Yoğun Derinlemesine Temizleyici Ekstra RM 752

İnatçı kirlerin giderilmesi ve alkali dayanıklı zemin kaplamaları için ekstra güçlü derinlemesine temizlik maddesi. En inatçı yağları, gresi ve madeni kalıntıları çıkarır.

Teknik özellikler

Teknik veriler

Paketleme ölçüsü (l) 10
Paketleme ünitesi 1
pH 13,2
Ağırlık (paketlenmiş) (kg) 11,5
Ürün
 • Ağır yağ, makine yağı ve madeni leke çözücü
 • Hızlı yağ ve su ayırıcı (Yağ ve suyu kolay ayırmak için)
 Yoğun Derinlemesine Temizleyici Ekstra RM 752
 Yoğun Derinlemesine Temizleyici Ekstra RM 752
 Yoğun Derinlemesine Temizleyici Ekstra RM 752
 Yoğun Derinlemesine Temizleyici Ekstra RM 752
EC yönergelerine göre uyarılar ve güvenlik önerileri
EC yönergelerine göre uyarılar ve güvenlik önerileri
 • H314 Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına yol açar.
 • H290 Metalleri aşındırabilir.
 • H412 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, zararlı etki.
 • P280 Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.
 • P303 + P361 + P353 DERİ (veya saç) İLE TEMAS HALİNDE İSE: Kirlenmiş tüm giysilerinizi hemen kaldırın/çıkartın. Cildinizi su/duş ile durulayın.
 • P305 + P351 + P338 GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin.
 • P310 Hemen ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU veya doktoru/hekimi arayın.
 • P405 Kilit altında saklayın.
 • P501a İçeriği/kabı yerel/bölgesel/ulusal/uluslararası mevzuata uygun şekilde bertaraf edin.
 • Z 20 Limonene içerir. Alerjik reaksiyonlara yol açabilir.
Videos
Uygulama alanları
 • Zemin temizleme
Aksesuarlar