ความยั่งยืนที่คาร์เชอร์

ความรับผิดชอบเป็นส่วนสำคัญของวัฒนธรรมองค์กรที่คาร์เชอร์มีมาโดยตลอด อัลเฟรด คาร์เชอร์กับไอรีนผู้เป็นภรรยามีความเชื่อที่มั่นคงว่าความสำเร็จทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม หลักที่สามในการพัฒนาบริษัทอย่างยั่งยืน นอกจากด้านเศรษฐกิจและสังคมแล้ว คือการปกป้องสิ่งแวดล้อม โดยคาร์เชอร์ยกให้เรื่องนี้มีบทบาทสำคัญมาตั้งแต่ทศวรรษที่ 1970

ความยั่งยืน

ความเข้าใจของเราต่อความยั่งยืน

การพัฒนาของบริษัทที่มุ่งเน้นคนแบบยั่งยืนคำนึงถึงกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทเป็นสำคัญ เป้าหมายหลักของเราคือสร้างค่านิยมให้กับลูกค้า พนักงาน และบริษัท เพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้ เราต้องมีผลการดำเนินงานที่ดีเยี่ยมเกี่ยวกับความยั่งยืน โดยเฉพาะ:

ผลประกอบการดีเยี่ยม

รับประกันความดำรงอยู่อย่างต่อเนื่องของบริษัทจากผลิตภัณฑ์ที่ประสบความสำเร็จ และการเป็นคู่ค้าที่ซื่อสัตย์และเชื่อถือได้สำหรับลูกค้า พนักงาน และซัพพลายเออร์

ผลงานทางสังคมดีเยี่ยม

สร้างสภาพการทำงานที่น่าดึงดูดและยึดมั่นในความรับผิดชอบที่มีต่อสังคมในฐานะพลเมืองภาคองค์กรที่ดี

ผลงานเชิงระบบนิเวศดีเยี่ยม

ลดรอยเท้าทางนิเวศน์ของกิจกรรมทางธุรกิจของเราและใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

การบริหารจัดการความยั่งยืน

การบริหารจัดการความยั่งยืนเป็นการปรับปรุงผลการดำเนินงานเกี่ยวกับความยั่งยืนของบริษัทให้เป็นระบบและต่อเนื่อง ในที่นี้ การบริหารจัดการความยั่งยืนในเชิงรุกหมายถึงการบันทึกข้อกำหนดต่างๆ จากสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ (เช่น ความต้องการจากลูกค้า ข้อกำหนดของเจ้าหน้าที่ และสมาคมด้านสภาพแวดล้อม) ประเมินความเกี่ยวข้องกับคาร์เชอร์และเตรียมตั้งเป้าหมายสำหรับการปรับปรุง

เราดูแลแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจของเรา ปี 2013 เราสำรวจความคิดเห็นกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั่วโลกทั้งภายในและภายนอกบริษัท เช่น พนักงาน ลูกค้า และซัพพลายเออร์ในหัวข้อความยั่งยืน เป้าหมายความยั่งยืนของเราสำหรับปี 2020 ซึ่งเป็นผลจากการสำรวจความคิดเห็นดังกล่าว ตั้งอยู่บนพื้นฐานความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของเรา เป้าหมายของเราเกี่ยวกับการดำเนินการเพื่อความยั่งยืนในหกด้าน

รางวัล

รางวัลจากการแข่งขันและการตัดสินที่คาร์เชอร์ได้รับในไม่กี่ปีที่ผ่านมาเป็นเครื่องยืนยันได้ว่าเรามาถูกทางแล้วเมื่อยึดมั่นในหลักการของความยั่งยืน

รางวัล

รางวัลบรรจุภัณฑ์ดีเด่นของประเทศเยอรมนีจากสถาบันบรรจุภัณฑ์แห่งเยอรมนี (German Packaging Institute) (2010)

คาร์เชอร์ชนะรางวัล German Packaging Award 2010 ในประเภทบรรจุภัณฑ์สำหรับการจำหน่ายในประเภทถุงก้นตั้งติดฝาจุกของถุงพับใส่น้ำยาทำความสะอาด

รางวัล

รางวัล "บริษัทที่เป็นมิตรกับจักรยาน" จาก ADFC (2011)

ในเดือนพฤษภาคม 2011 Alfred Kärcher GmbH & Co. KG เป็นบริษัทที่เก้าในประเทศเยอรมนีที่ได้ชื่อว่าเป็น "บริษัทที่เป็นมิตรกับจักรยาน" จากชมรมจักรยานบุคคลทั่วไปแห่งเยอรมนี (General German Bicycle Club หรือ ADFC)

รางวัล

รางวัลเทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อมของสหพันธรัฐบาเดิน-เวือร์ทเทมแบร์ก (สหพันธรัฐบาเดิน-เวือร์ทเทมแบร์ก) (2011)

เครื่องฉีดน้ำรุ่น K 4.00 EcoSilent เป็นเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงที่เงียบที่สุดในโลก คาร์เชอร์ได้รับรางวัลเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมของสหพันธรัฐบาเดิน-เวือร์ทเทมแบร์ก ในประเภท "ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การจัดการและการแยก"

รางวัล

รางวัลสหพันธรัฐสำหรับการออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อมของเครื่องดูดฝุ่นรุ่น T12/1 eco!efficiency

เครื่องดูดฝุ่นรุ่น T 12/1 eco!efficiency ได้รับรางวัลการออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อมจากสหพันธรัฐในฐานะผลิตภัณฑ์นวัตกรรมในด้านการออกแบบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

รางวัล

รางวัล ARBEIT PLUS จาก Evangelical Church ในประเทศเยอรมนี (EKD, 2013)

คาร์เชอร์ได้รับรางวัล ARBEIT PLUS สำหรับผลการดำเนินงานที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยในด้านการบริหารงานบุคคล

รางวัล German CSR

รางวัล German CSR Award (2014)

คาร์เชอร์ได้รับรางวัลที่เป็นสุดยอดแห่งความปรารถนาในประเภท "ความมั่นคงทางวัฒนธรรมที่เป็นการแสดงความรับผิดชอบที่องค์การมีต่อสังคม" สำหรับงานทำความสะอาดเพื่อการบูรณะที่ดำเนินการกับโบสถ์อนุสรณ์ไคเซอร์วิลเฮล์มในกรุงเบอร์ลิน