TEDARİKÇİLERE KARŞI SORUMLULUK

Bir aile şirketi olan Kärcher için yönetimde sürdürülebilirlik, kurumsal kimliğin bir parçasıdır. Kärcher, sosyal sorumluluklarının arkasında durmakta ve kendi yönergelerini buna göre belirlemektedir.

Unternehmen

Kärcher Mesleki Ahlak Kuralları

İnsan haklarına ve yasalara saygı

Tüm ülkelerde insan haklarına, ilgili yasalara, değerlere, standartlara ve sosyal sistemlere saygı duyuyoruz.

Ayrımcılık

Cinsiyet, yaş, milliyet, engellilik, sosyal ve cinsel yönelim ile ilgili hiçbir ayrımcılığa tolerans göstermiyoruz. Fırsat eşitliğini destekliyoruz.

Çocuk işçiler

Çocuk işçiliğini reddediyoruz ve çalışanlarımızın minimum yaşı için yasal yönetmelikleri uyguluyoruz.

Zorla çalıştırma ve ceza verme

Zorla çalıştırmayı, çalışanların fiziksel cezalandırılmalarını, tehdit veya taciz edilmelerini reddediyoruz.

Yolsuzluk

Her türlü yolsuzluğu reddediyoruz.

Sendikal özgürlük

Çalışanlarımıza sendikal özgürlük tanıyoruz. Çalışan temsilcileri ile güven temelinde birlikte çalışıyoruz.

Adil ücretler ve çalışma saatleri

Ücretler ve sosyal haklar, bölgesel olarak yürürlükte bulunan yasal gerekliliklere uygundur.

Sağlık ve güvenlik

Çalışanlarımızı iş yerindeki tehlikelere karşı korumakta, çeşitli tedbirler alarak sağlık ve güvenliğe önem göstermekteyiz.

Çevreyi koruma

Ürünlerimizi, hizmetlerimizi ve süreçlerimizi çevreye uygun biçimde tasarlamaktayız. Faaliyet gösterdiğimiz her yerde, çevre gerekliliklerine uymakta ve doğal kaynakları sorumlu bir şekilde kullanmaktayız.

İş ortaklarımızın Kärcher Mesleki Ahlak Kurallarına uymaları konusunu üretim tesislerimizde düzenli araştırmalar ve denetimler yaparak izlemekteyiz. Bu kurallara uyumluluk, başarılı bir iş ilişkisi için temel bir gerekliliktir.