Add-on kit STVZO KM 130/300 RD

Thông số kỹ thuật

Thông số kỹ thuật

Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg) 4
Các máy tương thích
Sản phẩm hiện có