คาร์เชอร์ในฐานะนายจ้าง

คาร์เชอร์ในฐานะนายจ้าง

ทำไมถึงเลือกคาร์เชอร์ เหตุผลที่ดีสำหรับการทำงานกับบริษัทเรา

ในฐานะธุรกิจที่บริหารจัดการแบบครอบครัวที่มีความรับผิดชอบและเชื่อถือได้ คาร์เชอร์เป็นหนึ่งในนายจ้างที่น่าทำงานด้วยมากที่สุดในแวดวงอุตสาหกรรมนี้ ความสำเร็จในปัจจุบันมาจากการร่วมแรงร่วมใจของพนักงานมากกว่า 11,000 คน ใน 60 ประเทศ และมีเหตุผลที่ดีหลายอย่างที่ทำให้คนมากมายเลือกที่จะทำงานกับเรา

การทำงานด้วยกันอย่างพันธมิตร

การให้เกียรติและยกย่องซึ่งกันและกันช่วยสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ในคาร์เชอร์ เราเกื้อหนุนลักษณะความเป็นผู้นำโดยอาศัยการเป็นพันธมิตรและการสื่อสารแบบเปิดกว้าง วัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์นี้คือพื้นฐานของอาชีพของคุณและความสำเร็จทั่วโลกของเรา

สิทธิเสรีภาพของปัจเจกบุคคล

เราท้าทายและสนับสนุนการคิดและการสื่อสารที่เป็นอิสระของคุณ ที่คาร์เชอร์ ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในความสำเร็จของบริษัทโดยใช้จุดแข็งที่มีอยู่ในตัว สามารถแสดงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และความอยากรู้อยากเห็นอย่างกระตือรือร้นได้เต็มที่

หลอมรวมอาชีพกับครอบครัว

เราช่วยให้คุณมีสมดุลระหว่างงานกับชีวิตได้ดียิ่งขึ้นผ่านหลายโครงการ โดยได้รับรางวัลยืนยันดังนี้:

ในปี 2013 คาร์เชอร์ ได้รับรางวัลนายจ้าง ARBEIT PLUS ("เรียนและทำงานไปด้วย") สำหรับนโยบายบริษัทที่ยั่งยืนในสังคมและต้นแบบการจ้างงานที่บุกเบิก นอกจากนี้ คาร์เชอร์ ยังได้รับประกาศนียบัตร "audit berufundfamilie" ("อาชีพกับครอบครัว") ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2013 ประกาศนียบัตรดังกล่าวมอบให้กับบริษัทที่มุ่งมั่นพัฒนากลยุทธ์ในสถานประกอบการโดยไม่กระทบต่อครอบครัว

รับผิดชอบต่อธุรกิจ

ในฐานะธุรกิจที่บริหารจัดการแบบครอบครัว เรายอมรับหน้าที่รับผิดชอบของเรา ด้วยความใส่ใจต่อผู้คน สังคม และสิ่งแวดล้อม เราจึงดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงการให้เกียรติและความยั่งยืนเสมอ ทั้งผลิตภัณฑ์และการผลิตของเราเป็นไปตามข้อกำหนดขั้นสูงสุด นั่นคือเหตุผลที่เราสนับสนุนการพัฒนาวิชาชีพของคุณในฐานะนายจ้างที่รับผิดชอบ

Arbeit Plus
berufundfamilie

สำนักงาน สถานที่ทำงานของเรา

สำนักงานทั่วโลก

ทุกวันเราทำงานใน 60 ประเทศด้วยจำนวนพนักงานมากกว่า 11,000 คนใน 100 บริษัทเพื่อผลักดันตำแหน่งของเราในตลาด เครื่องทำความสะอาดของเราผลิตในประเทศเยอรมนี อิตาลี โรมาเนีย บราซิล เม็กซิโก และสหรัฐอเมริกา

คาร์เชอร์พร้อมให้บริการสนับสนุนลูกค้าทั่วโลกอย่างครอบคลุมด้วยศูนย์บริการลูกค้า 50,000 แห่ง

สำนักงานทั่วโลก

โรงงานผลิตและศูนย์โลจิสติกส์

 1. สหรัฐอเมริกา:
  โรงงานผลิต 3 แห่ง
  ศูนย์โลจิสติกส์ 3 แห่ง
 2. เม็กซิโก:
  โรงงานผลิต 1 แห่ง
 3. บราซิล:
  โรงงานผลิต 1 แห่ง
 4. เยอรมนี:
  โรงงานผลิต 8 แห่ง
  ศูนย์โลจิสติกส์ 1 แห่ง
 5. อิตาลี:
  โรงงานผลิต 4 แห่ง
 6. โรมาเนีย:
  โรงงานผลิต 1 แห่ง
 7. จีน:
  โรงงานผลิต 1 แห่ง

ดูสิ่งที่เรามอบให้ พัฒนาทักษะของคุณกับเรา

สิ่งที่สำคัญยิ่งต่อความสำเร็จของบริษัทคือวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งเน้นผลประกอบการซึ่งสร้างแรงบันดาลใจ ท้าทาย และฝึกฝนพนักงานของเรา นี่คือเหตุผลที่เราลงทุนมากกับการเสริมสร้างคุณสมบัติ การฝึกอบรม รวมถึงการสนับสุนพนักงานและผู้จัดการทุกคน

รับประกันการพัฒนาที่ต่อเนื่อง โอกาสที่ดีที่สุดกำลังรอคุณอยู่

ในฐานะนวัตกรชั้นนำระดับโลก เราก้าวนำหนึ่งก้าวเสมอ และในเรื่องของคุณสมบัติ การสนับสนุน และการพัฒนาพนักงานก็เดินตามแนวทางนี้ด้วยเช่นกัน ยิ่งกว่านั้นเรายังจัดให้มีการฝึกอบรมและเสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาเพิ่มเติมในทุกสาขาวิชา คุณสามารถเพิ่มพูนองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญ ตลอดจนเพิ่มทักษะความสามารถเฉพาะตัวได้ตามต้องการ

พนักงานของเราใช้เวลาโดยเฉลี่ย 3.8 วันในการฝึกอบรมทุกปี นอกจากการฝึกอบรมทักษะทางเทคนิค ทักษะทางระเบียบแบบแผน และทักษะทางสังคมแล้ว เรายังมีการประชุมสัมมนาเกี่ยวกับการจัดการสุขภาพและหลักสูตรทางภาษาหลายหลักสูตร อีกทั้งยังส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่านการให้ทุน Kärcher Scholarship เราสนับสนุนการเพิ่มพูนทักษะของพนักงานทั้งในด้านการเงินและเวลา ไม่ว่าคุณจะมีจุดหมายที่คุณสมบัติวิชาชีพ ประกาศนียบัตรรับรองคุณสมบัติการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชิงประยุกต์ ("Fachhochschulreife") คุณสมบัติทางเทคนิค คุณสมบัติในฝีมือด้านการค้า ปริญญาตรีหรือปริญญาโทก็ตาม

เราเปิดโอกาสให้พนักงานสามารถเข้ารับการฝึกอบรมในหลายสาขาวิชากับบริษัทในเครือ 60 บริษัทในต่างประเทศ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ"โครงการพัฒนาการจัดการระหว่างประเทศ" รวมถึงสัปดาห์ปฐมนิเทศสำหรับพนักงานใหม่ การประชุมสัมมนาสำหรับผู้จัดการที่มุ่งมั่นและที่มีประสบการณ์ และการฝึกอบรมเฉพาะทาง เช่น "การเป็นผู้ประกอบการ" และ "การจัดการโอกาส"


การพัฒนาความเชี่ยวชาญและทักษะในการเป็นผู้นำ ช่วยปั้นอนาคตให้กับคาร์เชอร์

คุณมีศักยภาพของความเป็นผู้นำใช่หรือไม่ ที่คาร์เชอร์ คุณจะได้รับการท้าทายและให้กำลังใจโดยพิจารณาจากจุดแข็งและความเก่งเฉพาะตัวตามโมเดลเสริมสร้างขีดความสามารถของบริษัท เราลงทุนในด้านการพัฒนาทีมบริหารระยะยาวด้วยการให้แนวทางเพื่อจัดการกับความท้าทายเฉพาะที่รออยู่เบื้องหน้า ผลที่ได้คืออย่างน้อยสามในสี่ส่วนของตำแหน่งผู้บริหารทั้งหมดในระดับประเทศ ตำแหน่งรองประธานกรรมการและระดับหัวหน้า ล้วนมาจากพนักงานภายในองค์กรแทบทั้งสิ้น

ในฐานะธุรกิจระดับโลกที่บริหารจัดการแบบครอบครัว เราให้คำมั่นต่อวัฒนธรรมองค์กรแบบเปิดและการบริหารจัดการตามค่านิยม "โครงการพัฒนาการจัดการระหว่างประเทศ" หลอมรวมค่านิยมเหล่านี้

สิทธิประโยชน์ของพนักงาน: ดูสิ่งที่เรามอบให้

พนักงานของเราคือทรัพย์สินที่มีค่ามากที่สุด: พนักงานช่วยให้บริษัทประสบความสำเร็จด้วยการทำงานอย่างมุ่งมั่นทุกวัน แต่ผลการดำเนินงานระดับสูงจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อสถาวะแวดล้อมทางวิชาชีพและส่วนตัวเอื้ออำนวยให้ทำได้ นี่คือเหตุผลที่เราสนับสนุนพนักงานด้วยสิทธิประโยชน์หลายอย่างที่น่าสนใจ ทั้งในชีวิตประจำวันและทุกขั้นของชีวิต ดูสิ่งที่เรามอบให้:

อาชีพกับครอบครัว

ความเข้ากันได้ของงานกับครอบครัวเป็นเรื่องสำคัญมากสำหรับเรา ตัวอย่างเช่น เราช่วยพนักงานด้วยการให้ความช่วยเหลือทางการเงินในรูปแบบของเงินช่วยคลอดและของขวัญแต่งงาน หรือการจัดหาศูนย์ดูแลเด็กเล็กและการดูแลญาติ

วงจรชีวิตการทำงาน

เราให้คุณมีอิสรภาพและความยืดหยุ่นระดับสูงในชีวิตส่วนตัวและชีวิตการทำงาน เช่น ชั่วโมงการทำงานที่ยืดหยุ่น หรือตัวเลือกในการทำงานที่บ้าน ทำให้คุณสามารถจัดสมดุลระหว่างงานกับครอบครัวได้อย่างลงตัว

สุขภาพ

สุขภาพของพนักงานเป็นเรื่องสำคัญมากสำหรับผลการดำเนินงานและความเป็นอยู่ที่ดีในระยะยาว เราใช้มาตรการที่เข้มงวดในการดูแลและปรับปรุงสุขภาพของแต่ละคน โดยไม่เพียงแต่ให้มีอาหารที่ดีต่อสุขภาพในโรงอาหารเท่านั้น แต่ยังมีการจัดกิจกรรมให้ข้อมูล หลักสูตร และการสัมมนาที่มีหัวข้อเฉพาะต่างๆ

กีฬาและสันทนาการ

ชีวิตที่กระฉับกระเฉงไม่เพียงแต่ทำให้คุณแข็งแรง แต่ยังเพิ่มความสุขและความมุ่งมั่นของคุณด้วย นี่คือเหตุผลที่เราจัดเตรียมโครงการมากมายให้กับพนักงาน ตั้งแต่กิจกรรมกีฬาในสโมสรกีฬาวินเน็นเดน ไปจนถึงชมรมถ่ายรูปสำหรับผู้ชื่นชอบการถ่ายภาพ และโอกาสทางดนตรีกับ Kärcher Choir และ Kärcher Singers

บำนาญ

เรามีตัวเลือกที่ดึงดูดใจในการสร้างบำนาญของคุณและเพิ่มมูลค่าทรัพย์สินของคุณเพื่อให้คุณสามารถมองไปยังอนาคตด้วยความรู้สึกมีความสุขและมั่นคง เช่น บำนาญที่ทำงานของเราสามารถเติมเต็มการประกันบำนาญตามกฎหมาย นอกจากนี้ พนักงานของเรายังสามารถเลือกที่ทำประกันเองได้โดยตรง

ความคล่องตัว

เราส่งเสริมให้พนักงานเกิดความคล่องตัว: ไม่ว่าจะด้วยการอุดหนุนค่าเดินทางโดยใช้บริการขนส่งสาธารณะ (สถานีรถไฟในวินเน็นเดนอยู่ห่างเพียง 350 เมตร) หรือโครงการเช่ารถราคาถูก วิธีการนี้จะช่วยรับประกันได้ว่าพนักงานของเราทุกคนสามารถเดินทางได้อย่างราบรื่น นอกจากนี้ พนักงานยังมั่นใจได้ว่าจะมีที่จอดรถเพียงพอสำหรับพนักงานทุกคนในลานจอดรถพนักงาน และแน่นอนในฐานะที่เป็นบริษัทที่เป็นมิตรกับจักรยาน เรามีลานจอดจักรยานที่ทันสมัย

การศึกษาและฝึกอบรมเพิ่มเติม

การเรียนรู้ตลอดชีวิตเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการบรรลุประสิทธิภาพสูงสุด เราจะสนับสนุนอาชีพของคุณตั้งแต่เป็นพนักงานฝึกหัดจนก้าวสู่ตำแหน่งผู้จัดการ ด้วยสารพัดโครงการการศึกษาและการฝึกอบรมเพิ่มเติม รวมถึงการฝึกอบรมพิเศษ ทุนการศึกษาของคาร์เชอร์ และหลายโครงการสำหรับคนเก่งรุ่นเยาว์ ตลอดจนการพัฒนาความเป็นผู้นำ

การยกย่อง

ที่คาร์เชอร์ พนักงานทุกคนมีคุณค่า เราสนับสนุนคุณตั้งแต่วันแรกและตลอดทุกย่างก้าวในสายอาชีพของคุณ และตอบแทนการทำงานและความซื่อสัตย์ของคุณเมื่อครบรอบอายุงานด้วยเงินสมทบและสิทธิในการลาพิเศษ นอกจากนี้ยังจัดงานเลี้ยงให้กับพนักงานที่เกษียณเป็นประจำ

ประสิทธิภาพสูงสุด

ที่คาร์เชอร์ ผลงานที่ดีย่อมได้รับรางวัลตอบแทน พนักงานของเราช่วยให้บริษัทประสบความสำเร็จ โครงการจัดการความคิดของคาร์เชอร์มอบรางวัลให้กับคำแนะนำที่ช่วยพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของบริษํท

ความมั่นคงในการทํางาน

จุดมุ่งหมายคือการส่งเสริมคาร์เชอร์ให้เติบโตในระยะยาว เรารับรองว่าสำนักงานในเยอรมนีจะยังได้รับการคุ้มครองให้ดำรงอยู่และจะสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องสืบไป

ความผูกพันของพนักงาน

ในฐานะธุรกิจที่บริหารจัดการแบบครอบครัว พันธสัญญาต่อสังคมและหน้าที่ความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นเรื่องสำคัญต่อเรามาก เราสนับสนุนให้พนักงานในโครงการริเริ่มต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นนาฬิกาข้อมือสำหรับนักวิ่งในการแข่งขันฤดูหนาวที่ Bühlerzell หรือการเป็นผู้สนับสนุนการอนุรักษ์คางคกจุดเหลืองที่ถูกคุกคาม

ธรรมเนียมปฏิบัติ

งานสำคัญประจำปี เช่น คอนเสิร์ตเทศกาลคริสต์มาสและวันครอบครัว คาร์เชอร์เป็นส่วนหนึ่งของธรรมเนียมปฏิบัติ คาร์เชอร์ทำให้พนักงานมารวมตัวกันและเสริมสร้างความรู้สึกเป็นหนึ่งเดียว

บริการ
บริการ
บริการ