Şİrket sorumluluğu

Müşterilerimiz ve çalışanlarımız ile samimi ve güvenilir ilişkiler geliştirmek, şirketimizin geleceğini güvence altına almanın kilit noktalarından biridir.

Verantwortung für das Unternehmen

Şirkete bağlılık

Kärcher'in sosyal sorumluluğunun tam bilincinde olduğu kurumsal yönergelerimizden görülebilir. Değerlerimize, normlarımıza, insan haklarına saygı duymayı ve her ülkenin hukuki ve sosyal sistemlerine, iyi bir vatandaş gibi bağlı kalacağımızı beyan ediyoruz.

Dernek ve girişimler

Kärcher, sürdürülebilirlik alanında bir mihenk taşı olmayı hedeflemektedir. Bu amaca ulaşabilmek adına, sadece şirket içi süreçler ve standartlara odaklanmamız yeterli değildir. Aynı zamanda şirket dışındaki etkinlikleri takip etmemiz ve bunlarda aktif görev almamız da gerekmektedir. İşte bu nedenle Kärcher; tamamı politika, ekonomi ve teknoloji alanlarında sürdürülebilirliğin teşvik edilmesi ortak amacını takip eden, çok sayıda derneğe ve girişime üye olmuştur.


Kopenhag ve Cancún iklim koruma tebliğinin imzalanması

Küresel olarak faaliyet gösteren şirketler olarak Kärcher ve diğer yüzlerce firma, Kopenhag ve Cancún tebliğini imzalamıştır. 2009 ve 2010 yıllarında BM İklim Zirvesi sırasında politikacılar, iklim değişikliği ve sera gazı emisyonlarına karşı istikrarlı tedbirler almaya davet edildi. İklim değişikliği konusunda istekli, tutarlı ve eşitlikçi küresel sözleşme çağrısı yapıldı. Amaç, sürdürülebilir büyümenin sağlanması ve dünya çapında CO2 azaltma hedefini desteklemek üzere, düşük emisyonlu ürünlere, hizmetlere, teknolojilere ve alt yapılara yatırım yapmaktır. Cambridge Üniversitesinde "Galler Prensi İklim Değişikliği Kurumsal Liderler Grubu" tarafından tebliğler üzerinde çalışıldı.

Klimaschutz

BM Küresel İşbirliği Üyesi

BM Küresel İşbirliği üyesi olarak, iş süreçlerimizde ve stratejilerimizde; insan hakları, işçilik, çevrenin korunması ve yolsuzluğa karşı durma dünya çapında tanınmakta olan on ilkeye bağlı kalmaktayız. Bunun anlamı, bu ilkeleri güvence altına almamız, desteklememiz ve uygulamaya koymamız demektir. Birleşmiş Milletler Küresel İşbirliği, şirketler için stratejik bir girişimdir. Onların yardımları ile tüm ekonomik bölgelerin ve toplulukların yararına piyasaların ve ticari ilişkilerin, teknolojilerin ve finansın gelişmesine katkı sağlamak amacıyla, iş dünyası küreselleşmenin önemli bir itici gücü olarak görev yapmaktadır.

UN Global Compact

VDMA'nın Mavi Yetkinlik (BlueCompetence) sürdürülebilirlik girişim üyesi

BlueCompetence girişimi, kendisinin aktif bir şekilde sürdürülebilir teknolojileri teşvik etmek ve sağlamak amacıyla makine ve sistem mühendisliği alanlarında çözüm uzmanlığını vurgulama amacındadır. BlueCompetence, ortak olarak yerine getirmekte olduğumuz; şeffaf, güvenilir sürdürülebilirlik standartlarını ve kriterlerini tanımlamaktadır. Bu girişim, sürdürülebilir çözümler ve ürünler arayışında olan tüm kişiler veya faaliyetlerini sürdürülebilir bir şekilde yürüten şirketler için güven vermektedir.

Blue Competence