Loading

ฉลากประหยัดพลังงานของอียู ประสิทธิภาพที่มีความชัดเจน

สิ่งที่คาร์เชอร์แสดงให้เห็นมาโดยตลอดกับเครื่องดูดฝุ่นของบริษัท ปัจจุบันได้กลายเป็นกฎหมายของสหภาพยุโรปแล้ว นั่นคือการทำความสะอาดอย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้ไฟน้อยลง

ฉลากประหยัดพลังงาน

ฉลากประหยัดพลังงานของอียูสำหรับเครื่องดูดฝุ่น

ฉลากประหยัดพลังงานของอียูมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน ปี 2014 จำกัดกำลังไฟฟ้าระบุสูงสุดของเครื่องดูดฝุ่นที่ต่อกับกำลังไฟหลักที่ 1,600 วัตต์ เครื่องดูดฝุ่นทุกเครื่องที่จำหน่ายในยุโรปต้องมีฉลากประหยัดพลังงานของอียู

โดยฉลากที่บังคับติดนี้ไม่มีผลกับเครื่องดูดฝุ่นแบบเปียก เครื่องดูดฝุ่นแบบผสมทั้งเปียกและแห้ง เครื่องดูดฝุ่นแบบใช้แบตเตอรี่ เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรม หุ่นยนต์ดูดฝุ่น เครื่องดูดฝุ่นแบบศูนย์รวม และเครื่องดูดฝุ่นนอกอาคาร เครื่องดูดฝุ่นด้วยระบบกรองฝุ่นผ่านน้ำจะต้องติดฉลากนี้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2017 เป็นต้นไป

เช่นเดียวกับเครื่องใช้ในบ้านที่ติดฉลากแล้ว ฉลากประหยัดพลังงานจะแสดงข้อมูลสำคัญ เช่น ระดับประสิทธิภาพพลังงาน (A ถึง G) การใช้พลังงานโดยเฉลี่ยต่อปี ระดับกำลังเสียง ระดับการปล่อยฝุ่นละออง และระดับการทำความสะอาดสำหรับพรมและ/หรือพื้นแข็ง โดยนำเสนอแบบมีภาพประกอบและเข้าใจง่าย

สำหรับผู้ซื้อ ข้อมูลนี้ถือเป็นตัวช่วยการตัดสินใจที่สำคัญต่อการตัดสินประสิทธิภาพที่แท้จริงของเครื่องดูดฝุ่น ระดับประสิทธิภาพพลังงานสูงสุด คือระดับ A กำลังไฟฟ้าขาเข้าสูงสุด < 850 วัตต์

ฉลากประหยัดพลังงาน

ประสิทธิภาพที่รู้ได้ในทันที

ข้อมูลอ้างอิงสำหรับการเปรียบเทียบ

กำลังสูงแต่ไร้เสียงรบกวน

การดูดและการเก็บฝุ่น

การทำความสะอาดแบบแข็งและนุ่มนวลแยกส่วนกัน


* ข้อมูลใช้กับ VC 6 และ VC 6 Premium


ผลรวมของคุณลักษณะทั้งหมดสร้างความแตกต่าง

การตัดสินใจเลือกเครื่องดูดฝุ่นจากกำลังไฟฟ้าขาเข้าเพียงอย่างเดียวอาจไม่ได้ผลในทางปฏิบัติ การใช้พลังงานควรพิจารณาร่วมกับค่าต่างๆ ที่แสดงไว้ด้านล่างของฉลากประหยัดพลังงาน นอกจากฉลากประหยัดพลังงานและประสิทธิภาพในการทำความสะอาดแล้ว ควรพิจารณาเสียงที่ดังขณะทำงานและระดับการปล่อยฝุ่นละอองเป็นปัจจัยประกอบการตัดสินใจด้วย การตัดสินใจที่พิจารณาค่าต่างๆ ทั้งหมดบนฉลากประหยัดพลังงานของอียูดูน่าจะเป็นมิตรกับลูกค้ามากขึ้นและเหมาะกับทุกคนยิ่งขึ้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับพื้นที่การใช้งานโดยเฉพาะ

ประโยชน์ของผู้ซื้อจากฉลากประหยัดพลังงานแบบใหม่คือทำให้ผู้ซื้อสามารถเปรียบเทียบสินค้าต่างรุ่นตามข้อมูลที่อยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงแล้วตัดสินใจเลือกซื้อ นอกจากนี้ ลูกค้ายังมีอิสระที่จะตัดสินว่าปัจจัยใดสำคัญที่สุด ไม่ว่าจะเป็นระดับเสียง กำลังไฟฟ้าขาเข้า หรือการใช้พลังงาน ไม่ว่าในกรณีใด เครื่องดูดฝุ่นที่ประหยัดพลังงานก็สามารถประหยัดค่าไฟโดยเฉลี่ยของเครื่องใช้ในบ้านได้หลายยูโรต่อปีเมื่อเทียบกับเครื่องดูดฝุ่น 2000 วัตต์แบบเก่า

คุณภาพที่ครบครัน