Loading

เครื่องกดน้ำดื่มรุ่น WPD 100

เครื่องกดน้ำดื่มรุ่น WPD 100

ประหยัดพลังงาน

ควรเปิดโหมดประหยัดพลังงาน (Power Save) เอาไว้ตลอดเวลา

 • ดังนั้นจึงสามารถตั้งเวลาในการทำงานให้เครื่องกดน้ำดื่ม WPD 100 แต่ละเครื่องได้
 • ในวันที่ไม่มีการใช้งานเครื่องกดน้ำดื่ม เช่น ช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์หรือในเวลากลางคืน เครื่องจะทำงานโดยกินไฟเพียงเล็กน้อยเท่านั้น (< 1 วัตต์)
 • วิธีการนี้จะช่วยประหยัดพลังงานได้
ประหยัดพลังงาน

การทำความสะอาดช่องระบายอากาศ

ควรทำความสะอาดช่องระบายอากาศที่ด้านหลังเครื่องกดน้ำอย่างสม่ำเสมอ
เพื่อให้ส่วนประกอบของเครื่องกดน้ำทั้งหมดทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
และป้องกันไม่ให้ส่วนประกอบแต่ละชิ้นเกิดความร้อนสูงเกินโดยไม่จำเป็น 
เครื่องกดน้ำดื่ม WPD จะประหยัดไฟได้ดีที่สุดเมื่อเครื่องมีอากาศถ่ายเทได้สะดวก
วิธีการนี้จะช่วยประหยัดพลังงานได้

น้ำยาทำความสะอาด

ถ้วยน้ำดื่มแบบนำกลับมาใช้ซ้ำได้

ช่วยปกป้องสิ่งแวดล้อมโดยใช้ถ้วยน้ำดื่มแบบนำกลับมาใช้ซ้ำได้แทนที่ถ้วยน้ำดื่มแบบใช้แล้วทิ้ง

 • คาร์เชอร์มีขวดน้ำที่ผลิตขึ้นจากพลาสติก Tritan โดยเฉพาะซึ่งปราศจากส่วนผสมของ BPA (bisphenol A) ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ นั่นหมายความว่าคุณสามารถดื่มด่ำความสุขจากการดื่มน้ำของคุณโดยไม่ต้องกังวลว่าจะมีสารพลาสติไซเซอร์ซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพปนเปื้อนอยู่ในน้ำดื่ม
 • เหยือกแก้วมีความเหมาะสมสำหรับใช้ในสำนักงานมากเป็นพิเศษ 
 • เหยือกแก้วจาก Eva Solo เหมาะสำหรับนำมาใช้ในการประชุมต่างๆ
ภาชนะบรรจุ

การใช้ขวด CO2

 • สำหรับเครื่องกดน้ำที่สามารถจ่ายน้ำดื่มแบบอัดลมควรใช้ขวด CO2 ขนาดใหญ่สุด (10 กก.) ทุกครั้ง เนื่องจากมีข้อดีดังนี้:
 • ช่วยให้ไม่ต้องเปลี่ยนขวด CO2 บ่อยๆ
 • ช่วยให้ไม่ต้องมีการขนส่งขวดเพิ่มเติมโดยไม่จำเป็น
 • เครื่องกดน้ำ WPD สามารถทำงานได้ต่อเนื่องนานขึ้นโดยไม่ต้องปิดเครื่องเพื่อเปลี่ยนขวด CO2
 • ไม่ต้องทำการซ่อมบำรุงโดยไม่จำเป็น
กระบอก CO<sub>2</sub>

รอยเท้าคาร์บอนของผลิตภัณฑ์

 • ทุกครั้งที่เราใช้พลังงานเราจะทิ้งร่องรอย CO2 เอาไว้ หรือที่เรียกว่า "รอยเท้าคาร์บอนของผลิตภัณฑ์ " (PCF)
 • การใช้เครื่องกดน้ำดื่ม WPD 100 จากคาร์เชอร์เท่ากับว่าคุณเป็นส่วนสำคัญในการช่วยปกป้องสิ่งแวดล้อม 
 • ไม่มีการใช้พลังงานในการผลิต ขนส่ง และทำความสะอาดขวดน้ำและถังสำหรับใช้เติมน้ำ 
 • ด้วยเหตุนี้จึงไม่มีการปล่อย CO2 จากการที่ไม่มีการใช้พลังงานดังกล่าว
 • เพื่อเป็นการยกตัวอย่างเปรียบเทียบให้เห็นเพิ่มเติม ขนาด PCF ของเครื่องกดน้ำดื่ม WPD 100 มีเพียงเศษหนึ่งส่วนหกของขนาด PCF ของเครื่องทำน้ำเย็นทั่วไป และน้อยกว่าเศษหนึ่งส่วนสิบของขนาด PCF ของตู้ขายเครื่องดื่มอัตโนมัติ
รอยเท้า


ประหยัดพลังงาน

ควรเปิดโหมดประหยัดพลังงาน (Power Save) เอาไว้ตลอดเวลา

 • ดังนั้นจึงสามารถตั้งเวลาในการทำงานให้เครื่องกดน้ำดื่ม WPD 100 แต่ละเครื่องได้
 • ในวันที่ไม่มีการใช้งานเครื่องกดน้ำดื่ม เช่น ช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์หรือในเวลากลางคืน เครื่องจะทำงานโดยกินไฟเพียงเล็กน้อยเท่านั้น (< 1 วัตต์)
 • วิธีการนี้จะช่วยประหยัดพลังงานได้
ประหยัดพลังงาน

รอยเท้าคาร์บอนของผลิตภัณฑ์

 • ทุกครั้งที่เราใช้พลังงานเราจะทิ้งร่องรอย CO2 เอาไว้ หรือที่เรียกว่า "รอยเท้าคาร์บอนของผลิตภัณฑ์ " (PCF)
 • การใช้เครื่องกดน้ำดื่ม WPD 100 จากคาร์เชอร์เท่ากับว่าคุณเป็นส่วนสำคัญในการช่วยปกป้องสิ่งแวดล้อม 
 • ไม่มีการใช้พลังงานในการผลิต ขนส่ง และทำความสะอาดขวดน้ำและถังสำหรับใช้เติมน้ำ 
 • ด้วยเหตุนี้จึงไม่มีการปล่อย CO2 จากการที่ไม่มีการใช้พลังงานดังกล่าว
 • เพื่อเป็นการยกตัวอย่างเปรียบเทียบให้เห็นเพิ่มเติม ขนาด PCF ของเครื่องกดน้ำดื่ม WPD 100 มีเพียงเศษหนึ่งส่วนหกของขนาด PCF ของเครื่องทำน้ำเย็นทั่วไป และน้อยกว่าเศษหนึ่งส่วนสิบของขนาด PCF ของตู้ขายเครื่องดื่มอัตโนมัติ
รอยเท้าคาร์บอนของผลิตภัณฑ์

ถ้วยน้ำดื่มแบบนำกลับมาใช้ซ้ำได้

ช่วยปกป้องสิ่งแวดล้อมโดยใช้ถ้วยน้ำดื่มแบบนำกลับมาใช้ซ้ำได้แทนที่ถ้วยน้ำดื่มแบบใช้แล้วทิ้ง

 • คาร์เชอร์มีขวดน้ำที่ผลิตขึ้นจากพลาสติก Tritan โดยเฉพาะซึ่งปราศจากส่วนผสมของ BPA (bisphenol A) ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ นั่นหมายความว่าคุณสามารถดื่มด่ำความสุขจากการดื่มน้ำของคุณโดยไม่ต้องกังวลว่าจะมีสารพลาสติไซเซอร์ซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพปนเปื้อนอยู่ในน้ำดื่ม
 • เหยือกแก้วมีความเหมาะสมสำหรับใช้ในสำนักงานมากเป็นพิเศษ 
 • เหยือกแก้วจาก Eva Solo เหมาะสำหรับนำมาใช้ในการประชุมต่างๆ
ภาชนะบรรจุ

การทำความสะอาดช่องระบายอากาศ

ควรทำความสะอาดช่องระบายอากาศที่ด้านหลังเครื่องกดน้ำอย่างสม่ำเสมอ


เพื่อให้ส่วนประกอบของเครื่องกดน้ำทั้งหมดทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและป้องกันไม่ให้ส่วนประกอบแต่ละชิ้นเกิดความร้อนสูงเกินโดยไม่จำเป็น
เครื่องกดน้ำดื่ม WPD จะประหยัดไฟได้ดีที่สุดเมื่อเครื่องมีอากาศถ่ายเทได้สะดวก
วิธีการนี้จะช่วยประหยัดพลังงานได้

RM

การใช้ขวด CO2

สำหรับเครื่องกดน้ำที่สามารถจ่ายน้ำดื่มแบบอัดลมควรใช้ขวด CO2 ขนาดใหญ่สุด (10 กก.) ทุกครั้ง เนื่องจากมีข้อดีดังนี้:

 • ช่วยให้ไม่ต้องเปลี่ยนขวด CO2 บ่อยๆ
 • ช่วยให้ไม่ต้องมีการขนส่งขวดเพิ่มเติมโดยไม่จำเป็น
 • เครื่องกดน้ำ WPD สามารถทำงานได้ต่อเนื่องนานขึ้นโดยไม่ต้องปิดเครื่องเพื่อเปลี่ยนขวด CO2
 • ไม่ต้องทำการซ่อมบำรุงโดยไม่จำเป็น
การใช้งาน WPD100