Add-on kit vacuum cleaner KM 105/180 R

Thông số kỹ thuật

Thông số kỹ thuật

Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg) 5,107