Loading

Máy hút mạt và chất lỏng

Máy hút mạt bụi và chất lỏng được thiết kế để sử dụng trong ngành công nghiệp hóa chất độc hại, có thể hút được nhiều loại bụi khác nhau. Giỏ mạt sẽ tách mạt bụi ra khỏi chất lỏng và cả hai đều có thể tái sử dụng được.

Kärcher
1 Products.