ABS 2. Chổi biên, bên trái

Hoàn chỉnh, bao gồm các chổi biên tiêu chuẩn để tăng độ che phủ vùng

Thông số kỹ thuật

Thông số kỹ thuật

Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg) 28,5
Kích thước (D x R x C) 800 x 600 x 700
Các máy tương thích
Sản phẩm hiện có