ÇEVREYE KARŞI SORUMLULUK

Çevrenin korunması Kärcher'de önemli bir önceliktir. Faaliyetlerini sürdürülebilir şekilde yürüten bir şirket olarak Kärcher, çevreye karşı tüm sorumluluğunun bilincindedir. Bu yüzden amacımız, tüm işletme faaliyetlerinde çevreye olan etkilleri en aza indirmektir. Bu yüzden yeni ürünlerin geliştirilmesinde, üretim teknolojilerinin seçilmesinde, tedarikçilerimizle olan işbirliğimizde ve çalışanlarımızın gündelik işlemlerinde çevresel konular önemli bir rol oynar. Özellikle, ekolojik izlerimizi daha da düşürmek ve kaynaklarımızı mümkün olduğunca daha verimli kullanmak istiyoruz.

Verantwortung für die Umwelt

Çevreyi koruma geleneği

Çevre yönetimi, şirketlerin çevreye karşı performansının sürekli, sistematik bir şekilde iyileştirilmesine hizmet eder. Temel doğal kaynakların korunması ve çevrenin zarar görmemesi için küresel sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Kärcher; sürdürülebilirlikte geleceğe yönelik şirket gelişiminin en önemli ayağında çevrenin korunmasının kaçınılmaz olduğunu yıllar önce fark etmiştir. Bu doğrultuda; yenilik, üretim, çalışma güvenliği ve çevrenin korunmasına bağlılık kurumsal felsefemiz haline gelmiştir. Tüm üretim tesislerimizde çevresel standartlara mutlaka uyulmaktadır.

1996 yılından itibaren çevre yönetim sistemi uygulanan Almanya Winnenden' deki tesisimiz, tüm dünyada geçerli olan ISO 14001 sertifikasını sektörde alan ilk tesis olmuştur. Dünyada var olduğumuz her noktada bu standartları korumak istiyoruz.

Kärcher'de tesis bazlı çevresel koruma, önemli bir çok konuyu da içermektedir. Tesislerimizde bulunan çevre mühendisleri yardımıyla, çevresel önlemlerin uygulanmasını sağlamak ve gündelik çalışmalarımızda atıkların ayrıştırılması ve kaynakların ekonomik kullanılması gibi çevresel konuları gözlemlemek için çalışıyoruz. Aynı zamanda dünyadaki tüm Kärcher tesislerinde çevreyle dost teknolojileri teşvik ediyoruz.


ISO 14001

ISO 14001, dünya çapında tanınan bir çevresel yönetim standartıdır. Bu standarta uyulmasıyla birlikte süreçler sürekli olarak iyileştirilir. Böylece şirketin çevresel performansı ile ilişkili hedefleri başarıya ulaşabilir.

ISO 14001 Certification by SGS

Kärcher' de ISO 14001 sertifikası

ISO 14001 map INT (numbers)

[1] ABD

 • Camas
 • Chandler
 • Englewood

[3] Brezilya

 • Vinhedo

[5] İtalya

 • Quistello
 • Montereale Valcellina
 • Volpiano
 • Reggio Emilia

[2] Meksika

 • Monterrey

[4] Almanya

 • Winnenden
 • Schwaikheim
 • Illingen
 • Gissigheim
 • Obersontheim
 • LZ Obersontheim
 • Bühlertal
 • Duisburg

[6] Çin

 • Changshu

Merkezi kontrol ve izleme

Süreçlerin iyileştirilmesi için tüm tesislerde çevresel önlemlerin merkezi olarak yönetilmesi ve değerlendirilmesi gerekmektedir. Kärcher, çevresel yönetimin merkezi olarak kontrol edilmesi için yazılım tabanlı bir sistem geliştirmiştir. Bu sistem; eksiksiz olarak çevresel konuları değerlendirmeye, yasal yönetmelikleri izlemeye, kaynak tüketimini ve atıkları kaydetmeye olanak sağlar. Bu şekilde çevresel performansınızı her zaman takip edebilirsiniz.


Bugüne kadarki başarılarımız

Tesislerimizde uygulanan çevre koruma tedbirleri ile hem CO2 , hem de kaçınılabilecek maliyetler ile kaynaklarda tasarruf sağlanmaktadır. Bu tedbirler, Almanya'da bulunan tesislerimizde üretimin artmasına rağmen CO2 emisyonlarını, su tüketimini ve atık madde hacmini sabit değerlerde tutmamızı sağlamıştır. Aşağıda bu başarılı önlemlere birkaç örnek bulabilirsiniz.

Blockheizkraftwerk

Winnenden merkez tesisimizde kombine ısıtma ve enerji ünitesi

Winnenden tesisimizde, kombine bir ısıtma ve enerji ünitesi gerekli ısıtmayı sağlamaktadır. Doğal gaz ile çalıştırılan 4 zamanlı, benzinli motora bağlanmış bir jeneratör elektrik üretmektedir. Motorun çalışması ile üretilen ısı su devresini beslemekte ve tesislerin ısıtılmasında kullanılmaktadır. Enerji ile su üretiminin birleştirilmesi sayesinde, enerji tesisi %87 oranına kadar yüksek verim sağlamaktadır.

Tasarruflar:

 • Yıllık 700 ton CO2
 • Gaz ile ısıtma ile karşılaştırıldığında CO2 %56 azalmıştır
Eisspeicherheizung

Winnenden Servis Merkezi' mizdeki buz deposunun ısıtılması

Winnenden Servis Merkezi' mizin yeni binası için buz deposunun ısıtılması gibi yenilikçi bir ısıtma teknolojisi kullanılmaktadır. Her ne kadar ilk bakışta buz deposu ile ısı birbirleriyle çelişir gibi görünse de sistem oldukça iyi işlemektedir. Yer altında bulunan beton bir depoda 250.000 litre glikol karışımlı su bulunmaktadır. Isıtma yapılan dönemde, ısı sudan taşıyıcı madde olan glikol aracılığıyla çekilir, bir dondurma işlemi başlatılır ve böylece buz üretilir. Sıcak sezonda, buz saklama deposu binayı soğutmak için kullanılabilir. Odalardan çekilen ısı, depoda bulunan buzu eritmek için kullanılır. Bu işlem binanın soğutulmasını sağlar.

Tasarruflar:

 • Yıllık 12.500 litre akaryakıt
 • Yıllık 40 ton CO2
Hackschnitzel

Obersontheim' da ahşap ısıtma tesisi

Obersontheim' da eşdeğer biçimde çevreyle dost bir ısıtma şekli olarak ahşap yongası ısıtma tesisi kullanılmaktadır. Bu ısıtma tesisinde, bölgesel ormancılık sektörünün doğal ahşap atıkları ile ısıtma sağlanmaktadır. Yyanma sırasında CO2nötrdür. Üretilen ısı ile ahşap ısıtma tesisinin kazanındaki ısıtma devresi ısıtılır. Sıcak su, kullanılıncaya kadar, düşük kayıplı bir sıcak su deposunda saklanır. Alışılagelmiş akaryakıtla ısıtma ile karşılaştırıldığında, ahşap yongası ısıtma sistemi önemli oranda CO2 tasarrufu sağlamaktadır. Bu sisteminin CO2 emisyonları kW/saatte 35 g iken; akaryakıt ile ısıtmada bu değer 303 g olmaktadır.

Tasarruflar:

 • Yıllık 340.000 litre akaryakıt
 • Yıllık 1.000 ton CO2
Standort Winnenden

Winnenden tesisinde akıllı bina teknolojisi

2010 yılında, Winnenden tesisimizin 35 numaralı binası modernize edilmiştir. Yenileme işlemlerinin bir parçası olarak, çok sayıda otomasyon fonksiyonları eklenmiştir. Bu fonksiyonların arasında; insan tanıma, sürekli aydınlatma ayarı, güneş izleme kontrolü, gölgelik kontrolü, termostatlı kontrol ünitesi ve sıcaklık ayarı bulunmaktadır. Oda işlemleri ağ tabanlıdır. Bu şekilde binanın DIN EN 15232 uyarınca bir bina otomasyon sistemi için maksimum verimlilik sınıfına ulaşması sağlanır. Bu akıllı fonksiyonlar binanın önceki enerji gereksiniminin %40 düşürülmesine katkı sağlamıştır.

Tasarruflar:

Isıtma:

 • Yıllık 6.300 litre akaryakıt
 • Yıllık 16 ton CO2

Soğutma:

 • Yıllık 4.500 kW/sa
 • Yıllık 2,8 ton CO2

Aydınlatma:

 • %50 enerji
 • Yıllık 45.000 kW/sa
Solaranlage

Winnenden' de güneş enerjisi santrali

Winnenden güneş enerjisi tesisi sayesinde, yıllık yaklaşık 28.000 kW saat elektrik üretilmektedir. Üretilen bu elektrik, altı ailenin evinin yıllık elektrik ihtiyacına eş bir değerdir.

Tasarruflar:

 • Yıllık 17,6 CO2

Çevreyle dost hareketler

Kärcher çevre hareketi programı, 1994 yılında "İşe çevreyle dost bir şekilde gelin" sloganıyla başlatılmıştır. Belirtilen bu amaç, ulaşım için çalışanlarımızın çevreyle dost taşımacılık yöntemleri konusunda bilinç sahibi olmaları ve Kärcher' in kapısından çıktığı zaman bile çevreyi korunmaktan vazgeçmadiğini göstermek için bu yöntemlerin teşvik edilmesini içermektedir. Otobüs, tren veya bisiklet gibi çevreyle dost taşımacılık yöntemlerinin kullanılmasıyla, gündelik CO2 hareketlilik emisyonlarımız büyük oranda düşürülebilir. Ancak araba kullanırken de bazı konulara dikkat edilerek ekolojik izlerimiz en aza indirilebilir.


e-car

Araba ile yapılan yolculuklar

Bazen araba ile yolculuk yapmaktan kaçınılamaz. Ancak bu taşımacılık yöntemini çevreyle daha fazla dost hale getirmek için çok sayıda yöntem bulunmaktadır.

 • Havuz aracı
  Son yıllarda işe arabayla gelmenin sadece maliyeti artmamış, aynı zamanda yoğun trafik dolayısıyla çevrenin kirlenmesi de artmıştır. Havuz araçlar bu sorunla baş edebilmenin çok sayıda yöntemlerinden biridir. Ek olarak, daha az bireysel yolculuk yapıldığı için yakıt tüketimi azalır ve park etme kolaylaşır. Havuz araç ile seyahat daha sosyal bir ulaşım şeklidir.

 • Yakıt tasarruf kursları ve yarışmalar
  Havuz araç kullanımına ek olarak, çevre için, Kärcher ve çalışanlarımız için bir yakıt tasarrufu kursuna katılmak da faydalı olacaktır. İşte bu nedenle Kärcher Almanya merkezimiz düzenli olarak bu tür kurslar sağlamaktadır.

 • Çevreyle dost araçlar
  Kärcher filosu mümkün olduğunca çevreyle dost araçlardan oluşmaktadır. Kısa güzergahlarda seyahat için, Kärcher elektrikli arabaları test etmektedir. Diğer araçlar seçilirken yakıt tüketimine dikkat edilmektedir.