Các vị trí tuyển dụng

Hãy xem thử các vị trí tuyển dụng thú vị của chúng tôi ở đây.

The difference is you

Cập nhật các vị trí cần tuyển dụng ở Karcher Việt Nam

Hiện tại công ty chúng tôi đang có nhu cầu tuyển dụng các vị trí sau:

  • Customer Service Executive (Sales Admin). Chi tiết