Ürün sorumluluğu

Çevreye duyarlı hareket etmek, yıllardır Kärcher'de ürün geliştirmenin asli bir parçasıdır. Bu sadece çevreyle dost ürünler üretmek ve kullanmak değil; aynı zamanda makinelerin de çevreyle dost olmasıdır. Bu nedenle Kärcher; ürünlerinde, sistemlerinde ve hizmetlerinde çevreyle dost tasarımlara son derece önem vermektedir.

Produktverantwortung

Hedefimiz: çevresel uygulamalarda sürekli iyileştirme

Kärcher temizlik makinelerinin her yeni nesli, daha verimli ve daha çevreyle dost olmalıdır. Bunun için üretimde çevre dostu yöntemler kullanırken, üretilen makinelerin de aynı verimlilikte çalışması için Kärcher, üzerine düşen tüm gereklilikleri yerine getirmektedir.


Ürün geliştirme süreçlerinde çevrenin korunması

Sürdürülebilirlikte istikrar hedefimizdir. Kärcher, yıllardır bu hedefte ilerlemektedir. Yeni ürünlerin tasarlanmasında, Kärcher "yaşam çevrimi düşüncesi" terimi ile yönlendirilir. Bunun anlamı, planlama aşamasından itibaren ürünün kullanım ömrünün tamamının dikkate alınmasıdır. Geliştirme sürecinde, ürünün kullanım ömrünün tüm aşamaları çevresel konular açısından analiz edilir ve çevresel etkileri mümkün olduğunca en aza indirmek için en üst düzeye getirilir.

Ham madde üretimi

Ürünlerimiz yüksek kaliteli ham maddelerden üretilmektedir. İyi malzemeler Kärcher temizlik makinelerinin kullanım ömrünü önemli ölçüde arttırmakta ve böylece çevrenin korunmasına katkı sağlamaktadır.

Parça imalatı

Çevresel konular söz konusu olduğunda, tedarikçilerimizle sıkı bir şekilde çalışıyoruz. Zararlı madde bulunmaması ve verimli bir çevre yönetimi bizim önceliklerimizdir.

Üretim

Üretim süreçlerimizde çevresel duyarlılığı üst seviyede tutmaktayız. Bu yüzden sürekli iyileştirmeler için çaba harcıyoruz ve yenilikçi süreçler ile çevreye etkimizin daha da düşürülmesi için çabalıyoruz. (Isı geri kazanımı, su ıslahı, güneş enerjisi, vb.)

Dağıtım

Mümkün olan yerlerde, makinelerimizin nakledilmesinde demiryolu gibi çevreyle dost taşımacılık yöntemlerini kullanıyoruz. Ancak, lojistik gerekçelerle dağıtımların büyük bir kısmı ağır yük taşıtları kullanılarak yapılmaktadır.

Kullanım

Kärcher ürünlerinin özellikleri de sürekli iyileştirilmektedir. Yenilikçi çözümler hem su ve enerji kullanımını, hem de toz ve gürültü emisyonlarını düşürmektedir.

Onarım

Onarım kolaylığı da tasarım aşamasından itibaren dikkate alınmaktadır. Gissigheim'de bulunan servis merkezimiz, dünya çapında bakım ve onarım hizmetleri sağlamaktadır.


Kärcher ürünlerinde çevrenin korunmasında en iyi uygulama örnekleri

Kärcher için, ürünlerimiz ile çevre bilincinin iç içe olması büyük bir öneme sahiptir. Ürünlerimizin enerji ve kaynak kullanımı açısından verimli olmalarının sağlanması ve makinelerimizin çevreye olan etkilerinin en aza indirilmesi bu önemin sonucudur. Çevreye saygı duyan ürünler geliştirmeye ve ürünlerimizi iyileştirmeye devam etmekteyiz.

Eco! ürün serilerimiz

eco!efficiency ürün serilerimiz, ürünlerimizde çevreyi koruma bilincinin başarıyla uygulandığını gösteren örneklerdir. Pek çok ürünümüz çevreyle dost teknolojiyle üretilmiştir.

Elektrikli süpürgeler için EU enerji etiketi

Kärcher' in uzun yıllardır piyasaya sunduğu elektrikli süpürgelerinde uyguladığı daha az güç kullanarak verimli temizlik artık Avrupa yasası haline gelmiştir. 1 Eylül 2014 tarihinde yürürlüğe giren AB enerji etiketi, kuru elektrikli süpürgelerin şebekeden çekecekleri nominal gücü maksimum 1.600 W ile sınırlandırmaktadır. Avrupa'da satılan tüm cihazların AB enerji etiketine sahip olması gereklidir.