ABS 2. Chổi biên, bên trái

hoàn thành, bao gồm. chổi biên tiêu chuẩn để tăng diện tích quét

Thông số kỹ thuật

Thông số kỹ thuật

Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg) 11,91
Các máy tương thích
Sản phẩm hiện có