ความรับผิดชอบต่อซัพพลายเชน

สำหรับธุรกิจที่บริหารจัดการแบบครอบครัวอย่างคาร์เชอร์ การบริหารจัดการที่ยั่งยืนเป็นส่วนสำคัญของวัฒนธรรมองค์กร คาร์เชอร์ยืนหยัดด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและกำหนดแนวทางปฏิบัติตามแบบฉบับของตน

ข้อมูลบริษัท

จรรยาบรรณของคาร์เชอร์

สิทธิมนุษยชนกับการปฏิบัติตามกฎหมาย

เราเคารพในสิทธิมนุษยชน กฎหมาย ค่านิยม มาตรฐาน และระบบทางสังคมของทุกประเทศ

การเลือกปฏิบัติ

เราไม่ยอมให้มีการเลือกปฏิบัติตามเพศ อายุ เชื้อชาติ สัญชาติ ความพิการ กำเนิดทางสังคม และรสนิยมทางเพศ เราสนับสนุนให้เกิดโอกาสที่เท่าเทียมกัน

แรงงานเด็ก

เราประณามการใช้แรงงานเด็กและปฏิบัติตามกฎหมายที่ว่าด้วยอายุขั้นต่ำของพนักงาน

แรงงานบังคับกับการลงโทษ

เราประณามการใช้แรงงานบังคับและการลงโทษทางร่างกาย การข่มขู่ และการล่วงละเมิดพนักงาน

การทุจริต

เราประณามการทุจริตทุกอย่าง

เสรีภาพในการสมาคม

เรายอมรับสิทธิของพนักงานสำหรับการมีเสรีภาพในการสมาคม เราทำงานร่วมกับตัวแทนพนักงานโดยอยู่บนพื้นฐานของความเชื่อใจ

ค่าจ้างที่เป็นธรรมกับเวลาทำงาน

ค่าจ้างกับเงินสมทบประกันสังคมเป็นไปตามข้อกำหนดขั้นต่ำของกฎหมายในประเทศ

สุขอนามัยและความปลอดภัย

เราปกป้องพนักงานไม่ให้ได้รับอันตรายในที่ทำงานและสนับสนุนมาตรการส่งเสริมสุขภาพ

การปกป้องสิ่งแวดล้อม

เราออกแบบผลิตภัณฑ์ บริการ และกระบวนการทำงานต่างๆ ให้เข้ากันได้กับสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะทำงานที่ใดก็ตาม เราจะปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมและใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรับผิดชอบ

เราติดตามตรวจสอบซัพพลายเออร์เป็นประจำว่าปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณของคาร์เชอร์หรือไม่โดยดำเนินการผ่านการสำรวจและการตรวจสอบในหน่วยงานผลิตของเรา สำหรับเราแล้ว การยืนยันว่าซัพพลายเออร์ของเราปฏิบัติตามจรรยาบรรณของคาร์เชอร์ถือเป็นข้อกำหนดพื้นฐานของความสัมพันธ์ในการทำงานที่ประสบความสำเร็จ

ดาวน์โหลด