CarpetPro Temizleyici RM 760 Tablet

CarpetPro Cleaner RM 760 Tablet, tablet formunda püskürtme ekstraksiyonlu bir derinlemesine temizleyicidir. Kapsülleme teknolojili. Suda çözünen pratik bir folyo içerisinde. Zaman alıcı durulama işlemi yok.

Teknik özellikler

Teknik veriler

Paketleme ölçüsü 16
Paketleme ünitesi 20
pH 8,9
Ağırlık (paketlenmiş) (kg) 0,3
Boyutlar (U x G x Y) (mm) 72 x 61 x 141
Ürün
 • Ağır yağ, makine yağı ve madeni leke çözücü
 • Hassas temizleme
 • Tüm sıcaklık aralıklarında aktif temizleme
 • Taze ve hoş bir koku
 CarpetPro Temizleyici RM 760 Tablet
 CarpetPro Temizleyici RM 760 Tablet
 CarpetPro Temizleyici RM 760 Tablet
 CarpetPro Temizleyici RM 760 Tablet
EC yönergelerine göre uyarılar ve güvenlik önerileri
EC yönergelerine göre uyarılar ve güvenlik önerileri
 • H319 Ciddi göz tahrişine yol açar.
 • P102 Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.
 • P280 Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.
 • P264 Elleçlemeden sonra ile iyice yıkayın.
 • P305 + P351 + P338 GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin.
 • P337 + P313 Göz tahrişi kalıcı ise: Tıbbi yardım/bakım alın.
Uygulama alanları
 • Araba hazırlama
 • Kumaş yüzeyleri