Gres ve Protein Giderici RM 731

Zemin, çalışma alanları, makineler vb. yüzeylerden en zorlu yağları, gresi, proteini ve is kirlerini bile çıkarır (özellikle gıda işleme endüstrisinde kullanıma uygundur). Kullanımı kolay, hassas temizleme etkili. Kalıntı bırakmadan temizler.

Sipariş numarası: 6.295-402.0
Satış Noktası Arama:
Teknik özellikler

Teknik veriler

Paketleme ölçüsü (l) 5
pH 13,1
Ağırlık (paketlenmiş) (kg) 5,6
Boyutlar (U x G x Y) (mm) 190 / 140 / 250
Ürün
 • Etkili yüksek-basınçlı yıkama deterjanı
 • Ağır yağ, makine yağı ve madeni leke çözücü
 • Tüm sıcaklık aralıklarında aktif temizleme
 • EC 648/2004 uygun, biyolojik olarak parçalanabilir tensidler
 • Hızlı yağ ve su ayırıcı (Yağ ve suyu kolay ayırmak için)
 Gres ve Protein Giderici RM 731
 Gres ve Protein Giderici RM 731
 Gres ve Protein Giderici RM 731
EC yönergelerine göre uyarılar ve güvenlik önerileri
EC yönergelerine göre uyarılar ve güvenlik önerileri
 • H290 Metalleri aşındırabilir.
 • H314 Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına yol açar.
 • P280 Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.
 • P305 + P351 + P338 GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin.
 • P310 Hemen ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU veya doktoru/hekimi arayın.
 • P303 + P361 + P353 DERİ (veya saç) İLE TEMAS HALİNDE İSE: Kirlenmiş tüm giysilerinizi hemen kaldırın/çıkartın. Cildinizi su/duş ile durulayın.
 • P405 Kilit altında saklayın.
 • P501a İçeriği/kabı yerel/bölgesel/ulusal/uluslararası mevzuata uygun şekilde bertaraf edin.
Videos
Uygulama alanları
 • Süt mutfakları
 • Zemin temizleme