ภายใน คาร์เชอร์

คาร์เชอร์กำลังเดินหน้าพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างเต็มกำลัง เช่นที่เคยทำมาอยู่เสมอ

ข้อมูลบริษัท

ข้อมูลบริษัท

ตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง คาร์เชอร์เป็นที่รู้จักว่าเป็นบริษัทที่ช่างคิดค้นและสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ มาโดยตลอด เชิญอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริษัทที่บริหารจัดการธุรกิจแบบครอบครัวซึ่งมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เมืองวินเน็นเดน ใกล้เมืองสตุทท์การ์ท

การนำทาง

ร่วมงานกับเรา

คุณภาพได้จากการต่อยอดทางคุณวุฒิ การลงทุนเพื่อพัฒนาทักษะความเชี่ยวชาญของบุคลากรแต่ละคนของเราถือเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมและอนาคตของบริษัท

หน้าหลักความยั่งยืน

ความยั่งยืน

ความรับผิดชอบต่อสังคมและธุรกิจที่ยั่งยืนเป็นองค์ประกอบที่สำคัญเสมอในวัฒนธรรมองค์กรของคาร์เชอร์

การเป็นผู้สนับสนุนของคาร์เชอร์

การเป็นผู้สนับสนุน

เมื่อการดำเนินธุรกิจขยายไปทั่วโลก ความรับผิดชอบที่เรามีต่อสังคมก็ต้องขยายไปด้วยเช่นเดียวกัน บริษัทได้ให้การสนับสนุนในด้านการบูรณะอนุสรณ์สถานทางวัฒนธรรมที่มีชื่อเสียงหลายแห่งทั่วโลกมาเป็นระยะเวลานานหลายปี