Add-on kit ram protection KM 150/500 R

Thông số kỹ thuật

Thông số kỹ thuật

Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg) 39,1
Các máy tương thích
Sản phẩm hiện có