KHẢO SÁT NHÂN VIÊN KÄRCHER NĂM 2019

Gần 11.000 nhân viên trên toàn thế giới đã tham gia Cuộc khảo sát về nhân viên của Kärcher vào tháng 5 năm 2019. Tỷ lệ trả lời là 87% cho thấy sự đồng tình mạnh mẽ của nhân viên chúng tôi với công ty và sự quan tâm cao của họ trong việc liên tục phát triển Kärcher. Khảo sát nhân viên thường xuyên cho phép nhân viên của chúng tôi làm như vậy.

NHỮNG ĐIỀU ĐÁNG TỰ HÀO.

91 % Survey 2019

"Lịch trình làm việc của tôi linh hoạt đủ để đáp ứng các nhu cầu cá nhân và gia đình của tôi."

92 % survey 2019

"Đồng nghiệp hòa thuận với nhau."

89 % survey 2019


"Công ty của tôi hành động có trách nhiệm với môi trường."

91 % Survey 2019


"Tôi rất thích khi làm việc tại Kärcher."

Nhân viên của chúng tôi nói gì: