CarpetPro Temizleyici iCapsol RM 768

Orta düzey temizlik için CarpetPro Temizleyici iCapsol RM 768. Kapsülleme teknolojili kuru köpük: kirler kapsüllenir ve bir sonraki bakım temizliğiniz sırasında vakumlanır.

Teknik özellikler

Teknik veriler

Paketleme ölçüsü (l) 10
Paketleme ünitesi 1
pH 6,1
Ağırlık (kg) 10,4
Ağırlık (paketlenmiş) (kg) 11,4
Boyutlar (U x G x Y) (mm) 230 x 188 x 307
Ürün
 • Hassas temizleme
 • Taze ve hoş bir koku
 CarpetPro Temizleyici iCapsol RM 768
 CarpetPro Temizleyici iCapsol RM 768
 CarpetPro Temizleyici iCapsol RM 768
 CarpetPro Temizleyici iCapsol RM 768
EC yönergelerine göre uyarılar ve güvenlik önerileri
EC yönergelerine göre uyarılar ve güvenlik önerileri
 • H315 Cilt tahrişine yol açar.
 • H319 Ciddi göz tahrişine yol açar.
 • P280 Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.
 • P264 Elleçlemeden sonra ile iyice yıkayın.
 • P305 + P351 + P338 GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin.
 • P332 + P313 Ciltte tahriş olursa: Tıbbı tavsiye/bakım alın.
 • P337 + P313 Göz tahrişi kalıcı ise: Tıbbi yardım/bakım alın.
 • P302 + P352 CİLDE TEMAS EDERSE: Bol su ve sabunla yıkayın.
Uygulama alanları
 • Kumaş yüzeyleri