ABS: Chuẩn bị bằng điều khiển từ xa, hai chất làm sạch, ứng dụng áp suất thấp

Bộ "Chuẩn bị bằng điều khiển từ xa" cho hai chất làm sạch cho ứng dụng áp suất thấp.

Bộ sản phẩm cho phép điều khiển việc phun chất làm sạch bằng điều khiển từ xa trực tiếp tại điểm cung cấp. Ứng dụng áp suất thấp đặc biệt kinh tế. Không cần làm sạch thêm bơm định lượng. Trong quá trình sử dụng xảy ra sự hình thành sol khí (phun) tối thiểu. "Chuẩn bị bằng điều khiển từ xa" được khuyến nghị đặc biệt cho các điểm cung cấp được sử dụng nhiều lần bởi cùng một người và các công việc làm sạch có thể được thực hiện trong dải áp suất thấp. Ví dụ, loại có hai chất làm sạch phù hợp cho các công việc làm sạch phức tạp hơn, các điểm cung cấp xa hoặc để làm sạch ô tô.

Thông số kỹ thuật

Thông số kỹ thuật

Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg) 1,55
Các máy tương thích
Sản phẩm hiện có