการเลิกใช้พอลิสไตรีนโดยสิ้นเชิงและเปลี่ยนไปใช้กระดาษแข็งสำหรับน้ำยาทำความสะอาดของเรา วิธีนี้ทำให้เราสามารถลดขนาดโดยรวมของบรรจุภัณฑ์ได้

ภายในปี 2025 เครื่องฉีดน้ำแรงดันของเราในกลุ่มผลิตภัณฑ์สำหรับบ้านและสวนจะมีปริมาณพลาสติกรีไซเคิลสูงถึง 50%เรากำลังลดและแทนที่ปริมาณพลาสติกในผลิตภัณฑ์ของเรา ตั้งแต่ปี 2012 เราได้เพิ่มปริมาณพลาสติกรีไซเคิลในเครื่องจักรของเราเป็นสี่เท่า สำหรับการผลิตท่อพ่นสำหรับเครื่องฉีดน้ำแรงดันของเรา เราได้เปลี่ยนไปใช้พลาสติกรีไซเคิลและใช้ไนลอน 66 วัสดุรีไซเคิลที่ใช้นั้นสกัดจากผ้าในถุงลมนิรภัยที่ส่งคืนและวัสดุที่เหลือจากกระบวนการผลิต เมื่อใช้สิ่งนี้ในการผลิต เราลดปริมาณพลาสติกได้ครบวงจร

ตั้งแต่ปี 2020 เราจะสนับสนุนการลดและนำพลาสติกจากทะเลมาใช้ซ้ำ เราร่วมมือกับองค์กรด้านสิ่งแวดล้อม One Earth One Ocean (OEOO) เพื่อลดมลพิษที่เกิดจากพลาสติกในทะเล ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือนี้ เราสนับสนุนการรณรงค์ทำความสะอาดชายหาดและนวัตกรรมทางเทคนิคจาก OEOO เช่น การเก็บพลาสติกในแม่น้ำ และนำพลาสติกนั้นมาสู่ขั้นตอนการแปลงรูปเพื่อนำมาเป็นวัสดุที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้ เราประสบความสำเร็จในโครงการร่วมแรกกับ OEOO ในปี 2019

ภายในปี 2025 เราตั้งเป้าหมายในการนำร่องการผลิตสินค้าให้เกิดขยะจากพลาสติกให้เป็นศูนย์ เราต้องการลดขยะบรรจุภัณฑ์จากพลาสติกให้เหลือศูนย์ และทำให้สำนักงานใหญ่ของเราเป็นแบบอย่างสำหรับสถานที่ผลิตต่อไป เรากำลังดำเนินการตามแนวทางนี้ในการขนส่งสินค้า เช่น ในเมืองวินเนนเดน ประเทศเยอรมนี ส่วนประกอบบางอย่างถูกบรรจุในกล่องเอนกประสงค์แทนการใช้ฟอยล์เพื่อการขนส่ง ซึ่งช่วยประหยัดฟอยล์ได้ถึง 3,000 กิโลกรัมต่อปี

ภายในปี 2025 ความยั่งยืนจะเป็นส่วนสำคัญของธุรกิจใหม่ เราดำเนินรูปแบบธุรกิจสำหรับKarcher เช่น การแบ่งปัน การบริการ และการรีไซเคิล Kärcher Used Equipment GmbH เชี่ยวชาญด้านการเตรียมการและการขายเครื่องจักรที่ใช้แล้วทั่วยุโรป ด้วยเหตุนี้จึงทำให้มั่นใจได้ว่าเครื่องจักรจะยังคงใช้งานต่อไปได้ยาวนานขึ้น แทนที่จะต้องทิ้ง เรากำลังสำรวจแนวทางใหม่ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างยั่งยืนด้วยเครื่องทำปุ๋ยหมักในครัว Kalea อุปกรณ์นี้พัฒนาขึ้นภายในKarcher เปลี่ยนขยะในครัวให้เป็นปุ๋ยหมักที่อุดมด้วยสารอาหารภายในเวลาเพียง 48 ชั่วโมง ด้วยเทคโนโลยีที่ซับซ้อน

 

Reduce, Reuse, Recycle
Numbers Reduce, Reuse, Recycle

โซเชียลฮีโร่

ภายในปี 2025 เรามุ่งเน้นการรักษาค่านิยมในสังคม จุดประสงค์ทั้งสามด้าน คือ การบริจาคและการอุปถัมภ์, ความร่วมมือระยะยาวและความมุ่งมั่นของพนักงาน  บทบาทของเราในฐานะผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทางสังคม ด้วยเหตุนี้เราจึงอุทิศตนเพื่อรักษาค่านิยม โดยสิ่งเหล่านี้อาจเป็นค่านิยมทางวัฒนธรรม เช่น ความร่วมมือของเรากับหมู่บ้านเด็กโสสะ คาร์เชอร์ได้ให้การสนับสนุนหมู่บ้านเด็ก SOS ใน 35 ประเทศ เราให้เริ่มความร่วมมือตั้งแต่ปี 2554

ภายในปี 2025 เราจะสร้างระบบการจัดการความเสี่ยงของซัพพลายเออร์เชิงรุกเพื่อความยั่งยืน เราวิเคราะห์และปรับปรุงผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบของซัพพลายเออร์ของเราโดยตรง เพื่อให้บรรลุสิ่งนี้ เรากำหนดความยั่งยืนเป็นหนึ่งในปัจจัยการตัดสินใจที่สำคัญที่สุดในการเลือกซัพพลายเออร์รายใหม่และประเมินซัพพลายเออร์ปัจจุบันด้วย ส่วนหนึ่งของกลยุทธ์นี้ เราใช้การตรวจสอบทั่วโลก เนื่องจากความยั่งยืนและการส่งมอบตรงเวลาเป็นสิ่งที่ Karcher ให้ความสำคัญ

 

Social Hero
Numbers Social Hero

ขอบเขตของดำเนินการในกลยุทธ์ความยั่งยืนของเรา