ลงทะเบียนรับประกันสินค้าและการซ่อม

K 5 Full Control
SC 1
VC 4i
WV 1 Plus

ข้อมูลสำคัญ (Important Information)

โปรดเก็บใบเสร็จไว้เป็นหลักฐานเพื่อสิทธิประโยชน์ในการรับประกันสินค้า
Please keep the receipt for your referent for suchcase and for your benefit.

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Line : @karcherthailand
 

ข้อมูลส่วนตัว

ลงทะเบียนรับประกันสินค้า

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

*
* mandatory field