Add-on kit wet sweep KM 150/500

Thông số kỹ thuật

Thông số kỹ thuật

Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg) 7,7
Các máy tương thích
Sản phẩm hiện có