ความรับผิดชอบที่มีต่อสังคม – พลเมืองภาคองค์กร

ความเป็นเลิศด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในแง่ของการเป็นพลเมืองภาคองค์กรที่ดี หมายความว่าเราต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมภายนอกองค์กรในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของสังคมควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อสังคมภายในองค์กร

พลเมืองภาคองค์กร

กิจกรรมพลเมืองภาคองค์กรของเรา

พันธสัญญาระดับภูมิภาคและทั่วโลกต่อจุดมุ่งหมายทางสังคมเป็นเรื่องสำคัญมากสำหรับคาร์เชอร์ ในฐานะที่เป็นพันธมิตรที่เชื่อถือได้ขององค์การไม่แสวงกำไร เราอยากทำให้สภาพแวดล้อมน่าอยู่ยิ่งขึ้นสำหรับพนักงานและสังคม นอกจากนี้ เราได้ให้คำมั่นกับสมาคมและโครงการหลายแห่ง เราช่วยอนุรักษ์อนุสรณ์สถาน เราส่งเสริมการศึกษา วิทยาศาสตร์ และงานวิจัย และเราร่วมมือกับสถาบันทางสังคมต่างๆ

การเป็นผู้สนับสนุนด้านสังคมกับการบริจาคของบริษัท

สำหรับเราแล้ว การรับผิดชอบต่อสังคมคือการให้ความช่วยเหลือโครงการและองค์กรที่ไม่แสวงกำไรใดๆ

สิ่งที่เราทำ

เราสนับสนุนสมาคม สถาบันการศึกษา โครงการด้านวัฒนธรรม และมูลนิธิต่างๆ มากมาย ในการดำเนินการดังกล่าว เราจะให้ความสำคัญกับสถาบันในภาคภูมิศาสตร์รอบที่ตั้งบริษัทเป็นหลัก สำหรับบทบาทการเป็นผู้สนับสนุนของบริษัทมีตั้งแต่มอบเงินและบริจาคสิ่งของ ให้ของขวัญสนับสนุนการจับสลากการกุศล และการเป็นผู้สนับสนุนชมรมประเพณี ไปจนถึงโครงการทำความสะอาดที่ดำเนินงานโดยพนักงานของคาร์เชอร์

การเป็นผู้สนับสนุนด้านวัฒนธรรม

การรับผิดชอบต่อสังคมหมายถึงการอุทิศตนให้กับงานศิลปะและวัฒนธรรมด้วย การเป็นผู้สนับสนุนทางด้านวัฒนธรรมของเรา ทำให้เราสามารถช่วยอนุรักษ์สิ่งที่มีคุณค่าในอดีตไว้ได้

สิ่งที่เราทำ

"ประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับการทำความสะอาดและการบำรุงรักษา" คือคำแถลงพันธกิจขององค์กรคาร์เชอร์อย่างเป็นลายลักษณ์อักษรและเป็นหลักที่เรายึดมั่นอย่างจริงจังมาก ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านการทำความสะอาด เราดำเนินโครงการทำความสะอาดเพื่อฟื้นฟูบูรณะงานศิลปะและอนุสรณ์สถานต่างๆ ทั่วโลกมากว่า 30 ปี จุดมุ่งหมายของเราในการทำเช่นนี้ก็เพื่ออนุรักษ์อนุสรณ์ไว้ให้กับอนุชนรุ่นหลัง งานนี้ดำเนินการภายใต้ความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับนักบูรณะ นักประวัติศาสตร์ศิลปะ และนักวิทยาศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญในสาขาอื่นๆ ทำให้เรามั่นใจได้ว่าวิธีการทำความสะอาดที่ใช้กับแต่ละโครงการเป็นวิธีที่ดีที่สุด

คาร์เชอร์ทำความสะอาดโลก!

คำขวัญนี้มีความสำคัญต่อเรา จากรูปปั้นพระเยซูมหาไถ่ในกรุงริโอ เดจาเนโร จนถึงประตูชัยบรันเดนบูร์กในกรุงเบอร์ลิน เราได้แสดงให้เห็นถึงความสามารถและประสบการณ์ผ่านโครงการทำความสะอาดที่ไม่ธรรมดามากกว่า 100 โครงการในทุกทวีป จากการเป็นผู้สนับสนุนทางด้านวัฒนธรรมในลักษณะดังกล่าว ทำให้คาร์เชอร์สามารถช่วยอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมในแบบที่ไม่เหมือนใครและเป็นความสามารถเฉพาะตัวของบริษัทที่พิเศษกว่าการบริจาคในรูปแบบทั่วไป เราไม่เพียงแต่สนับสนุนเงินทุน แต่ยังอุทิศตัวโดยอาศัยประสบการณ์ องค์ความรู้ และเทคโนโลยีทั้งหมดที่เรามี

การร่วมมือกับองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร

นอกจากโครงการขนาดเล็กของสมาคมต่างๆ แล้ว คาร์เชอร์ยังอุทิศตนให้กับโครงการขนาดใหญ่และการสนับสนุนระยะยาวให้กับองค์กรที่ไม่แสวงกำไรหลายแห่ง ในฐานะพันธมิตรที่เชื่อได้ เราให้การสนับสนุนโครงการต่างๆ ในระดับภูมิภาค ระดับประเทศ และระดับโลกมานานหลายปี


การร่วมมือกับสถาบันทางสังคม

การร่วมมือกับสถาบันทางสังคม

กว่า 15 ปีมาแล้วที่คาร์เชอร์ได้ทำงานร่วมกับ Samaritans และ Paulinenpflege Winnenden e.V. ในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ Franconian ในโอเบอร์ซอนท์ไฮม์และการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ Backnang เราได้ทำงานกับผู้ป่วยจิตเวชราว 100 คน ผู้ป่วยทำงานให้กับเราในแผนกประกอบชิ้นส่วนและแผนกบรรจุภัณฑ์ชิ้นส่วน การทำงานประจำวันที่มีการวางระเบียบจะทำให้ผู้ป่วยรู้จักการใช้บทบาทในภาคส่วนของชีวิตสาธารณะ ทำให้สามารถกลับไปใช้ชีวิตตามปกติได้ง่ายขึ้น

หมู่บ้านเด็กโสสะ

คาร์เชอร์สนับสนุนมูลนิธิเด็ก SOS-Kinderdorf e.V

จากกรอบการทำงานของพันธสัญญาทางสังคม คาร์เชอร์ได้ร่วมมือกับ SOS-Kinderdorf มาตั้งแต่ปี 2011 เราสนับสนุนเงินทุนให้กับสมาคมการกุศลนี้และมอบความช่วยเหลือจากเทคโนโลยีของเราเอง หมู่บ้านเด็กโสสะจะได้รับอุปกรณ์ทำความสะอาดที่เด็กๆ เลือกร่วมกับพนักงานจากคาร์เชอร์เพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการใช้งาน สำหรับอุปกรณ์ที่มีความซับซ้อน ผู้เชี่ยวชาญด้านการฝึกอบรมจะไปช่วยให้คำแนะนำที่หมู่บ้านเด็กโดยตรง ด้วยแนวทางนี้ เราไม่เพียงมอบอุปกรณ์ให้กับอาคารสถานที่หลายแห่งในเยอรมนีเท่านั้น แต่ยังได้มอบให้กับหมู่บ้านเด็กทั่วโลกอีกด้วย ตัวอย่างเช่น จนถึงปัจจุบันเราได้มอบอุปกรณ์ให้กับหมู่บ้านเด็กในออสเตรีย กรีซ และเม็กซิโก ซึ่งส่งผลให้เด็กๆ สามารถทำงานประจำวันได้ง่ายขึ้น การบริจาคเงินของเราในปี 2013 เป็นประโยชน์กับ JuWel Facility ใน Welzheim และโครงการ SOSKompASS ใน Schorndorf

"การให้ความใส่ใจกับสังคมเป็นแกนหลักของวัฒนธรรมองค์กรของคาร์เชอร์ เช่นเดียวกับการสนับสนุนคนรุ่นใหม่ก็เป็นสิ่งที่มีความสำคัญสูงสำหรับเรา" ฮาร์ทมุท เจนเนอร์ ประธานคณะกรรมการบริหารของคาร์เชอร์ กล่าวและว่า "ด้วยเหตุนี้ เราจึงมีความยินดีอย่างมากที่ได้ทำงานร่วมกับมูลนิธิเด็กโสสะ ซึ่งอุทิศตนทำงานอย่างน่าชื่นชมเพื่อตอบสนองความต้องการและสิทธิของเด็กทั่วโลก"

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ SOS-Kinderdorf โปรดเข้าไปที่เว็บไซต์: www.kaercher.sos-kinderdorf.de

หมู่บ้านเด็กโสสะ
หมู่บ้านเด็กโสสะ
หมู่บ้านเด็กโสสะ
Bachakademie

การร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างคาร์เชอร์กับ Internationale Bachakademie Stuttgart

คาร์เชอร์กับ Internationale Bachakademie Stuttgart เป็นพันธมิตรกันมายาวนาน เรายินดีช่วยส่งเสริมผลงานอันประเมินค่ามิได้ของ Johann Sebastian Bach และสนับสนุนให้ดนตรีของเขาแพร่หลาย จุดมุ่งหมายของเราคือการสนับสนุนนักดนตรีรุ่นต่อไปทั่วโลก

Bachakademie ก่อตั้งในปี 1981 โดยเฮลมุธ ริลลิงซึ่งเป็นผู้อำนวยการศิลปะด้วยจนถึงปี 2013 ผู้รับช่วงต่อคือ ฮานส์-คริสทอฟ ราดมานน์ Internationale Bachakademie รวมกลุ่มนักดนตรีต่างๆ Gächinger Kantorei ("Gächingen Choir" ก่อตั้งในปี 1954), Bach-Collegium Stuttgart (ก่อตั้งในปี 1965) และ JSB Ensemble ที่มาร่วมตั้งแต่ปี 2011 ซึ่งนำนักดนตรีหนุ่มสาวจากทั่วโลกมาแสดงร่วมกันในงานแสดงประจำปีที่ชื่อ Bach Week Internationale Bachakademie จัดคอนเสิร์ตในเยอรมนีและต่างประเทศ รวมทั้งจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (ชื่อว่า "Bach academies") งานแสดงดนตรีประจำปี Bach Week และ Musikfest Stuttgart ("Stuttgart Music Festival")

Internationale Bachakademie มีส่วนสนับสนุนอย่างมีนัยสำคัญในการทำให้สตุทท์การ์ทมีชื่อเสียงในระดับนานาชาติว่าเป็นศูนย์กลางของดนตรี Bach

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Bachakademie และโครงการคอนเสิร์ต โปรดเข้าไปที่เว็บไซต์ www.bachakademie.de

Bachakademie
Bachakademie
Bachakademie
กองทุนรักษาธรรมชาติ

ความร่วมมือกับกองทุนรักษาธรรมชาติ

คาร์เชอร์ร่วมกับกองทุนรักษาธรรมชาติ ก่อตั้งโครงการ 'น้ำสะอาดเพื่อโลก' เราสนับสนุนองค์กรในการสร้างระบบตัวกรองสีเขียวสำหรับการบำบัดน้ำด้วยระบบนิเวศน์ในประเทศที่กำลังพัฒนาและประเทศเกิดใหม่ "ในกองทุนรักษาธรรมชาติ เราพบพันธมิตรที่เหมาะสมกับบริษัทแบบครอบครัวของเราอย่างมาก โดยเฉพาะธุรกิจหลักของเราที่เกี่ยวข้องกับน้ำโดยตรงและการทำความสะอาด" แฟรงก์ เชด เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริหารจัดการทางวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมของกลุ่มบริษัทคาร์เชอร์อธิบาย

กองทุนรักษาธรรมชาติกับโครงการ “คืนชีวิตให้ทะเลสาบ" (Living Lakes)

กองทุนรักษาธรรมชาติ (GNF) เป็นมูลนิธินานาชาติสำหรับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งหนึ่งในนั้นคือการทำงานอย่างขันแข็งเพื่อการอนุรักษ์ระบบนิเวศน์ในน้ำ ตัวอย่างเช่น โครงการ "คืนชีวิตให้ทะเลสาบ" (Living Lakes) มีองค์กรสมาชิกเข้าร่วมโครงการมากกว่า 100 ราย และมีส่วนสำคัญต่อการอนุรักษ์น้ำจากแหล่งธรรมชาติโดยตรง โครงการนี้อนุรักษ์และปรับปรุงความหลากหลายทางระบบนิเวศน์และทางชีวภาพของแม่น้ำและทะเลสาบ โดยเฉพาะในประเทศที่กำลังพัฒนา รวมทั้งยังส่งผลกระทบในทางบวกต่อสุขลักษณะของประชากรในพื้นที่และลดอุบัติการณ์ของความเจ็บป่วยได้

ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ "น้ำสะอาดเพื่อโลก" (Clean Water for the World) คาร์เชอร์จึงสนับสนุนโครงการ "คืนชีวิตให้ทะเลสาบ" อย่างจริงจัง "หลักการตัวกรองสีเขียว" (Green Filter Principle) ทำให้เป็นจริงได้

การฉลาดซื้อคือการช่วยอย่างยั่งยืน

เมื่อเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ประเภท eco!ogic จากคาร์เชอร์เท่ากับคุณสนับสนุนกองทุนรักษาธรรมชาติโดยอัตโนมัติในการบำบัดน้ำเสียในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ "คืนชีวิตให้ทะเลสาบ" กล่าวเป็นรูปธรรมก็คือทุกการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประเภท eco!ogic ของคาร์เชอร์ หมายถึงน้ำบริสุทธิ์ 1,000 ลิตรจะไหลกลับคืนสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ สิ่งนี้จะทำให้ความช่วยเหลือของคุณตรงจุดที่ต้องการมากที่สุด นั่นคือไปยังภูมิภาคของโลกที่จำเป็นต้องได้รับการพัฒนามากที่สุด ขอแสดงความขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือของคุณ!

วิธีทำงานของ "หลักการตัวกรองสีเขียว"

ตัวกรองสีเขียวจะป้องกันการปนเปื้อนของน้ำใต้ดินจากน้ำเสียที่ยังไม่ได้กรอง ขั้นตอนแรก ต้องขุดดินเป็นช่องทางให้น้ำเสียผ่าน จากนั้นเราจะปลูกพืชลอยน้ำซึ่งมีรากขนาดใหญ่และมีคุณสมบัติเป็นตัวกรองที่ดีในช่องทางดังกล่าว ด้วยเหตุนี้ สารอาหาร สารอันตราย และแม้กระทั่งเชื้อโรคต่างๆ ในน้ำก็จะลดปริมาณลงโดยวิถีทางตามธรรมชาติ

ระบบตัวกรองสีเขียวสำหรับ San Miguel de Sema ในโคลัมเบีย

อาคารบำบัดน้ำอินทรีย์แห่งแรกสร้างขึ้นที่โคลัมเบียในปี 2013 เป็นโครงการนำร่องสำหรับความร่วมมือระยะยาว ตัวอาคารตั้งอยู่ใน Boyacá Department และทำความสะอาดน้ำเสียของเมือง San Miguel de Sema ซึ่งมีประชากร 4,000 คน งานก่อสร้างเป็นการดำเนินงานร่วมกันระหว่างพันธมิตรในพื้นที่ของเรา ได้แก่ Fundación Humedales และบริษัทต่าง ๆ ในเขตพื้นที่ ระบบตัวกรองสีเขียวไม่ต้องใช้พลังงานไฟฟ้าและไม่ต้องใช้สารเคมีเติมแต่ง รวมทั้งแทบไม่ต้องบำรุงรักษาเลยแม้แต่น้อย ระบบทำงานด้วยต้นอ้อและพืชจำพวกธูปฤาษี ซึ่งจะทำหน้าที่กรองน้ำเสียจากชุมชนครัวเรือนโดยวิถีธรรมชาติ ในปี 2014 ได้ดำเนินโครงการเพิ่มเติมอีก 3 โครงการ โดยมี 1 โครงการในแอฟริกาใต้และอีก 2 โครงการในโคลัมเบีย

ความผูกพันของพนักงาน – อาสาสมัครพนักงาน

ความตั้งใจในการทำพันธะสัญญากับสังคมเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวที่มั่นคงในวัฒนธรรมของบริษัท นี่คือเหตุผลที่คาร์เชอร์ส่งเสริมพันธะสัญญาของพลเมืองกับพนักงานเป็นพิเศษ ต้องขอขอบคุณงานอาสาสมัครของพนักงานคาร์เชอร์ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา ทำให้เราสามารถดำเนินโครงการ "อาสาสมัครพนักงาน" สำเร็จไปแล้ว 2 โครงการ


NABU

คาร์เชอร์กับ NABU: พันธะสัญญาร่วมกันต่อความหลากหลายทางชีวภาพ

การปกป้องสิ่งแวดล้อมมีความสำคัญมากต่อคาร์เชอร์ จากพันธสัญญาบาเดิน-เวือร์ทเทมแบร์กของกระทรวงสิ่งแวดล้อมสู่ "แผนปฏิบัติการเพื่อความหลากหลายทางชีวภาพ" คาร์เชอร์รับเป็นผู้สนับสนุนการอนุรักษ์คางคกท้องเหลืองจุดดำ (Yellow-bellied toad) และสนับสนุนกลุ่มภูมิภาค NABU วินเน็นเดนในการดูแลสายพันธุ์สัตว์ที่ถูกคุกคาม

เราร่วมกันสร้างพื้นที่อยู่อาศัยใหม่ให้กับสัตว์ครึ่งน้ำครึ่งบกสีเหลืองตัวเล็กนี้ในปี 2009 บริเวณตอนบนหุบเขา Zipfelbach ใกล้กับสำนักงานใหญ่ในวินเน็นเดน อาสาสมัครและเครื่องจักรหนักเดินหน้าขุดหนองน้ำใหม่และสร้างน้ำโคลนขึ้นเพื่อใช้เป็นแหล่งอาศัยได้อีกครั้ง นับแต่นั้น พนักงานของคาร์เชอร์บางคนก็เข้าร่วมเป็นอาสาสมัครในเดือนตุลาคมของทุกปีเพื่อดูแลถิ่นที่อยู่นี้ ซึ่งปัจจุบันได้กลายเป็นแหล่งวางไข่ของสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำขนาด 5 เซนติเมตร หนัก 10 กรัม และเพื่อการเจริญเติบโตของไข่คางคก แอ่งน้ำจะต้องมีแสงแดดส่องถึงและต้องไม่ให้มีพืชพรรณปกคลุมจำนวนมาก

ในวันนี้ ส่วนกิ่งก้านต้นไม้ที่เล็มออกถูกกวาดด้วยคราด ยกขึ้นใส่ผ้าใบกันน้ำแล้วก็เข็นออกจากทุ่งหนองน้ำโดยมีม้าเป็นผู้ช่วย คาร์เชอร์ช่วยสนับสนุนเงินทุนสำหรับเครื่องมือและม้างานทุกปี รวมทั้งได้เลี้ยงอาหารอาสาสมัครคนขยันด้วย

Wilhelma

พันธะสัญญาต่อโครงการวิลเฮลมาเพื่อคุ้มครองกอริลลาภูเขา

ตั้งแต่ 2011 คาร์เชอร์ได้เข้าร่วมโครงการรวบรวมโทรศัพท์มือถือของ Wilhelma Zoological-Botanical Garden ในสตุทท์การ์ท จากการบริจาคโทรศัพท์มือถือเก่า พนักงานของคาร์เชอร์สามารถช่วยสนับสนุนการคุ้มครองกอริลลาภูเขาที่ถูกคุกคามซึ่งขณะนี้มีเพียง 800 ตัวทั่วโลก กอริลลาภูเขาถูกคุกคามจากอุตสาหกรรมเหมืองแร่ โดยเฉพาะแหล่งอาศัยถูกคุกคามอย่างรุนแรงจากการทำเหมืองแร่โคลแทนที่หายากและเป็นส่วนประกอบสำคัญที่ใช้ผลิตโทรศัพท์มือถือ ดังนั้นจึงเป็นที่ต้องการของตลาดอย่างมาก

การเก็บรวบรวมโทรศัพท์มือถือเก่าช่วยกอริลลาได้สองทาง ทางหนึ่งคือการรีไซเคิลและการนำโทรศัพท์มือถือเก่ามาใช้ใหม่จะทำให้ความต้องการแร่โคลแทนลดลง หรือแม้แต่ช่วยไม่ให้ต้องใช้โลหะมีค่าอื่นๆ เพิ่มขึ้นด้วย อีกทางหนึ่งคือรายได้จากการรีไซเคิลโทรศัพท์มือถือถูกนำไปบริจาคให้กับโครงการอนุรักษ์ใน Virunga National Park และ Mountain Gorilla & Rainforest Direct Aid นับตั้งแต่ปี 2011 พนักงานของเราบริจาคโทรศัพท์มือถือเก่ารวมทั้งหมดมากกว่า 625 เครื่องแล้ว

Wilhelma
Wilhelma
Wilhelma

พนักงานฝึกหัดของคาร์เชอร์แสดงพันธะสัญญาในต่างประเทศ

โครงการอาสาสมัครพนักงานระหว่างประเทศโครงการแรกไปสู่แอฟริกาใต้ ในเดือนพฤษภาคม 2014 นับเป็นครั้งแรกที่คาร์เชอร์มอบโอกาสให้พนักงานฝึกหัด 10 คน ซึ่งมีอายุระหว่าง 17 ถึง 21 ปี ทำงานอาสาสมัครในต่างประเทศ ในช่วงเวลาสิบวันที่อยู่ในแอฟริกาใต้ อาสาสมัครได้ทำงานให้กับ Wildlands Conservation Trust องค์กรช่วยเหลือแห่งนี้ดำเนินงานหลายโครงการเพื่อช่วยประชากรชนบทในจังหวัด KwaZulu-Natal ของแอฟริกาใต้ และช่วยรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ

ขอบฟ้าที่กว้างขึ้น

โครงการอาสาสมัครพนักงานโครงการแรกเป็นการขยายพันธะสัญญาทางสังคมที่มีอยู่แล้วก่อนหน้านี้ของคาร์เชอร์ หลายปีก่อน พนักงานฝึกหัดมีส่วนร่วมในโครงการท้องถิ่นหลายโครงการ เช่น การทำความสะอาดแม่น้ำในวินเน็นเดนและโอเบอร์ซอนท์ไฮม์ การเดินทางไปแอฟริกาใต้นี้ ไม่เพียงเปิดโอกาสให้พนักงานฝึกหัดได้แสดงพันธะสัญญาต่อการปกป้องสิ่งแวดล้อมเท่านั้น แต่ยังทำให้พวกเขาได้เรียนรู้เกี่ยวกับผู้คนและวัฒนธรรมด้วย พนักงานฝึกหัดมีหัวหน้าแผนกฝึกอบรม ได้แก่ เฮอร์มานน์ เทรฟซ์ และแคโรลิน ฮาฟเนอร์จากฝ่ายบริหารจัดการความยั่งยืนของคาร์เชอร์ร่วมเดินทางไปด้วย

ในเส้นทางที่ไม่คุ้นเคย

สถานที่ตั้งค่ายลึกในพุ่มไม้ ไม่มีไฟฟ้า อาบน้ำเย็น และไม่ได้เข้าเฟซบุ้ก หญิงสาว 2 คนกับชายหนุ่ม 8 คนจากวินเน็นเดนและโอเบอร์ซอนท์ไฮม์ต้องอยู่โดยปราศจากความสะดวกสบายที่บ้าน แต่สิ่งตอบแทนคือประสบการณ์ที่ไม่อาจลืม อาสาสมัครอยู่ร่วมกับหนุ่มสาวชาวแอฟริกา 10 คนจากชนเผ่า Gumbi ได้เรียนรู้เกี่ยวกับงานของเจ้าหน้าที่ภาคสนามในพื้นที่กว้างขวางของเขตสงวนไม่ให้ล่าสัตว์ Somkhanda Game Reserve ซึ่งขยายครอบคลุมอีกประมาณ 12,000 เฮกตาร์ อาสาสมัครจะทำหน้าที่ช่วยตรวจสอบตำแหน่งกล้องของโครงการอนุรักษ์เสือดาวซึ่งอยู่ตรงกลางเขตสงวนล่าสัตว์ขนาดใหญ่และวิเคราะห์รูปถ่ายที่ได้ โครงการดังกล่าวยังรวมถึงการติดตามตรวจสอบ เช่น การตามรอยและการบันทึกข้อมูลอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับแรดที่ถูกคุกคาม ต้นไม้ที่ปลูก การปล่อยหมาในคืนสู่ป่า และการสร้างของเล่นจากขยะพลาสติก พนักงานฝึกหัดยังได้ใช้เวลาในหมู่บ้าน โรงเรียน และสถานที่รับเลี้ยงเล็ก ได้เห็นกิจวัตรประจำวันของประชากรพื้นเมืองและชื่นชมกับการต้อนรับที่ได้รับ

การเดินทางไม่เพียงแต่เป็นประสบการณ์ที่ไม่ลืมเลือนสำหรับพนักงานฝึกหัดเท่านั้น เหนืออื่นใด ยังช่วยทำให้เกิดความตระหนักเพิ่มขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมและเข้าใจลึกซึ้งมากขึ้นถึงความแตกต่างทางสังคมและวัฒนธรรมด้วย

"สำหรับผม โครงการนี้เป็นประสบการณ์ที่เหลือเชื่อมาก เรามีโอกาสได้เรียนรู้เกี่ยวกับแอฟริกาใต้ในแบบที่พิเศษจริงๆ" มาร์ก ซีเกิล

"เป็นประสบการณ์ที่ไม่มีวันลืม ได้เรียนรู้บทเรียนมากมาย ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะอยู่กับตัวเราไปตลอดชีวิต" นิโค เบาเออร์