Loading
Kärcher
Kärcher
Add-on kit drain hose ball valve BD 50/5 26439860 https://www.kaercher.com/vn/phu-kien/add-on-kit-drain-hose-ball-valve-bd-50-5-26439860.html

Add-on kit drain hose ball valve BD 50/5

Mã sản phẩm: 2.643-986.0
Tìm kiếm nhà bán lẻ:
Các máy tương thích
Sản phẩm hiện có