สถานรับเลี้ยงเด็กกำพร้า วัดสระแก้ว

คาร์เชอร์ ร่วมทำความสะอาดสถานรับเลี้ยงเด็กกำพร้า วัดสระแก้ว เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของเด็กกว่า 2,400 คน

Wat Srakaew-1

คาร์เชอร์ ร่วมกับมูลนิธิไอซ์แมน โดยคุณ โวล์คเกอร์ คาปิโต้ ได้จัดกิจกรรมทำความสะอาด สถานสงเคราะห์เด็กกำพร้าและยากจนวัดสระแก้ว จังหวัดอ่างทองในระหว่างวันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2559 โดยมูลนิธิเด็กกำพร้าของวัดสระแก้ว มีเด็กกำพร้าอยู่มากกว่า 2,400 คน ซึ่งเป็นเด็กที่อยู่ในวัยระหว่าง 3 – 18 ปี โดยที่ไม่มีผู้ปกครองดูแล มูลนิธิของทางวัดสระแก้วถูกสร้างขึ้นในปี 1942 โดยหลวงพ่อ ในเวลานั้นมีเด็กเพียงแค่ 10 คน แต่ทุกวันนี้มีเด็กมากกว่า 2400 คน ที่มาจากทั่วประเทศไทย 

Wat Srakaew-12
Wat Srakaew-13
Wat Srakaew-2
Wat Srakaew-3

นับตั้งแต่ปี 2483 ที่พระครูขันติยาภิวัฒน์ หรือหลวงพ่อฉบับ ขันติโก อดีตเจ้าอาวาสได้รับอุปการะเด็กจากละแวกใกล้เคียง รวมทั้งเด็กที่ขาดโอกาสจากจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ เพื่อให้เด็กเหล่านี้ได้รับความรักความอบอุ่น ปัจจัย 4 พื้นฐานในการดำรงชีวิต และได้รับการศึกษาที่ทัดเทียมกับเด็กคนอื่นๆในสังคม เพื่อให้สามารถดูแลตัวเองได้ในยามที่เติบโตขึ้น และเป็นกำลังสำคัญให้ชาติในอนาคต แม้หลวงพ่อจะได้มรณภาพไปแล้ว แต่วัดสระแก้วยังคงสานเจตนารมณ์ของหลวงพ่อฉบับ ในการรับอุปการะเลี้ยงดูเด็กเหล่านี้ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

Wat Srakaew-4
Wat Srakaew-5
Wat Srakaew-6
Wat Srakaew-7
Wat Srakaew-8
Wat Srakaew-9
Wat Srakaew-10
Wat Srakaew-11