RM760 Halı Yıkama Deterjanı

Halı ve Koltuk Yıkama Deterjanı RM 760 , tablet formunda halı yıkama makinesine kullanılabilen derinlemesine bir temizleyicidir. Kapsül teknolojisiyle suda çözünen pratik bir folyo içerisinde paketlenmiştir. Zaman alıcı durulama işlemine gerek kalmadan deterjandan faydalanabilirsiniz.

Teknik özellikler

Teknik veriler

pH 8,9
Ağırlık (paketlenmiş) (kg) 3,5
Ürün
 • Ağır yağ, makine yağı ve madeni leke çözücü
 • Hassas temizleme
 • Tüm sıcaklık aralıklarında aktif temizleme
 • Taze ve hoş bir koku
 RM760 Halı Yıkama Deterjanı
 RM760 Halı Yıkama Deterjanı
 RM760 Halı Yıkama Deterjanı
 RM760 Halı Yıkama Deterjanı
EC yönergelerine göre uyarılar ve güvenlik önerileri
EC yönergelerine göre uyarılar ve güvenlik önerileri
 • H319 Ciddi göz tahrişine yol açar.
 • P102 Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.
 • P280 Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.
 • P264 Elleçlemeden sonra ile iyice yıkayın.
 • P305 + P351 + P338 GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin.
 • P337 + P313 Göz tahrişi kalıcı ise: Tıbbi yardım/bakım alın.
Uygulama alanları
 • Araba hazırlama
 • Kumaş yüzeyleri