ในทุกๆวัน มักมีเป้าหมายใหญ่รออยู่เสมอ

พวกเราชื่นชอบความท้าทายต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการทำความสะอาดทั่วไปในชีวิตประจำวัน หรือโครงการทำความสะอาดพิเศษต่างๆ ภายในโรงงาน หรือรวมไปถึงอนุสรณ์สถานต่างๆ ทั่วโลก อนุสรณ์สถานแห่งชาติเขารัชมอร์ ที่ประเทศอเมริกา ก็เป็นหนึ่งในโครงการที่คาร์เชอร์ได้ร่วมทำความสะอาด โดยคาร์เชอร์ต้องการทำให้ชีวิตประจำวันของคุณง่ายขึ้น และน่าพอใจมากขึ้นด้วยโซลูชันการทำความสะอาดที่มีประสิทธิภาพ และเพื่อช่วยให้คุณบรรลุผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่

สิ่งที่ผลักดันเรา?

ด้วยปรัชญานวัตกรรมที่เรียบง่ายและชัดเจนของเรา: นวัตกรรมคือสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อผู้คน เราเป็นคนที่ต้องการให้งานออกมาสมบูรณ์แบบอยู่เสมอ เรามีความกล้าที่คิดสิ่งใหม่ๆ ปรัชญานี้ส่งผลในการแก้ปัญหาที่มีประสิทธิภาพที่เชื่อถือได้ คุณภาพและการจัดการของคาร์เชอร์ที่เป็นหนึ่ง และก้าวล้ำในตลาด เพราะสำหรับเรา ความสะอาดเป็นสิ่งที่ท้าทายที่สุดในโลก นี่คือสิ่งที่เราทำงานและพัฒนาต่อไป 

กลุ่มบริษัท

Kärcher Futuretech

Kärcher Futuretech

Kärcher Futuretech GmbH ในเมืองชวาอิกไฮม์ พัฒนา ผลิต และขายผลิตภัณฑ์โมดูลและวิธีแก้ปัญหาระบบทั่วโลก เพื่อการจัดการและเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วสำหรับพื้นที่หายนภัยและวิกฤติการณ์ บริษัทสร้างระบบในกลุ่มผลิตภัณฑ์ซึ่งประกอบด้วย การจัดหาน้ำ ระบบจัดการเรื่องอาหารที่เคลื่อนที่ได้ ค่ายทหาร และ การป้องกัน CBRN (เคมี ชีวภาพ วัตถุรังสีและนิวเคลียร์)

Ringler

Ringler

Ringler GmbH ในเมืองวอลด์สเตทเทน เป็นที่ยอมรับเรื่องเครื่องดูดฝุ่นทรงประสิทธิภาพสำหรับภาคอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ของบริษัทรวมทั้งเครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรมแบบเคลื่อนย้ายได้ ระบบดูดแบบประจำที่พร้อมการสร้างท่อ ตลอดจนระบบขจัดฝุ่น ระบบดูดของ Ringler ทำหน้าที่สำคัญในการทำความสะอาดโรงงานการผลิต ความปลอดภัยทางอาชีพ การควบคุมมลภาวะทางอากาศ และการปกป้องสิ่งแวดล้อม

WOMA

WOMA

WOMA GmbH ในเมืองดุ๊ยส์บวร์กมีชื่อเสียงในการเป็นผู้ผลิตปั๊มสูบน้ำแรงดันสูง เครื่องแรงดันสูงมาก และอุปกรณ์วอเตอร์เจ๊ท บริษัทสั่งสมประสบการณ์หลายทศวรรษในการพัฒนาและผลิตระบบแรงดันสูงแบบประจำที่และเคลื่อนย้ายได้ ในด้านการทำความสะอาดวอเตอร์เจ๊ทแรงดันสูงมากและการใช้ในภาคอุตสาหกรรมที่มีแรงดันสูงถึง 4,000 บาร์

Zoi TechCon GmbH

Zoi

Zoi TechCon GmbH เน้นที่การใช้เทคโนโลยีใหม่ในสภาพแวดล้อมองค์กร ทุกสิ่งที่ Zoi ทำเกี่ยวข้องกับการพัฒนาซอฟท์แวร์และ public cloud transformation บริษัทตั้งอยู่ในใจกลางสตุทการ์ท และมีฐานในเบอร์ลินและลิสบอน Zoi สร้างแรงบันดาลใจแก่คนมากความสามารถในหลายประเทศและสาขาวิชา เพื่อแก้ปัญหาดิจิตัลที่บริษัทและอุตสาหกรรมขนาดกลางทั่วโลกเผชิญ

Interpool

interpool

ในฐานะผู้นำบริการในการวินิจฉัย interpool Personal GmbH บริษัทคอนซัลท์ระหว่างประเทศด้านการจัดการทรัพยากรบุคคลเชี่ยวชาญด้านการจ้างงาน พัฒนาและเลือกแรงงานที่มีทักษะ ผู้จัดการและผู้ฝึกงานทั่วโลก

Service Partner One

Service Partner ONE

Service Partner ONE GmbH มีสำนักงานใหญ่ที่เบอร์ลิน นำเสนอระบบดิจิตัลแบบใหม่อย่างสิ้นเชิงสำหรับการสร้างผู้รับช่วงบริการโดยเฉพาะ แพลตฟอร์มเทคโนโลยีฝังและเชื่อมโยงห่วงโซ่แห่งคุณค่าทั้งหมดและผู้เข้าร่วมในรูปแบบดิจิตัล การันตีประสบการณ์การบริการที่ดีที่สุดที่เป็นไปได้

Kärcher New Venture

Kärcher New Venture

Kärcher New Venture นำคน ความคิด โอกาสทางธุรกิจ และทุนเข้าด้วยกัน ในฐานะหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์และนักลงทุน Kärcher New Venture ช่วยให้ผู้ก่อตั้งบริษัทที่มีความคิดสร้างสรรค์ พัฒนาสตาร์ทอัพและเปลี่ยนอนาคตอุตสาหกรรมทำความสะอาดด้วยความร่วมมือกับคาร์เชอร์

Our guiding principles.

เราส่งเสริมการสนทนาแลกเปลี่ยนแบบเปิดกับลูกค้าบนพื้นฐานของพันธมิตร ผลิตภัณฑ์และบริการของเราเป็นทางแก้ปัญหาในฝันซึ่งให้ประโยชน์ที่แท้จริงกับลูกค้า ปัญหาการทำความสะอาดของลูกค้าจะได้รับการแก้ไขอย่างรวดเร็วและยืดหยุ่น

พนักงานที่มีคุณสมบัติเพียบพร้อม มีแรงบันดาลใจ และมีความสุขกับการทำงาน คือปัจจัยสำคัญแห่งความสำเร็จของคาร์เชอร์

ข้อมูลเพิ่มเติม

ความสัมพันธ์ของคาร์เชอร์กับผู้อื่นทั้งภายในและภายนอกบริษัทดำเนินภายใต้ความเชื่อใจ ความภักดี ความโปร่งใส ความเป็นธรรม ความเชื่อถือได้ และการให้เกียรติซึ่งกันและกัน จากการทำงานเป็นทีมและการแลกเปลี่ยนข้อมูลอย่างจริงจัง เราได้สร้างประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเกือบทั้งหมดที่ต้องมีเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของเรา

เรามีระบบทำความสะอาด ผลิตภัณฑ์สำหรับทำความสะอาดและการให้บริการสำหรับการใช้งานในบ้าน เชิงพาณิชย์ และในงานอุตสาหกรรมซึ่งคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายมาก

คาร์เชอร์เป็นบริษัทระดับโลกและมองตัวเองเป็นเกณฑ์มาตรฐาน เราต้องการพิชิตตำแหน่งผู้นำในด้านส่วนแบ่งตลาด นวัตกรรม คุณภาพ และภาพลักษณ์ อีกทั้งยังมุ่งมั่นที่จะก้าวสู่การเป็นผู้นำตลาดโลกในทุกด้านของธุรกิจด้วย

ในฐานะนวัตกรชั้นนำ เรากำหนดมาตรฐานของเทคโนโลยี การบริการ และการออกแบบโดยมุ่งให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้าและตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้อย่างครอบคลุม นวัตกรรมของเราสร้างความประทับใจและเป็นแรงบันดาลใจให้กับลูกค้า

ในตลาดโลก คาร์เชอร์มีความหมายเท่ากับประสิทธิภาพชั้นเลิศ นวัตกรรม และคุณภาพ เราต้องการสร้างความแข็งแกร่งให้กับตราสินค้าของเราอย่างต่อเนื่อง

ซัพพลายเออร์ของเราเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่คุณค่า เราทำงานร่วมกับซัพพลายเออร์หลายรายเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการผลิตและการออกแบบกระบวนการที่มีความเหมาะสมสูงสุดอย่างต่อเนื่อง เรามั่นใจในความสามารถด้านการแข่งขันทั้งในด้านคุณภาพและราคาผ่านการตอบสนอง ความรวดเร็ว และความยืดหยุ่นที่เราพร้อมให้บริการ

ข้อมูลเพิ่มเติม

คาร์เชอร์ยืนหยัดในหน้าที่รับผิดชอบต่อสังคม เราเคารพค่านิยมและมาตรฐาน สิทธิมนุษยชน และระบบตามกฎหมายและสังคมของทุกประเทศด้วยจิตสำนึกของพลเมืองที่ดี

ข้อมูลเพิ่มเติม

เราออกแบบผลิตภัณฑ์ บริการ และกระบวนการทำงานต่างๆ ให้เข้ากันได้กับสิ่งแวดล้อม ในทุกที่ที่เราดำเนินกิจการ เราจะพิจารณาข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก ตลอดจนใช้ทรัพยากรทั้งหมดที่มีอย่างมีสำนึกรับผิดชอบ

เราเพิ่มความสามารถในการทำกำไรและทรัพยากรทางการเงินผ่านการเติบโตที่ให้ผลกำไร ซึ่งเป็นการปกป้องอนาคตและการพัฒนาบริษัทในระยะยาว สิ่งสำคัญลำดับแรกคือการรักษาอิสรภาพทางการเงินและการมีอำนาจในการตัดสินใจด้วยตนเอง นอกจากนี้ การเติบโตจากภายในเป็นสิ่งที่มีความสำคัญเหนือกว่าการเข้าซื้อกิจการต่างๆ

เรายังคงมองว่าหุ้นส่วนของเราเป็นหนึ่งเดียวกับบริษัทของเรา คาร์เชอร์ยังคงเป็นธุรกิจที่บริหารจัดการแบบครอบครัวอยู่

ข้อมูล ตัวเลขและข้อเท็จจริงของงบการเงินปี ค.ศ. 2018

ปี ค.ศ. 2018  Alfred Kärcher SE & Co. KG มียอดขาย 2,525 พันล้านยูโร ซึ่งสูงสุดเป็นประวัติศาสตร์ บริษัทที่บริหารในครอบครัวจ้างพนักงานกว่า 13,207 คน ในมากกว่า 120 บริษัทและใน 70 ประเทศ ร้านบริการเกิน 50,000 สาขารับประกันว่ามีสินค้าแก่ผู้บริโภคทั่วโลกตลอดเวลา นวัตกรรมคือปัจจัยการเติบโตที่สำคัญที่สุด และเป็นส่วนประกอบที่ขาดไม่ได้ของวัฒนธรรมองค์กรนับแต่ก่อตั้งในปี ค.ศ. 1935 ซึ่งแสดงให้เห็นจากการที่ผลิตภัณฑ์เกิน 90% คิดค้นขึ้นในห้าปีที่ผ่านมา พนักงานรวมมากกว่า 1,000 คน ทำหน้าที่ในส่วนวิจัยและพัฒนาในการสร้างเครื่องทำความสะอาด ปัจจุบันคาร์เชอร์ถือครองสิทธิบัตรที่ยังทำงานอยู่เกิน 630 ฉบับ

Turnover and number of employees worldwide.

Current number of active patents and age of machine programme.

Kärcher products are sold by over 120 companies in 70 countries.

ESC

Your task. Our solution.

Road Trains

Our major driving force: you.

Alfred Irene Kärcher

Innovative. From the outset.