Loading

การบริหารจัดการซัพพลายเออร์ที่คาร์เชอร์

ซัพพลายเออร์ถือเป็นหนึ่งในปัจจัยที่มีส่วนสำคัญยิ่งต่อความสำเร็จของคาร์เชอร์และบริษัทสาขา ดังนั้น เราจึงรวมซัพพลายเออร์ของเราไว้ในห่วงโซ่คุณค่า เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดสำหรับทั้งคาร์เชอร์และซัพพลายเออร์ของเรา

Lieferantenmanagement

คาร์เชอร์เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจตามหลักปฏิบัติที่สำคัญดังต่อไปนี้:

คาร์เชอร์ได้นำระบบการบริหารจัดการซัพพลายเออร์แบบครบวงจรที่เรียกว่า SLC จากบริษัท SAP มาใช้ เพื่อให้การทำงานร่วมกับซัพพลายเออร์เป็นไปอย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ระบบดังกล่าวช่วยให้เราสามารถควบคุมการบริหารจัดการซัพพลายเออร์เชิงกลยุทธ์ได้ทั้งหมด ด้วยการครอบคลุมทุกภาคส่วนของซัพพลายเออร์ไว้ภายในบริษัท


ระบบ SLC สามารถควบคุมกระบวนการต่อไปนี้ได้:

แพลตฟอร์มนี้จะช่วยให้การสื่อสารระหว่างบริษัทกับซัพพลายเออร์ที่มีอยู่และที่จะเพิ่มเข้ามาในอนาคตเป็นไปอย่างสะดวกและรวดเร็ว


การเข้าสู่พอร์ทัลซัพพลายเออร์:

พอร์ทัลซัพพลายเออร์ของคาร์เชอร์มีแพลตฟอร์มการสื่อสารระหว่างซัพพลายเออร์กับคาร์เชอร์ที่เรียบง่าย หากต้องการเข้าสู่พอร์ทัลซัพพลายเออร์ในฐานะซัพพลายเออร์ที่ลงทะเบียนแล้ว โปรดคลิกลิงก์ต่อไปนี้:


การลงทะเบียนซัพพลายเออร์รายใหม่:

ระบบลงทะเบียนด้วยตนเองสำหรับซัพพลายเออร์ เปิดโอกาสให้ทุกบริษัทที่สนใจเข้าร่วมเป็นซัพพลายเออร์ของคาร์เชอร์ (ทั้งในด้านสินค้าและ/หรือบริการ) สามารถลงทะเบียนได้ ระบบลงทะเบียนด้วยตนเองช่วยให้บริษัททั่วโลกสามารถสมัครเป็นซัพพลายเออร์ของคาร์เชอร์ได้ด้วยตนเอง
ดังนั้น การลงทะเบียนจึงเป็นขั้นตอนแรกสำหรับบริษัทในการสานสัมพันธ์ทางธุรกิจกับคาร์เชอร์ หากต้องการไปที่หน้าการลงทะเบียนด้วยตนเองของคาร์เชอร์ โปรดคลิกลิงก์ต่อไปนี้:ลิงก์ต่อไปนี้จะนำคุณไปยังหน้าดาวน์โหลดเอกสารสำหรับซัพพลายเออร์: