ABS 2. Chổi biên, bên trái

Hoàn chỉnh, bao gồm chổi biên tiêu chuẩn để có kết quả làm sạch tuyệt vời.

Thông số kỹ thuật

Thông số kỹ thuật

Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg) 26
Các máy tương thích
Sản phẩm hiện có