Add-on kit second side broom left KM 130

Thông số kỹ thuật

Thông số kỹ thuật

Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg) 22,8
Các máy tương thích
Sản phẩm hiện có