Aktif Köpük RM 812

Çok güçlü, yoğun aktif köpük. Fırçaların yanı sıra araç yüzeylerini korumak için özel olarak formüle edilmiş içerik maddeleri. VDA uyumlu.

Teknik özellikler

Teknik veriler

Paketleme ölçüsü (l) 20
Paketleme ünitesi 1
pH 8,9
Ağırlık (kg) 20,5
Ağırlık (paketlenmiş) (kg) 22,2
Boyutlar (U x G x Y) (mm) 260 x 240 x 390
Ürün
 • Hızlı yağ ve su ayırıcı (Yağ ve suyu kolay ayırmak için)
 Aktif Köpük RM 812
 Aktif Köpük RM 812
 Aktif Köpük RM 812
EC yönergelerine göre uyarılar ve güvenlik önerileri
EC yönergelerine göre uyarılar ve güvenlik önerileri
 • H315 Cilt tahrişine yol açar.
 • H318 Ciddi göz hasarına yol açar.
 • P280 Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.
 • P264 Elleçlemeden sonra ile iyice yıkayın.
 • P305 + P351 + P338 GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin.
 • P310 Hemen ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU veya doktoru/hekimi arayın.
 • P332 + P313 Ciltte tahriş olursa: Tıbbı tavsiye/bakım alın.
 • P302 + P352 CİLDE TEMAS EDERSE: Bol su ve sabunla yıkayın.
Uygulama alanları
 • Araç yıkama
 • Ticari araç temizleme
 • Arabalar, ticari araçlar, bisikletler
 • Arabalar