Thank Your Cleaner Day

ร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ในวัน "Thank Your Cleaner Day" วันที่พวกเราต้องพูดขอบคุณ พนักงานทำความสะอาดของเรา พนักงานแม่บ้านในองค์กร ในสำนักงาน เราต้องขอขอบคุณที่ทำให้พวกเราหรือสึก สะอาด ปลอดภัยและมีสุขอนามัยที่ดีในที่ทำงาน "ขอบคุณมากค่ะ".

Thank your cleaner day Header Image

We all like to feel valued and appreciated

การทำความสะอาดเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่สำคัญที่สุดในโลก แต่คนส่วนใหญ่ที่ทำงานสำคัญนี้จะไม่ปรากฏให้คุณเห็น ทุกวันมีพนักงานทำความสะอาดที่มีทักษะนี้ ต้องทำงานอย่างหนักเพื่อให้แน่ใจว่าสถานที่ทำงานของเราพร้อมในวันทำการถัดไป

Thank You Your Cleaner Day เป็นวันขอบคุณพนักงานทำความสะอาด เป็นวันพิเศษปีละครั้งเพื่ออุทิศให้กับพนักงานทำความสะอาดทุกคน ตั้งแต่ปี 2015 เป็นต้นมา คาร์เชอร์ได้ดำเนินการเป็นครั้งแรกร่วมกับองค์กรการค้าท้องถิ่นสำหรับผู้รับเหมาบริการก่อสร้าง (BSCNZ) ในประเทศนิวซีแลนด์ เพื่อใช้โอกาสนี้ขอบคุณผู้ที่รักษาสถานที่ทำงานให้สะอาด ปลอดภัย และถูกสุขลักษณะ

จึงเป็นแรงบันดาลใจต่อมาที่ คาร์เชอร์ต้องการจัดตั้งวันขอบคุณผู้ทำความสะอาดขึ้นในระดับโลกเพื่อยกย่องพนักงานทำความสะอาดที่ทำงานหนักทั่วโลก ร่วมกับพันธมิตรในเครื่อข่ายแต่ละประเทศให้เกิดขึ้น พวกเขาเหล่านี้มักจะทำงานนอกเวลาทำการดังนั้นจึงไอยู่นอกสายตา คาร์เชอร์จึงกำหนดให้ในวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ในปีนี้ ลูกค้าและพนักงานในสำนักงานที่ใช้บริษัททำความสะอาดตามสัญญาจ้าง สามารถแจ้งให้พนักงานทำความสะอาดในสถานที่ทราบว่าพวกเขาตระหนักและเห็นคุณค่าของงาน โดยทิ้งโน้ต ให้ของขวัญเล็กน้อย หรือเพียงแค่พูดว่า "ขอบคุณ! ”

บุคคลหลายคนที่รักษาสถานที่ทำงานของเราให้สะอาดและปลอดภัย ทำเช่นนั้นในตอนเย็นและวันหยุดสุดสัปดาห์ เพื่อไม่ให้เป็นการรบกวนหน้างาน "Thank Your Cleaner Day" ก่อตั้งขึ้นเพื่อยกย่องพวกเขาเหล่านี้ ได้ที่ทุ่มเท และให้เราได้พึ่งพาบริการอันมีค่าที่พวกเขามอบให้

คาร์เชอร์ขอสนับสนุนให้ผู้จัดการสำนักงานและพนักงานได้แชร์ข้อความต่อไปนี้ซึ่งมีอยู่ใน www.thankyourcleanerday.com ในที่ทำงานและบนโซเชียลมีเดียด้วย #thankyourcleanerday เพื่อช่วยสร้างความตระหนักรู้ถึงคุณค่าที่พนักงานทำความสะอาดในที่ทำงานมอบให้และสนับสนุนให้ผู้อื่นแสดงความขอบคุณไปกับเรา

 


Thank your cleaner day Logo

What is the Thank Your Cleaner day?

The Thank Your Cleaner Day is a special day once a year dedicated to all cleaners. Together with local partners from the participating countries, Kärcher wants to take the opportunity to thank the people who keep workplaces and public buildings clean, safe and hygienic. On this day office workers can let their cleaning staff know they recognize and value their work.

Thus, the Thank Your Cleaner Day is a chance to say “Thank You!” for everyone working in a facility that is cleaned by professional cleaners. This could be office buildings, factories or public buildings like schools. People can thank their cleaner by leaving them a note, giving them a little gift or just saying “Thank you!”

 

Where does the Thank Your Cleaner day come from?

In 2015 it was conducted for the first time in New Zealand by the local trade organization for Building Services Contractors (BSCNZ) in cooperation with Kärcher. Through their engagement, word about the Thank Your Cleaner Day was spread widely and the Thank Your Cleaner day was a great success.

Together with similar local partners from participating countries, the Thank Your Cleaner Day should now be established on a global level. They want to recognize the hard working cleaners around the world, who often work outside office hours and therefore out of sight.

 

Why is Kärcher part of the Thank Your Cleaner Day?

Kärcher is the world’s leading provider of cleaning technology like floor scrubbers, vacuums and sweepers. They are a partner of many cleaners around the globe: Alfred Kärcher SE & Co. KG employs more than 13,500 people in 73 countries. The company has always seen economic success and sustainable development as going hand in hand. Kärcher invests more than the average in research and development, in modern production methods and in high-quality apprenticeships and in-service training for its employees.

By participating in the Thank Your Cleaner Day, Kärcher’s engagement in social responsibility and sustainability is now taken another step further.