Loading

การทำความสะอาดพื้น: ประโยชน์ของเครื่องทำความสะอาดพื้นแบบขัด

สำหรับการทำความสะอาดแบบเปียกบนวัสดุปูพื้นทั้งแบบแข็งและแบบยืดหยุ่นได้ เราสามารถใช้เครื่องขัดถูเพิ่มเติมจากการทำความสะอาดที่เราต้องออกแรง อุปกรณ์สามารถขัดถูเปียกในขั้นตอนเดียวและดูดน้ำสกปรกทันที วิธีการนี้ทำให้งานทำความสะอาดทั้งถูกสุขอนามัยและมีประสิทธิภาพไปพร้อมกัน

BD_38_12_C_Healthcare_app_1_CI15_300 dpi (jpg).jpg

ประโยชน์ของการทำความสะอาดโดยเครื่องจากคาร์เชอร์

ประโยชน์ของการทำความสะอาดโดยเครื่องโดยเทียบกับการทำความสะอาดที่เราต้องออกแรงคือเชื้อโรค (ตัวอย่างคือการดูดน้ำสกปรก) ถูกขจัดออกจากผ้าทำความสะอาดอย่างถาวรโดยที่ไม่มีโอกาสสะสมอยู่ในผ้าได้ กระบวนการนี้ทำให้ความเสี่ยงจากการปนเปื้อนเชื้อโรคซ้ำซ้อนแทบจะหมดไป

ความเสี่ยงจากการปนเปื้อนเชื้อโรคจากการสัมผัสกับมือลดทอนลงจากการทำความสะอาดโดยไม่ต้องมีการสัมผัส นอกจากนี้การใช้เครื่องทำความสะอาดยังเพิ่มประสิทธิภาพการทำความสะอาดด้วยเพราะทำให้เกิดผลลัพธ์คือพื้นที่ทำความสะอาดที่เพิ่มขึ้น ทำให้เราทำความสะอาดพื้นที่มากขึ้นในเวลาที่สั้นลง

คุณประโยชน์อีกอย่างคือ เราสามารถใส่น้ำยาทำความสะอาดแบบเจาะจงปริมาณพอดีกับที่ระบบแนะนำ

นอกจากนี้ ตัวเป่าแห้งที่ขัดถูมีแรงดันหน้าสัมผัสที่สูงขึ้นมาก ซึ่งเพิ่มผลลัพท์ของการทำความสะอาดเมื่อเปรียบกับการถูด้วยไม้แบบปกติ

 

 

BD_80_100_W_healthcare_hospital_app_01_CI15_300 dpi (jpg).jpg

การใช้สารทำความสะอาดควรเป็นกรดหรือด่าง

เราแนะนำว่าควรเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดระหว่างกรดและด่างเพื่อไม่ให้จุลินทรีย์ปรับตัวและพัฒนาภูมิต้านทาน หลักการเดียวกันนี้ควรใช้กับน้ำยาฆ่าเชื้อโรคเช่นกัน

นอกจากนี้ กรดยังต่อต้านการก่อตัวของตะกอนอนินทรีย์เช่นปูนขาว ในกรณีนี้สารทำความสะอาดที่เป็นด่างไม่เพียงพอ สิ่งสกปรกอินทรีย์แก้ได้ง่ายโดยสารทำความสะอาดที่เป็นด่าง ที่จริงแล้วนี่เป็นเรื่องสำคัญเพราะแบคทีเรียและไวรัสชอบอาศัยตะกอนเป็นที่อยู่

เมื่อใช้สารทำความสะอาดที่เป็นกรด เราควรใช้น้ำราดบริเวณรอยต่อกระเบื้องก่อนทำความสะอาดเพื่อไม่ให้บริเวณรอยต่อโดนกรดและทำให้เสียหาย

 

Abbildung 5.jpg

ความสามารถพิเศษของเครื่อง: วัสดุปูพื้น ที่มีโครงสร้าง

วัสดุปูพื้นที่เป็นผ้าทำความสะอาดได้ยากโดยระบบทำความสะอาดที่ใช้แรงเช่นไม้ถูพื้นที่มีผ้าทำความสะอาด ปัญหาคือสิ่งสกปรกและสิ่งตกค้างจากผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดอาจไปติดอยู่กับตัวโครงสร้าง ในทางหนึ่งเศษตกค้างนั้นไม่น่ามอง อีกทางคือเป็นแหล่งสะสมของแบคทีเรีย เราเลี่ยงปัญหานี้ได้โดยใช้เครื่องขัดถูที่มีเทคโนโลยีแปรงลูกลื่นเพราะแปรงอ่อนสามารถเข้าถึงตัวโครงสร้างและทำให้สิ่งสกปรกหลุดออกและกำจัดโดยการดูดออกได้ ประโยชน์อีกอย่างของแปรงลูกลื่นคือสิ่งสกปรกที่แข็งหยาบก็หลุดออกได้โดยไม่ต้องกวาดก่อน

illu_scrubber_drier_sweeping_function_oth_3_CI15_300 dpi (jpg) crop.jpg

การทำความสะอาดและการฆ่าเชื้อโรคตามหลัก HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point: การวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม)

ในพื้นที่ที่สุ่มเสี่ยงเป็นอันตรายเป็นพิเศษต่อสุขอนามัยเช่นโรงพยาบาลหรือครัว สิ่งปลูกสร้างและอุปกรณ์ที่มีอยู่ต้องรักษาความสะอาดโดยการทำความสะอาดอย่างระมัดระวัง และถ้าจำเป็นก็ต้องมีการฆ่าเชื้อโรค และเนื่องจากว่าพื้นที่และอุปกรณ์ที่ต่างกันมีช่วงเวลาทำความสะอาดที่แตกต่าง จำต้องมีตารางทำความสะอาดและแสดงชัดเจนในบริเวณที่ต้องทำความสะอาด ในตารางต้องมีรายละเอียดเหล่านี้:

·       อะไร (อุปกรณ์ พื้นผิว พื้น)

·       เมื่อใด (หลังใช้งาน ทุกวัน ทุกสัปดาห์)

·       ด้วยอะไร (น้ำยาทำความสะอาดและปริมาณ)

·       โดยผู้ใด (พนักงานรับผิดชอบ)

เมื่อทำสำเร็จแล้วต้องบันทึกอย่างชัดเจนและรับรองโดยลายเซ็นเพื่อให้มีการควบคุมอย่างรอบด้าน เราควรรู้ว่าการทำความสะอาดและการฆ่าเชื้อโรคเป็นกระบวนการที่ต่างกันสองอย่าง การทำความสะอาดมีจุดประสงค์คือเพื่อกันการปนเปื้อนซึ่งคือสารที่เราไม่ต้องการทั้งหมดรวมทั้งสิ่งตกค้างจากผลิตภัณฑ์ จุลินทรีย์ เศษตกค้างจากน้ำยาทำความสะอาดและน้ำยาฆ่าเชื้อโรค การทำความสะอาดแบบหมดจดได้รับการพิสูจน์ว่าขจัดจุลินทรีย์และเชื้อโรค 90 เปอร์เซ็นต์จากพื้นผิว

การฆ่าเชื้อโรครวมถึงกระบวนการทางเคมีและกายภาพที่ฆ่าจุลินทรีย์ถึงระดับที่ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและไม่กระทบต่อคุณภาพอาหาร

B_200_R_retail_mall_Milaneo_app_1_CI15_300 dpi (jpg).jpg