Loading

ความรับผิดชอบที่มีต่อสังคมของพนักงาน

ในฐานะนายจ้าง เรามีหน้าที่สร้างเงื่อนไขในการทำงานที่น่าดึงดูดให้กับพนักงาน เพราะพนักงานที่มีความพอใจและแข็งแรงเป็นสิ่งจำเป็นต่อความสำเร็จในระยะยาวของคาร์เชอร์ ทางเลือกของการฝึกอบรมและการฝึกอบรมเพิ่มเติม ความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัว และการจัดการสุขอนามัยมีความสำคัญลำดับต้นๆ สำหรับเรา

ส่วนหัว_ความรับผิดชอบ_ต่อสังคม_สำหรับ_ma

การฝึกอบรม

การฝึกอบรมที่คาร์เชอร์

คาร์เชอร์ให้คนหนุ่มสาวจำนวนมากเป็นพนักงานฝึกหัด เปิดโอกาสที่ดีที่สุดในการเริ่มต้นชีวิตทำงานอย่างประสบความสำเร็จ


การศึกษาและฝึกอบรมเพิ่มเติม

การฝึกอบรมเพิ่มเติมที่คาร์เชอร์

นอกจากการฝึกอบรมเพื่อให้ได้ใบรับรองคุณสมบัติแล้ว คาร์เชอร์ยังให้ความสำคัญกับการฝึกอบรมเพิ่มเติมและการสนับสนุนตามเป้าหมาย มีการประเมินพนักงานและระบบพัฒนาบุคลากรมารับประกันการฝึกอบรม


ครอบครัว

การเข้ากันได้ของครอบครัวกับงาน

ความเข้ากันได้ของงานกับครอบครัวเป็นเรื่องสำคัญมากสำหรับเรา ด้วยเหตุนี้ เราจึงให้ความช่วยเหลือพนักงานหลายวิธี


สุขภาพ

สุขภาพ

เราอยากให้พนักงานแข็งแรงเสมอ จึงเสนอทางเลือกหลายอย่างในการรักษาสุขภาพให้แข็งแรง เช่น การรณรงค์เรื่องสุขอนามัยเป็นประจำหรือการจัดกิจกรรมกีฬาของบริษัทหลายๆ อย่าง