RM 615 ultra köpüklü temizleyici

Daha derinlemesine bir temizlik için ekstra köpük ilaveli. Yeni aktif kir sökücü sayesinde, tipik araç ve yol kirlerinin yanı sıra yağ ve gres kirlerini bile rahatlıkla ve hızlıca çıkarır. Fosfat içermez ve malzemeler üzerinde naziktir.

Teknik özellikler

Teknik veriler

Paketleme ölçüsü (l) 1
Paketleme ünitesi (Adet) 6
Ağırlık (kg) 1
Ağırlık (paketlenmiş) (kg) 1,1
 RM 615 ultra köpüklü temizleyici
EC yönergelerine göre uyarılar ve güvenlik önerileri
EC yönergelerine göre uyarılar ve güvenlik önerileri
 • H315 Cilt tahrişine yol açar.
 • H318 Ciddi göz hasarına yol açar.
 • P102 Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.
 • P280 Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.
 • P305 + P351 + P338 GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin.
 • P310 Hemen ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU veya doktoru/hekimi arayın.
 • P332 + P313 Ciltte tahriş olursa: Tıbbı tavsiye/bakım alın.
 • P302 + P352 CİLDE TEMAS EDERSE: Bol su ve sabunla yıkayın.
 • P264 Elleçlemeden sonra ile iyice yıkayın.
Uygulama alanları
 • Araçlar
 • Motosikletler
 • Karavanlar