สุขอนามัยเป็นสิ่งสำคัญที่สุด

เมื่อไวรัสโคโรน่ากำลังแพร่กระจายไปทั่วโลก เชื้อไวรัสถูกส่งผ่านจากคนสู่คน ซึ่งเราสามารถช่วยป้องกันตนเองและผู้อื่นจากเชื้อไวรัสได้ โดยไม่ให้เชื้อไวรัสเข้าสู่ปอดและเกิดการแพร่กระจายอย่างรวดเร็ว ด้วยการดูแลตนเองให้ปลอดภัยจากเชื้อไวรัส ไม่เข้าไปอยู่ในกลุ่มเสี่ยงหรือสถานที่ที่มีผู้คนพลุกพล่าน

When hygiene matters most

เชื้อไวรัสมาจากไหน ?

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2563 COVID-19 องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้ประกาศว่า มีการระบาดหนักของเชื้อไวรัสซึ่งมีผลกระทบโดยตรงต่อปอดของมนุษย์ และเชื้อไวรัสนี้สามารถแพร่กระจายไปได้ทั่วโลกตามที่เราได้เห็นในปัจจุบัน การติดเชื้อไวรัสโคโรนาอาการจะคล้ายกับไข้หวัดใหญ่ เช่น ไอ มีไข้ จมูกอักเสบและเหนื่อยล้า หรือ หายใจติดขัด ปวดศีรษะและปวดแขนขา คลื่นไส้ ท้องเสียและหนาวสั่น หากเป็นขั้นรุนแรง จะมีอาการปอดบวมรุนแรงหรือเกิดภาวะปอดล้มเหลวเฉียบพลัน และเสียชีวิตได้ นักวิจัยสันนิษฐานว่าเชื้อโรคโคโรนา ถูกแพร่เชื้อจากสัตว์ป่าไปยังมนุษย์โดยเกิดขึ้นที่ตลาดจำหน่ายอาหารในเมืองอู่ฮั่น (มณฑลหูเป่ย) ของจีน ซึ่งได้มีการสันนิษฐานว่าเชื้อไวรัสนี้ถูกส่งจากค้างคาวไปยังสัตว์ชนิดอื่นเป็นครั้งแรกก่อนที่มันจะแพร่กระจายไปยังมนุษย์ – โดยเกิดจากการที่มนุษย์กินสัตว์เหล่านั้นและทำให้เป็นจุดเริ่มต้นของการแพร่เชื้อไวรัสโคโรน่ามายังมนุษย์และเกิดการแพร่ระบาดทั่วโลก


การแพร่ระบาดของเชื้อโรค

การเกิดโรคระบาดอาจเกิดจากเชื้อไวรัส แบคทีเรีย เชื้อรา หรือเชื้อโรคต่าง ๆ  

ไวรัสโคโรนาไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าและมีขนาดเพียง 20 ถึง 300 นาโนเมตร เชื้อไวรัสนี้จะถูกแพร่กระจายไปยังสัตว์ และมนุษย์ เมื่อเชื้อไวรัสสัมผัสกับอากาศเย็นจะทำให้เชื้ออยู่รอดได้เป็นเวลานานและเกิดเป็นโรคติดต่อ ณ ตอนนี้ยังไม่มียาที่สามารถต้านเชื้อไวรัสได้ ทำได้เพียงใช้ยาปฏิชีวนะโดยรักษาตามอาการของผู้ป่วยและภูมิคุ้มกันของร่างกายมนุษย์ ซึ่งทางการแพทย์จะสามารถช่วยเหลือและเยียวยาได้ตามอาการและภูมิคุ้มกันของผู้ป่วยในแต่ละคน มีเพียงแค่ยาบางชนิดเท่านั้นที่สามารถต้านเชื้อไวรัสได้เพียงบางส่วน

เมื่อแบคทีเรีย เทียบกับ ไวรัส แบคทีเรียจะมีขนาดใหญ่กว่าไวรัสหลายเท่า มีขนาดประมาณ 0.1 ถึง 700 ไมโครเมตร แบคทีเรียคือสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวโดยการสร้างสารพันธุกรรมและเมแทบอลิซึม โดยแบคทีเรียจะมีอยู่ทั่วไป - ในอากาศ, ในน้ำ, ในอาหาร, และอื่น ๆ เช่นเดียวกับไวรัส ซึ่งแบคทีเรียสามารถอยู่รอดได้เป็นระยะเวลานานหลายสัปดาห์หรือบางครั้งอาจเป็นเดือนในสภาพแวดล้อมหรือในร่างกาย แบคทีเรียสามารถปรับตัวได้ตามสภาพอากาศและสิ่งแวดล้อม จะมีแบคทีเรียเพียงหนึ่งเปอร์เซ็นต์เท่านั้นที่ทำให้เกิดโรคในมนุษย์ ตัวอย่างเช่นแบคทีเรียอาศัยอยู่ในลำไส้ของมนุษย์บนผิวหนังหรือในช่องปาก ในร่างกายมนุษย์มักใช้ยาปฏิชีวนะสำหรับการรักษาหากเกิดเชื้อแบคทีเรียขึ้นในร่างกาย

เชื้อราเกิดขึ้นตามธรรมชาติบนผิวหนังมนุษย์หรือในร่างกาย มีเพียงไม่กี่ชนิดของเชื้อราที่ทำให้เกิดโรคในร่างกายมนุษย์ เชื้อราจะอาศัยตามที่ชื้น เช่น ในห้องน้ำ, ซอกมุม , บนผนังที่ชื้นหรือในกระถางดอกไม้ ในอาหาร เช่น ขนมปัง มันฝรั่งหรือ แป้ง ก็สามารถเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของเชื้อราได้  หรือสามารถพบได้ตามเฟอร์นิเจอร์ไม้หากอยู่ในที่ชื้นเป็นระยะเวลานาน ซึ่งเชื้อราสามารถเกิดได้ในร่างกายมนุษย์หรือตามอวัยวะ เช่น ผิวหนัง เล็บ หรือแม้กระทั่งปอด หากร่างกายมนุษย์มีภูมิคุ้มกันที่ไม่แข็งแรงมากพอ หรือ มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง


สามารถติดเชื้อ ไวรัสโควิด-19 ได้อย่างไรบ้าง ?

การติดเชื้อ

ในปัจจุบันเชื้อไวรัสโคโรนา จะติดเชื้อผ่านผู้ที่ไอหรือจามและกระจายเชื้อโรคในอากาศ ผู้ที่สูดดมเชื้อโรคเหล่านี้จากผู้ที่ติดเชื้อจะได้รับการติดเชื้อไวรัสโคโรนานี้ไปด้วย

 

การติดเชื้อทางอ้อม

การแพร่กระจายเชื้อไวรัสทางอ้อมสามารถเกิดขึ้นได้เช่นกัน หากผู้ที่ติดเชื้อ ไอหรือจาม และนำมือมาปิดปากหลังจากนั้นมาสัมผัสวัตถุเช่นมือจับประตู โทรศัพท์มือถือ หรือเก้าอี้  เชื้อไวรัสก็ยังคงอยู่บนพื้นผิววัตถุนั้นและอาจทำให้ผู้คนที่อยู่รอบข้างเข้ามาสัมผัสวัตุชิ้นนั้นต่อจากผู้ติดเชื้อก็อาจทำให้ติดเชื้อไวรัสไปด้วย

 

การติดต่อของเชื้อไวรัส

การปนเปื้อนของเชื้อไวรัสก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ทำให้โรคไวรัสแพร่ระบาด ยกตัวอย่างเช่น ร่องรอยที่ตกค้างของอุจจาระของผู้ที่ติดเชื้อไวรัส หากบุคคลเหล่านั้นล้างมือไม่สะอาดและนำมาสัมผัสกับวัตถุอื่นๆ เชื้อไวรัสที่ได้รับการปนเปื้อนจากบุคคลเหล่านี้ก็สามารถแพร่กระจายมาสู่คนที่ไม่ติดเชื้อได้เช่นกัน หรือการแพร่เชื้อผ่านการไอหรือจาม ก็สามารถแพร่เชื้อผ่านทางคอและจมูกหรือทางเดินหายใจได้ ดังนั้นการล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องปฏิบัติอยู่สม่ำเสมอ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการติดเชื้อ

Hand hygiene

คุณจะป้องกันตนเองและผู้อื่นจากการติดเชื้อได้อย่างไร?

เนื่องจากในปัจจุบันยังไม่มีวัคซีนป้องกันไวรัสโคโรน่า ดังนั้นการปฏิบัติตามมาตรการด้านสุขอนามัยจริงเป็นสิ่งสำคัญที่เราต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ทั้งในสภาพแวดล้อมที่เป็นที่ส่วนตัวและส่วนรวมในพื้นที่สาธารณะ

• ไม่นำมือไปสัมผัสบนใบหน้า
• ล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่เป็นประจำและใช้ยาฆ่าเชื้อเป็นครั้งคราวเมื่อเราเดินทางในที่สาธารณะ
• สวมอุปกรณ์ป้องกันปากและจมูกหากคุณไม่สบาย และสวมใส่หน้ากากให้ถูกต้อง
• ใช้กระดาษทิชชูแบบใช้แล้วทิ้ง
• หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับคนป่วย

• การไอและจาม : เมื่อไอหรือจามควรอยู่ให้ห่างจากผู้อื่นอย่างน้อย 1 เมตร และให้หันหลังให้คนอื่นก่อนเสมอหากมีการไอ / จาม
• ให้อยู่บ้านหากมีไข้ หรือ ไม่สบาย เพื่อเฝ้าระวังไม่ให้เกิดการแพร่เชื้อ
• ให้แยกตัวออกจากผู้ที่มีอาการป่วยหรือไม่สบาย
• ระบายอากาศในห้องอย่างสม่ำเสมอและใช้เครื่องฟอกอากาศ
• ให้ทำงานอยู่ที่บ้าน และ หลีกเลี่ยงการเดินทางเพื่อไปติดต่อสื่อสารเกี่ยวกับธุรกิจ
• หลีกเลี่ยงการสัมผัสผู้อื่นโดยเฉพาะกับคนที่มีความเสี่ยงหรือป่วยเรื้อรัง

• หากต้องเดินทาง ควรรักษาระยะห่างจากผู้อื่น 2 ถึง 2.5 เมตรโดยเฉพาะผู้ที่ป่วย
• หลีกเลี่ยงการจับมือและกอด
• สังเกตการไอและจาม: เมื่อไอหรือจามให้ห่างจากคนอื่นอย่างน้อย 1 เมตรจาม และให้หันหลังให้คนอื่นก่อนเสมอหากมีการไอ / จาม
• ฆ่าเชื้อที่พื้นผิววัตถุสม่ำเสมอ เช่นพวงมาลัยรถยนต์ มือจับประตู หรือโทรศัพท์มือถือ ฯลฯ
• งดการใช้วันหยุดเพื่อไปเที่ยว หรือ สังสรรค์
• หลีกเลี่ยงการใช้ระบบขนส่งสาธารณะถ้าเป็นไปได้
• ไม่เข้าร่วมกิจกรรมการชุมนุม หรือ สถานที่ที่มีคนจำนวนมาก
• อย่าไปช้อปปิ้งตามห้างสรรพสินค้า หรือ สถานที่ที่มีคนพลุกพล่าน

ทำไมมาตรการสุขอนามัยจึงมีความสำคัญสำหรับไวรัสโคโรนา

ในสภาพแวดล้อมที่สะอาด และได้รับการดูแลสม่ำเสมอ เป็นอย่างดี ความเสี่ยงของการแพร่กระจายเชื้อโรคจะลดลงอย่างมาก โดยพื้นผิวจะไม่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์สำหรับเชื้อโรค แบคทีเรียหรือไวรัสอีกต่อไป แม้ในที่ที่เข้าถึงได้ยาก เชื้อโรคก็จะถูกกำจัดอย่างละเอียดยิ่งขึ้น

อ่านเพิ่มเติม

มาตรการทำความสะอาดเพื่อสุขอนามัยที่บ้านและในที่สาธารณะ

Professional Kärcher steam vaccum cleaners and steam cleaners for disinfection

เครื่องทำความสะอาดระบบไอน้ำระดับมืออาชีพพร้อมทำการฆ่าเชื้อ

Steam cleaners for home users: combat viruses and bacteria without chemicals

เครื่องทำความสะอาดระบบไอน้ำสำหรับใช้ในบ้าน เพื่อฆ่าเชื้อไวรัสและแบคทีเรียโดยปราศจากสารเคมี

Floor cleaning: Advantages of mechanical floor cleaning with scrubbing machines

การทำความสะอาดพื้น: ข้อดีของการทำความสะอาดพื้นด้วยเครื่องขัด

Kärcher hot water high-pressure cleaners for disinfection cleaning

การทำความสะอาดด้วยเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง

Surface cleaning for protection against contact infections

การทำความสะอาดพื้นผิวเพื่อป้องกันการติดเชื้อที่สัมผัส