ABS 2. Chổi biên, bên trái

Hoàn chỉnh, bao gồm chổi biên tiêu chuẩn cho kết quả làm sạch tuyệt vời (lên đến số sê-ri 11857).

Hoàn chỉnh, bao gồm chổi biên tiêu chuẩn cho kết quả làm sạch tuyệt vời (lên đến số sê-ri 11857).

Thông số kỹ thuật

Thông số kỹ thuật

Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg) 13
Các máy tương thích
Sản phẩm hiện có